Tìm việc làm tại Đắk Nông

2 tin tuyển dụng thỏa mãn: Tìm việc làm tại Đắk Nông

Trưởng Tram Giao Nhận Công Ty TNHH Spx Express
9 - 12 triệu Đắk Nông Giao nhận

Quản lý hành trình đơn hàng giao, lấy, trả đúng với tiêu chuẩn và quy định công ty.
Chịu trách nhiệm truyền tải, trao đổi thông tin, phổ biến quy trình, quy định chung của công ty đến nhóm nhân viên...

Sales Representative Công Ty TNHH UPL Việt Nam
Thoả thuận Đắk Nông Kinh doanh

• Achieving personal sales & collection targets as established
• Preparing sales presentations, contracts and proposals
• Conducting demand creation activities to support liquidation from C2 t...