Tìm kiếm việc làm nhanh

Công Ty TNHH MTV Dat Bike Vietnam

Địa chỉ: Dat Bike Factory, CN10, KCN Tân Bình, Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM

Tuyển dụng tại: Công Ty TNHH MTV Dat Bike Vietnam

Nhân Viên Kinh Doanh / Bán Hàng
6 - 15 triệu
Hồ Chí Minh
Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng
6 - 15 triệu
Hồ Chí Minh
Kỹ Thuật Viên Sửa Chữa / Bảo Dưỡng
6 - 15 triệu
Hồ Chí Minh
Kỹ Sư Đảm Bảo Chất Lượng (QA / QC)
12 - 15 triệu
Hồ Chí Minh
Tài Xế Lái Xe Giao Hàng (HCM)
7 - 15 triệu
Hồ Chí Minh
Kỹ Thuật Viên Lắp Ráp, Sửa Chữa - Hà Nội
6 - 15 triệu
Hà Nội | Hồ Chí Minh
Kỹ Thuật Viên Sản Xuất, Lắp Ráp - Hà Nội, HCM
6 - 15 triệu
Hà Nội | Hồ Chí Minh
Quản Lý Cửa Hàng
Thỏa thuận
Nhân Viên Bán Hàng
6 - 15 triệu
Kỹ Thuật Viên Sản Xuất - Tp.HCM, Hà Nội
6 - 15 triệu
Hồ Chí Minh | Hà Nội
Nhân Viên Kỹ Thuật Sửa Chữa (HCM / Hà Nội)
6 - 15 triệu
Hồ Chí Minh | Hà Nội
Kỹ Thuật Viên Sản Xuất / Sửa Chữa - Tp.HCM, Hà Nội
6 - 15 triệu
Hồ Chí Minh | Hà Nội
Nhân Viên Bán Hàng
6 - 15 triệu
Nhân Viên Bán Hàng
6 - 15 triệu
Nhân Viên Bán Hàng (Offline + Online) - Tp.HCM + Hà Nội
8 - 20 triệu
Hồ Chí Minh | Hà Nội
Kỹ Thuật Viên Sản Xuất / Sửa Chữa - Tp.HCM + Hà Nội
10 - 12 triệu
Hồ Chí Minh | Hà Nội