Việc làm tại Bắc Kạn

2 tin tuyển dụng thỏa mãn: Việc làm tại Bắc Kạn

  • Kỹ Sư Hạ Tầng Đô Thị Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji Thỏa thuận Bắc Kạn Còn 1 tuần để ứng tuyển Cập nhật 2 tuần trước

    - Xây dựng kế hoạch thiết kế kỹ thuật cho các dự án dựa trên yêu cầu của Ban lãnh đạo. Chịu trách nhiệm thiết kế và quản lý từ giai đoạn Quy hoạch đến Kiến trúc công trình. (có kinh nghiệm về hạ tầng...

  • Quản Lý Khu Vực Kênh OTC (Thương Hiệu Dr.Papie) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED 30 - 40 Triệu Bắc Kạn Còn 1 tuần để ứng tuyển Cập nhật 2 tuần trước

    Quản lý NVKD/ Nhà phân phối (NPP)/ Đại lý (ĐL) – đảm bảo NVKD/NPP/ĐL thực hiện đúng hợp đồng NPP/ĐL và các tiêu chí quản lý do công ty quy định.
    Quản lý và phát triển địa bàn nhằm đạt mục tiêu doanh...