Tìm kiếm việc làm nhanh

Công Ty Cổ Phần Synopex Việt Nam

Văn Phòng Chính: Cụm Công Nghiệp Đa Nghề Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

Tuyển dụng tại: Công Ty Cổ Phần Synopex Việt Nam

Nhân Viên IT
Thỏa thuận
Kỹ Sư Mạ Đồng
Thỏa thuận
Bắc Ninh
Nhân Viên Hệ Thống ISO
Thỏa thuận
Bắc Ninh
Nhân Viên Hàn Hồ Quang, Tig và Mig
Thỏa thuận
Bắc Ninh
Kĩ Sư Lập Trình PLC
Thỏa thuận
Bắc Ninh
Nhân Viên Thiết Kế Cơ Khí
Thỏa thuận
Bắc Ninh
Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất FPCB
Thỏa thuận
Bắc Ninh
Nhân Viên Độ Tin Cậy
Thỏa thuận
Bắc Ninh
Kĩ Sư Thiết Kế Cơ Khí
Thỏa thuận
Bắc Ninh
PQC FPCB/SMT Staff
Thỏa thuận
Bắc Ninh
Kĩ Sư Thiết Kế Cơ Khí
Thỏa thuận
Bắc Ninh
Nhân Viên Tự Động Hóa
Thỏa thuận
Bắc Ninh
PQC FPCB/SMT Staff
Thỏa thuận
Bắc Ninh
Nhân Viên Tự Động Hóa
Thỏa thuận
Bắc Ninh
Nhân Viên Lập Trình IoT Team
Thỏa thuận
Bắc Ninh