Tìm kiếm việc làm nhanh

Công Ty TNHH Rustico

Tuyển dụng tại: Công Ty TNHH Rustico

Nhân Viên Bếp Chính
7 - 10 triệu
Hồ Chí Minh | Quận 2, Hồ Chí Minh
Nhân Viên Phục Vụ (Yêu Cầu Tiếng Anh)
7 - 9 triệu
Hồ Chí Minh | Quận 2, Hồ Chí Minh
Trưởng Ca Phục Vụ
8 - 10 triệu
Hồ Chí Minh | Quận 2, Hồ Chí Minh
Nhân Viên Bếp Pizza
7 - 10 triệu