Đã thêm vào giỏ hàng
Thần kinh, não bộ
AntiVic 75 trị động kinh, rối loạn lo âu (10 vỉ x 10 viên)
AntiVic 75 trị động kinh, rối loạn lo âu (10 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Semirad 10mg trị rối loạn tuần hoàn não (3 vỉ x 10 viên)
Semirad 10mg trị rối loạn tuần hoàn não (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Hoạt huyết dưỡng não Dutamginko trị thiểu năng tuần hoàn não (5 vỉ x 20 viên)
Hoạt huyết dưỡng não Dutamginko trị thiểu năng tuần hoàn não (5 vỉ x 20 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Baticolin 500mg trị bệnh mạch máu não, chấn thương sọ não (3 vỉ x 10 viên)
Baticolin 500mg trị bệnh mạch máu não, chấn thương sọ não (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
A.TCetam 400 trị chóng mặt, giật rung cơ (30 ống x 10ml)
A.TCetam 400 trị chóng mặt, giật rung cơ (30 ống x 10ml)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Tamgezyl 500mg trị triệu chứng các cơn chóng mặt (2 vỉ x 10 viên)
Tamgezyl 500mg trị triệu chứng các cơn chóng mặt (2 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Lelocin 5 trị rối loạn tiền đình, đau nửa đầu (3 vỉ x 10 viên)
Lelocin 5 trị rối loạn tiền đình, đau nửa đầu (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Nykob 10mg trị tâm thần phân liệt, rối loạn lưỡng cực (4 vỉ x 7 viên)
Nykob 10mg trị tâm thần phân liệt, rối loạn lưỡng cực (4 vỉ x 7 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Cerecaps tuần hoàn máu não, cải thiện trí nhớ (3 vỉ x 10 viên)
Cerecaps tuần hoàn máu não, cải thiện trí nhớ (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Flutonin 10 trị trầm cảm, rối loạn ám ảnh (5 vỉ x 10 viên)
Flutonin 10 trị trầm cảm, rối loạn ám ảnh (5 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Utralene-50 trị trầm cảm (10 vỉ x 10 viên)
Utralene-50 trị trầm cảm (10 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Utralene-100 trị chứng trầm cảm, rối loạn ám ảnh cưỡng bức (10 vỉ x 10 viên)
Utralene-100 trị chứng trầm cảm, rối loạn ám ảnh cưỡng bức (10 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Seropin 100mg trị tâm thần phân liệt, rối loạn lưỡng cực (6 vỉ x 10 viên)
Seropin 100mg trị tâm thần phân liệt, rối loạn lưỡng cực (6 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Fagendol Cap 5mg trị đau nửa đầu (10 vỉ x 10 viên)
Fagendol Cap 5mg trị đau nửa đầu (10 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Oleanzrapitab 10 trị tâm thần phân liệt (5 vỉ x 10 viên)
Oleanzrapitab 10 trị tâm thần phân liệt (5 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Xalexa 30 trị trầm cảm, rối loạn lo âu (3 vỉ x 10 viên)
Xalexa 30 trị trầm cảm, rối loạn lo âu (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Sizodon 1 trị tâm thần phân liệt, rối loạn lưỡng cực (5 vỉ x 10 viên)
Sizodon 1 trị tâm thần phân liệt, rối loạn lưỡng cực (5 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Neucotic 300mg hỗ trợ trị động kinh cục bộ, trị đau thần kinh (3 vỉ x 10 viên)
Neucotic 300mg hỗ trợ trị động kinh cục bộ, trị đau thần kinh (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Masopen 250/25 trị Parkinson (3 vỉ x 10 viên)
Masopen 250/25 trị Parkinson (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
SaVi Quetiapine 25 trị tâm thần phân liệt, rối loạn lưỡng cực (3 vỉ x 10 viên)
SaVi Quetiapine 25 trị tâm thần phân liệt, rối loạn lưỡng cực (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Piracetam Stada 800mg trị chóng mặt, giật rung cơ (3 vỉ x 15 viên)
Piracetam Stada 800mg trị chóng mặt, giật rung cơ (3 vỉ x 15 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Neurontin 300mg trị động kinh, đau dây thần kinh (1 vỉ x 10 viên)
Neurontin 300mg trị động kinh, đau dây thần kinh (1 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Medi-Levosulpirid 50 trị tâm thần phân liệt (3 vỉ x 10 viên)
Medi-Levosulpirid 50 trị tâm thần phân liệt (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Venlift OD 75mg trị trầm cảm (2 vỉ x 7 viên)
Venlift OD 75mg trị trầm cảm (2 vỉ x 7 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Neuralmin 75 điều trị động kinh, rối loạn lo âu (2 vỉ x 14 viên)
Neuralmin 75 điều trị động kinh, rối loạn lo âu (2 vỉ x 14 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Lupilopram 10mg trị các chứng trầm cảm, rối loạn lo âu (3 vỉ x 10 viên)
Lupilopram 10mg trị các chứng trầm cảm, rối loạn lo âu (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Leracet 500mg trị động kinh (6 vỉ x 10 viên)
Leracet 500mg trị động kinh (6 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Lupilopram 20mg trị trầm cảm, rối loạn lo âu (3 vỉ x 10 viên)
Lupilopram 20mg trị trầm cảm, rối loạn lo âu (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Dalekine 200mg trị động kinh (4 vỉ x 10 viên)
Dalekine 200mg trị động kinh (4 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Pramital 20mg trị trầm cảm (2 vỉ x 14 viên)
Pramital 20mg trị trầm cảm (2 vỉ x 14 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.