Tuyển dụng nhanh, Tạo CV, Tìm kiếm việc làm miễn phí

Công Ty Cổ Phần Visimex

Tuyển dụng tại: Công Ty Cổ Phần Visimex

Insights Research Manager In Market Research
70 triệu
Hồ Chí Minh | Quận 3, Hồ Chí Minh
Food Export Sales Manager
80 triệu
Hồ Chí Minh | Quận 12, Hồ Chí Minh
Food Export Sales Executive
13 - 18 triệu
Hồ Chí Minh | Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh
Phó Phòng Markerting Ngành Thực Phẩm
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh | Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh
Trưởng Bộ Phận Pháp Chế
30 - 45 triệu
Hồ Chí Minh | Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh
Visual Merchandiser Supermarket In Beverage
30 triệu
Hồ Chí Minh | Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Quản Lý Kinh Doanh Thực Phẩm Khu Vực Miền Trung
20 - 30 triệu
Khánh Hòa | Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
Assistant Inventory Planning Cum Control Manager (Retail)
45 - 55 triệu
Hồ Chí Minh | Quận 1, Hồ Chí Minh
Brand Manager (Personal Care/FMCG)
70 triệu
Hồ Chí Minh | Quận 1, Hồ Chí Minh
Food Sales Manager
57.5 - 69 triệu
Hồ Chí Minh | Quận 1, Hồ Chí Minh
Market Research Cum Media Manager (Personal Care/FMCG)
70 triệu
Hồ Chí Minh | Quận 1, Hồ Chí Minh
Quản Lý Kinh Doanh Thực Phẩm
18 - 21 triệu
Thanh Hóa
Key Account Executive (Beverage/ FMCG)
12 triệu
Hồ Chí Minh | Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
National Sales Manager
46 - 92 triệu
HR Manager
34.5 triệu