Tuyển dụng nhanh, Tạo CV, Tìm kiếm việc làm miễn phí

Công Ty TNHH Tim Corp

Tuyển dụng tại: Công Ty TNHH Tim Corp

Nhân Viên Marketing Coordinator - Mảng F&B
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh | Quận 8, Hồ Chí Minh
Nhân Viên Marketing Coordinator - F&B
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh | Quận 8, Hồ Chí Minh
Nhân Viên HR Admin Officer
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh | Quận 8, Hồ Chí Minh
Nhân Viên Telesales Mảng F&B
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh | Quận 8, Hồ Chí Minh
Thực Tập Sinh Kế Toán - F&B (Hỗ Trợ Dấu Thực Tập)
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh | Quận 8, Hồ Chí Minh
Thực Tập Sinh Sales Admin - F&B
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh | Quận 8, Hồ Chí Minh
Thực Tập Sinh Kế Toán (Hỗ Trợ Dấu Thực Tập)
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh | Quận 8, Hồ Chí Minh
Thực Tập Sinh Sales Admin - F&B
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh | Quận 8, Hồ Chí Minh
Thực Tập Sinh R&D - Intern Research And Development - F&B
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh | Quận 8, Hồ Chí Minh
Thực Tập Sinh R&D - Research And Development Intern
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh | Quận 8, Hồ Chí Minh
Nhân Viên Pha Chế Barista
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh | Quận 8, Hồ Chí Minh
Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp
10 - 14 triệu
Hồ Chí Minh
Thực Tập Sinh Trợ Lý Giám Đốc - Intern Director Assistant
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh | Quận 8, Hồ Chí Minh
Nhân Viên Công Nghệ Kỹ Thuật Nhiệt - ( Cơ - Điện - Lạnh )
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh | Quận 8, Hồ Chí Minh
Nhân Viên HR Admin Officer
8 - 10 triệu
Hồ Chí Minh | Quận 8, Hồ Chí Minh
Nhân Viên Kỹ Thuật Nhiệt - Cơ Điện Lạnh
8 - 10 triệu
Hồ Chí Minh | Quận 8, Hồ Chí Minh
Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp Mảng F&B
9 - 15 triệu
Hồ Chí Minh | Quận 8, Hồ Chí Minh
Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ - Điện - Lạnh
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh | Quận 8, Hồ Chí Minh
Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ - Điện - Lạnh - Đi Làm Ngay
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh | Quận 8, Hồ Chí Minh
Nhân Viên Sales Admin
8 - 15 triệu
Hồ Chí Minh | Quận 8, Hồ Chí Minh
Nhân Viên Kinh Doanh Phát Triển Thị Trường - Đi Làm Ngay
10 - 30 triệu
Hồ Chí Minh | Quận 8, Hồ Chí Minh
Nhân Viên Event Marketing
8 - 12 triệu
Hồ Chí Minh | Quận 8, Hồ Chí Minh
Nhân Viên Marketing - ( F&B )
8 - 15 triệu
Hồ Chí Minh | Quận 8, Hồ Chí Minh
Nhân Viên Sale Admin (Gelato- Chocolate) - F&B
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh | Quận 8, Hồ Chí Minh
Nhân Viên R&D - F&B
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh | Quận 8, Hồ Chí Minh
Nhân Viên Pha Chế / Bartender
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh | Quận 8, Hồ Chí Minh