Tuyển dụng nhanh, Tạo CV, Tìm kiếm việc làm miễn phí

Công Ty TNHH Đồng Tiến

Tuyển dụng tại: Công Ty TNHH Đồng Tiến

Nhân viên IT
7 - 9 triệu
Đà Nẵng
NHÂN VIÊN DIGITAL MARKETING
8 - 10 triệu
Đà Nẵng
Trưởng phòng Kế hoạch - Vật tư
12 - 13 triệu
Đà Nẵng
Trưởng Phòng Kinh Doanh
Thỏa thuận
Đà Nẵng
Thư ký ban Giám đốc
8 - 9 triệu
Đà Nẵng
Quản lý BONPAS BAKERY & COFFEE
10 - 12 triệu
Đà Nẵng
Nhân Viên Phân Tích Dữ Liệu
Thỏa thuận
Đà Nẵng
Nhân viên phát triển Bánh lạnh
7 - 8 triệu
Đà Nẵng
Phó phòng Quản lý chất lượng (QC)
9 - 10 triệu
Đà Nẵng
Nhân Viên Content Marketing
Thỏa thuận
Đà Nẵng
Thợ Bánh Kem
Thỏa thuận
Đà Nẵng
Nhân viên Thiết kế
8 - 12 triệu
Đà Nẵng
Nhân viên kiểm tra sản phẩm (QC)
6 - 8 triệu
Đà Nẵng
Trưởng Phòng Kinh Doanh
9 - 15 triệu
Hồ Chí Minh | Đà Nẵng
GIÁM SÁT BAKERY
7 - 8 triệu
Hồ Chí Minh | Đà Nẵng
NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN MẪU MÃ BÁNH KEM
6 - 8 triệu
Hồ Chí Minh | Đà Nẵng
Quản lý Bakery
7 triệu
Hồ Chí Minh
Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng
6 - 7 triệu
Hồ Chí Minh | Đà Nẵng
Trưởng Phòng Kinh Doanh
9 - 15 triệu
Hồ Chí Minh | Đà Nẵng
GIÁM SÁT BAKERY
7 - 8 triệu
Hồ Chí Minh | Đà Nẵng
Trưởng Phòng Kinh Doanh
9 - 15 triệu
Hồ Chí Minh | Đà Nẵng
NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH VẬT TƯ
6 - 8 triệu
Hồ Chí Minh | Đà Nẵng
NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH VẬT TƯ
6 - 8 triệu
Hồ Chí Minh | Đà Nẵng
Phụ Trách 5S & Kaizen
7 - 10 triệu
Hồ Chí Minh | Đà Nẵng
GIÁM SÁT BAKERY
7 - 8 triệu
Hồ Chí Minh | Đà Nẵng
Phụ Trách 5S & Kaizen
7 - 10 triệu
Hồ Chí Minh | Đà Nẵng
NHÂN VIÊN CONTENT MARKETING
5.5 - 7 triệu
Hồ Chí Minh | Đà Nẵng
Phụ Trách QA
10 - 12 triệu
Hồ Chí Minh | Đà Nẵng
Phụ Trách QA
10 - 12 triệu
Hồ Chí Minh | Đà Nẵng