Đã thêm vào giỏ hàng
Trị nấm
Sporal 100mg trị nhiễm nấm phụ khoa, ngoài da (1 vỉ bấm x 4 viên)
Sporal 100mg trị nhiễm nấm phụ khoa, ngoài da (1 vỉ bấm x 4 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Upetal 150mg trị nhiễm nấm (1 vỉ x 1 viên)
Upetal 150mg trị nhiễm nấm (1 vỉ x 1 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Spulit 100mg trị nhiễm nấm (6 vỉ x 5 viên)
Spulit 100mg trị nhiễm nấm (6 vỉ x 5 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Canditral 100mg trị nhiễm nấm (10 vỉ x 4 viên)
Canditral 100mg trị nhiễm nấm (10 vỉ x 4 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Diflucan 150mg trị nhiễm nấm (1 vỉ x 1 viên)
Diflucan 150mg trị nhiễm nấm (1 vỉ x 1 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Itranstad 100mg trị nhiễm nấm Candida (1 vỉ x 6 viên)
Itranstad 100mg trị nhiễm nấm Candida (1 vỉ x 6 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Fluconazole STELLA 150mg trị viêm màng não, nhiễm nấm (1 vỉ x 1 viên)
Fluconazole STELLA 150mg trị viêm màng não, nhiễm nấm (1 vỉ x 1 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Nystatin 500000IU phòng và trị nhiễm nấm Candida (2 vỉ x 8 viên)
Nystatin 500000IU phòng và trị nhiễm nấm Candida (2 vỉ x 8 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.