Tìm kiếm việc làm nhanh

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư Galaxy

Địa chỉ: 330 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tuyển dụng tại: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư Galaxy

Quản Lý Dự Án (PM)
20 - 25 triệu
Hồ Chí Minh
Chỉ Huy Trưởng Công Trình (Đi Làm Ngay)
15 - 25 triệu
Hồ Chí Minh
Giám Sát Chất Lượng QA / QC
12 - 16 triệu
Hồ Chí Minh
Chuyên Viên Cung Ứng
12 - 22 triệu
Hồ Chí Minh
Thư Ký Tổng Giám Đốc
10 - 14 triệu
Hồ Chí Minh
Chỉ Huy Trưởng Công Trình (Đi Làm Ngay)
15 - 25 triệu
Hồ Chí Minh
Thư Ký Tổng Giám Đốc
10 - 14 triệu
Hồ Chí Minh
Nhân Viên Dự Toán - Qs (Phần Xây Dựng Và Nội Thất)
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh | Quận 3, Hồ Chí Minh
Giám Sát Công Trình
10 - 20 triệu
Hồ Chí Minh | Bà Rịa Vũng Tàu | Bình Thuận
Thiết Kế Triển Khai 2D
8 - 16 triệu
Hồ Chí Minh
Giám Sát Công Trình
10 - 20 triệu
Hồ Chí Minh | Bà Rịa Vũng Tàu | Bình Thuận
Chỉ Huy Trưởng Công Trình (Đi Làm Ngay)
15 - 25 triệu
Hồ Chí Minh
Nhân viên Hành chính Nhân sự
8 - 10 triệu
Hồ Chí Minh
Giám Sát Xây Dựng (Đi làm ngay)
10 - 20 triệu
Hồ Chí Minh
Nhân Viên Dự Toán - Đi Làm Ngay
12 - 22 triệu
Hồ Chí Minh
Chỉ Huy Trưởng Công Trình
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Giám Sát Công Trình
10 - 20 triệu
Hồ Chí Minh
Chỉ Huy Trưởng Công Trình (Đi làm ngay)
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Giám Sát Công Trình (Đi Làm Ngay)
10 - 20 triệu
Hồ Chí Minh
Giám sát công trình
10 - 20 triệu
Hồ Chí Minh
Nhân viên dự toán
12 - 22 triệu
Hồ Chí Minh
Nhân viên dự toán
12 - 22 triệu
Hồ Chí Minh
Giám sát công trình
10 - 20 triệu
Hồ Chí Minh
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN
10.35 - 14.95 triệu
Hồ Chí Minh