Tìm kiếm việc làm nhanh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Viên Ngọc Mới

Địa chỉ: Lầu 5, Tòa nhà Gia Phú, 854 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10

Tuyển dụng tại: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Viên Ngọc Mới

Thu Ngân Nhà Hàng (Tp.HCM)
7 - 10 triệu
Hồ Chí Minh
Quản Lý Nhà Hàng - Quận 2
12 - 15 triệu
Hồ Chí Minh
Quản Lý Trợ Lý Nhà Hàng
10 - 15 triệu
Hồ Chí Minh
Nhân Viên Kế Toán
7 - 10 triệu
Hồ Chí Minh
Quản Lý Giám Sát Nhà Hàng (Tp.HCM)
10 - 12 triệu
Hồ Chí Minh
Nhân Viên Kế Toán Thuế - Quận 10
7 - 10 triệu
Hồ Chí Minh
Quản Lý Trợ Lý Nhà Hàng
10 - 12 triệu
Hồ Chí Minh
Thu Ngân Nhà Hàng
7 - 10 triệu
Thu Ngân Nhà Hàng
7 - 10 triệu
Hồ Chí Minh
Nhân Viên Phụ Bếp Nhà Hàng
5 - 7 triệu
Hồ Chí Minh
Quản Lý Giám Sát Nhà Hàng
10 - 12 triệu
Hồ Chí Minh
Giám Sát Nhà Hàng
7 - 10 triệu
Hồ Chí Minh
Quản Lý Nhà Hàng
12 - 15 triệu
Hồ Chí Minh
Kế Toán Thuế
7 - 10 triệu
Hồ Chí Minh
Trưởng Nhóm Tuyển Dụng
15 - 20 triệu
Hồ Chí Minh
Giám Sát Bếp Nhà Hàng
12 - 15 triệu
Hồ Chí Minh
Quản Lý Giám Sát Nhà Hàng (Đi Làm Ngay)
10 - 12 triệu
Hồ Chí Minh
Giám Sát Bếp Nhà Hàng
12 - 15 triệu
Hồ Chí Minh
Giám Sát Bếp Nhà Hàng
10 - 12 triệu
Hồ Chí Minh
Trưởng Nhóm Tuyển Dụng
15 - 20 triệu
Hồ Chí Minh
Trưởng Bộ Phận Quản Lý Chất Lượng
15 - 20 triệu
Hồ Chí Minh
Trưởng Bộ Phận Quản Lý Chất Lượng
15 - 20 triệu
Hồ Chí Minh
Trưởng Bộ Phận Quản Lý Chất Lượng
15 - 20 triệu
Hồ Chí Minh
Giám Sát Bếp Nhà Hàng
10 - 12 triệu
Hồ Chí Minh
Giám Sát Bếp Nhà Hàng
10 - 12 triệu
Hồ Chí Minh
Giám Sát Nhà Hàng
10 - 12 triệu
Hồ Chí Minh
Quản Lý Giám Sát Nhà Hàng
10 - 15 triệu
Hồ Chí Minh