Tìm kiếm việc làm nhanh

Tuyển dụng Đội Trưởng Bảo Vệ

Đội Trưởng Bảo Vệ Công Ty TNHH DV Bảo Vệ Nds Tại Cần Thơ
7 - 10 triệu
An Giang | Cần Thơ | Hậu Giang | Vĩnh Long
2021-03-18

- Quản lý, giám sát nhân viên trong công tác an toàn PCCC, PCCN.
- Quản lý, giám sát nhân viên trong việc tiếp đón, hướng dẫn khách hàng.
- Phối hợp với Trưởng bộ phận khác để hoàn thành các mục tiêu chung.
- Quản lý, giám sát nhân viên trong việc kiểm soát hàng hóa và thực hiện quy trình “Xuất – nhập tài sản, hàng hóa”
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc điều hành.

Nhân viên bảo vệ
Thỏa thuận
2021-05-26

TUYỂN GẤP: nhân viên bảo vệ Nam làm việc tại Khu vực - Bãi Cháy - Quang Hanh -
Thời gian làm việc : Làm 12h/ ngày 6h Sáng Đến 6h Tối Và Ngược Lại
Lương khởi điểm sau 5 ngày thử việc : từ 6100k-6400k -
Nhà ở miễn phí đầy đủ gần chỗ làm và hằng tháng có ứng để có chi phí sinh hoạt
Hỗ Trợ Gọi Cơm Ca Mang Tận Chỗ Làm
Độ tuổi : từ 23 đến 50
Tuyển trực tiếp không qua trung gian, không thu phí
Lh: .......... Hoặc để lại SĐT để phòng nhân sự liên hệ trực tiếp !!

Công Ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Kangnam Sài Gòn
Đội Trưởng Đội Bảo Vệ Công Ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Kangnam Sài Gòn
12 - 15 triệu
Hồ Chí Minh
2021-04-30

1. Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện yêu cầu nhiệm vụ an ninh bảo vệ tất cả các cơ sở, đơn vị trực thuộc Tập đoàn.
2. Chỉ đạo, thiết lập, phân công, bố trí chốt bảo vệ cho nhân viên bảo vệ tại các cơ sở, đơn vị.
3. Đào tạo, kiểm tra đánh giá, giám sát đội ngũ an ninh, bảo vệ toàn hệ thống. Phối hợp với cơ quan chức năng, đơn vị nghiệp vụ tổ chức huấn luyện PCCC cho đội ngũ nhân viên an ninh nhân viên bảo vệ.
4. Phân công lịch trực, ca trực, chỉ đạo xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh bảo vệ ở các cơ sở.
5. Chỉ đạo, kiểm tra giám sát hàng hóa ra vào khuôn viên Tập đoàn, các cơ sở đơn vị trực thuộc.
6. Kiểm tra, chỉ đạo kiểm tra, lập biên bản các hành vi vi phạm quy chế, quy định liên quan đến ra vào Tập đoàn, các trường hợp mang tài sản, thiết bị, công cụ dụng cụ ra ngoài khu vực mà không có xác nhận của cấp có thẩm quyền.
7. Chỉ đạo kiểm tra rác thải, phế liệu ra vào Tập đoàn.
8. Kiểm tra, hướng dẫn thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy, diễn tập phòng cháy chữa cháy.
9. Nhắc nhở cán bộ nhân viên tuân thủ các quy định an ninh, an toàn, tại các cơ sở đơn vị. Lập biên bản đối với các cá nhân, đơn vị cố tình vi phạm.
10. Kiểm tra, chỉ đạo sắp xếp, quản lý phương tiện, hàng hóa của khách hàng, của CBNV theo quy định Tập đoàn.
11. Tổ chức đánh giá năng lực, ý thức trách nhiệm của nhân viên bảo vệ cấp dưới làm cơ sở tính lương, thưởng phụ cấp.
12. Tuần tra, giám sát, báo cáo Trưởng phòng HCNS, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn về những phát sinh, vướng mắc, nguy cơ trong công tác an ninh bảo vệ Tập đoàn.
13. Xử lý các tình huống bất thường xảy ra về an ninh, trật tự, tụ tập đông người, gây rối,…Lập biên bản các trường hợp CBNV vi phạm nội quy lao động, PCCC.
14. Quan hệ phối hợp công tác với Công an địa bàn, Bảo vệ khu phố và đội PCCC.
15. Đào tạo nghiệp vụ và tác phong chuyên nghiệp cho đội ngũ nhân sự Bảo vệ.
16. Đảm nhận các hạng mục công việc trong khuôn khổ công việc liên quan đến Tổ Bảo vệ trong hạng mục 83 tiêu chí chất lượng tại các Bệnh viện.
17. Báo cáo định kỳ, báo cáo bất thường tình hình trật tự an ninh với trưởng phòng, Ban Tổng Giám đốc.
18. Thực hiện các yêu cầu nhiệm vụ khác về công tác an ninh, bảo vệ Tập đoàn.
1. Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Trưởng phòng HCNS và Tổng Giám đốc Tập đoàn về những vi phạm trong quá trình thực hiện công việc.
2. Có quyền yêu cầu các đơn vị, cá nhân tuân thủ quy định về an ninh, an toàn của Tập đoàn.
3. Các quyền và nghĩa vụ khác theo Quy định chức năng nhiệm vụ của tổ An ninh bảo vệ Tập đoàn.

Nhân viên bảo vệ
Thỏa thuận
2021-06-08

TUYỂN GẤP: nhân viên bảo vệ Nam làm việc tại Khu vực - Hòn Gai Bãi Tắm Cột 5 - Bãi Cháy -
Thời gian làm việc : Làm 12h/ ngày 6h Sáng đến 18h và ngược lại
Nhà ở miễn phí đầy đủ gần chỗ làm và hằng tháng có ứng để có chi phí sinh hoạt
Hỗ Trợ Gọi Cơm Ca Mang Tận Chỗ Làm
Độ tuổi : từ 23 đến 50
Tuyển trực tiếp không qua trung gian, không thu phí
Lh: .......... Hoặc để lại SĐT để phòng nhân sự liên hệ trực tiếp !! 0931566158

Công Ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Kangnam Sài Gòn
Đội Trưởng Đội Bảo Vệ Công Ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Kangnam Sài Gòn
12 - 15 triệu
Hồ Chí Minh
2021-05-08

1. Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện yêu cầu nhiệm vụ an ninh bảo vệ tất cả các cơ sở, đơn vị trực thuộc Tập đoàn.
2. Chỉ đạo, thiết lập, phân công, bố trí chốt bảo vệ cho nhân viên bảo vệ tại các cơ sở, đơn vị.
3. Đào tạo, kiểm tra đánh giá, giám sát đội ngũ an ninh, bảo vệ toàn hệ thống. Phối hợp với cơ quan chức năng, đơn vị nghiệp vụ tổ chức huấn luyện PCCC cho đội ngũ nhân viên an ninh nhân viên bảo vệ.
4. Phân công lịch trực, ca trực, chỉ đạo xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh bảo vệ ở các cơ sở.
5. Chỉ đạo, kiểm tra giám sát hàng hóa ra vào khuôn viên Tập đoàn, các cơ sở đơn vị trực thuộc.
6. Kiểm tra, chỉ đạo kiểm tra, lập biên bản các hành vi vi phạm quy chế, quy định liên quan đến ra vào Tập đoàn, các trường hợp mang tài sản, thiết bị, công cụ dụng cụ ra ngoài khu vực mà không có xác nhận của cấp có thẩm quyền.
7. Chỉ đạo kiểm tra rác thải, phế liệu ra vào Tập đoàn.
8. Kiểm tra, hướng dẫn thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy, diễn tập phòng cháy chữa cháy.
9. Nhắc nhở cán bộ nhân viên tuân thủ các quy định an ninh, an toàn, tại các cơ sở đơn vị. Lập biên bản đối với các cá nhân, đơn vị cố tình vi phạm.
10. Kiểm tra, chỉ đạo sắp xếp, quản lý phương tiện, hàng hóa của khách hàng, của CBNV theo quy định Tập đoàn.
11. Tổ chức đánh giá năng lực, ý thức trách nhiệm của nhân viên bảo vệ cấp dưới làm cơ sở tính lương, thưởng phụ cấp.
12. Tuần tra, giám sát, báo cáo Trưởng phòng HCNS, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn về những phát sinh, vướng mắc, nguy cơ trong công tác an ninh bảo vệ Tập đoàn.
13. Xử lý các tình huống bất thường xảy ra về an ninh, trật tự, tụ tập đông người, gây rối,…Lập biên bản các trường hợp CBNV vi phạm nội quy lao động, PCCC.
14. Quan hệ phối hợp công tác với Công an địa bàn, Bảo vệ khu phố và đội PCCC.
15. Đào tạo nghiệp vụ và tác phong chuyên nghiệp cho đội ngũ nhân sự Bảo vệ.
16. Đảm nhận các hạng mục công việc trong khuôn khổ công việc liên quan đến Tổ Bảo vệ trong hạng mục 83 tiêu chí chất lượng tại các Bệnh viện.
17. Báo cáo định kỳ, báo cáo bất thường tình hình trật tự an ninh với trưởng phòng, Ban Tổng Giám đốc.
18. Thực hiện các yêu cầu nhiệm vụ khác về công tác an ninh, bảo vệ Tập đoàn.
1. Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Trưởng phòng HCNS và Tổng Giám đốc Tập đoàn về những vi phạm trong quá trình thực hiện công việc.
2. Có quyền yêu cầu các đơn vị, cá nhân tuân thủ quy định về an ninh, an toàn của Tập đoàn.
3. Các quyền và nghĩa vụ khác theo Quy định chức năng nhiệm vụ của tổ An ninh bảo vệ Tập đoàn.

Công Ty TNHH DV Bảo Vệ An Ninh Hoàng Gia Sài Gòn
Đội Trưởng Đội Bảo Vệ An Ninh Công Ty TNHH DV Bảo Vệ An Ninh Hoàng Gia Sài Gòn
7 - 10 triệu
Hồ Chí Minh
2021-05-05

- Giám sát, kiểm tra các mục tiêu.
- Kiểm tra, giám sát & nhắc nhở nhân viên
- Thực hiện theo yêu cầu từ BGĐ & Phòng nghiệp vụ.
- Quản lý sắp xếp nhân viên.
- Trao đổi chi tiết trong quá trình phỏng vấn.

Nhân viên bảo vệ
Thỏa thuận
2021-06-11

Cần tuyển nhân viên bảo vệ đi làm ngay ( làm thời vụ hè )
Độ tuổi từ 18h đến 60t
Khu vực : đồ Sơn
Thời gian từ 14h đến 22h
Lương : 16k/h
Số lượng : 15 người
Ai cần việc ib hoặc liên hệ số điện thoại : 0329.258821 ( chú Hải ) or 0705.522490

Nhân viên bảo vệ
Thỏa thuận
Bến Tre
2021-06-25

Tuyển nhân viên bảo vệ làm ở kcn Long giao bến tre ca 12 tiếng lương 5tr5 CÓ cơm 2 bữa , nhà đội miễn phí lh 0906768669

CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ NGÀY & ĐÊM TẠI CẦN THƠ
Đội Trưởng Bảo Vệ - Cán Bộ Kiểm Tra CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ NGÀY & ĐÊM TẠI CẦN THƠ
7 - 10 triệu
Cần Thơ | Vĩnh Long
2022-02-24

Quản lý, giám sát nhân viên trong công tác an toàn PCCC, PCCN.
Quản lý, giám sát nhân viên trong việc kiểm soát hàng hóa và thực hiện quy trình “Xuất – nhập tài sản, hàng hóa”
Quản lý, giám sát nhân viên trong việc tiếp đón, hướng dẫn khách hàng.
Phối hợp với Trưởng bộ phận khác để hoàn thành các mục tiêu chung.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc điều hành.

Nhân viên bảo vệ
Thỏa thuận
2021-07-16

Tuyển nhân viên bảo vệ chung cư và công trình. Q2 và Q7, Q10 tphcm
Ca 12h = 6.500.000
Ca 16h = 8.600.000
Việc thật người thật
Có chỗ ở lại + đồng phục miễn phí cho ứng tiền ăn hàng ngày
Công việc = thực tế Môi trường sạch sẽ
Cv ổn định
Không đa cấp
Không đóng tiền
Tuyển trực tiếp thanh toán đầy đủ 100% lương
Lh trực tiếp .0343120082

Nhân viên bảo vệ
Thỏa thuận
2021-09-01

Công ty chúng tôi tuyển dụng: Nhân viên Bảo vệ
Số lượng: 01
Làm việc tại 156 đường lê lợi, làm 15 ngày trong 1 tháng (làm ngày nghỉ ngày)
Lương: 4.500.000 – 5.000.000đ
Ưu điểm làm việc thoải mái không áp lực, ko phải đứng ngoài trời nắng
Mô tả công việc:
– Kiểm tra, nhắc nhở khách, nhân viên thực hiện biện pháp phòng chống dịch 5K của Bộ y tế.
– … Khác
Sắp xếp, hướng dẫn khách để xe đúng nơi quy định.
– Trực, tuần tra bảo vệ tài sản, bảo vệ an ninh, trật tự trong khu vực được phân công.
Yêu cầu:
– Nam.
– Có kinh nghiệm làm bảo vệ tại khách sạn và có bằng chứng chứng minh đã làm tại khách sạn
nhanh nhẹn,, gắn bó lâu dài với công ty.
Hồ sơ bao gồm:
– 01 Sơ yếu lý lịch.
– 01 Hộ khẩu (hoặc sổ đăng ký tạm trú), chứng minh nhân dân photo
THÔNG TIN ỨNG TUYỂN
Nộp Trực tiếp tại tầng 3 số 78 Bạch Đằng, Q. Hải Châu, Đà Nẵng
hoặc qua email: working.go.7678dn@gmail.com
Điện thoại: 076.664.2751

Nhân viên bảo vệ
Thỏa thuận
2021-09-02

Công ty Bảo vệ Thiên Ưng cần tuyển :
- Khu vực làm việc: Xã Pờ Ê, Huyện Kon Plông, Kon Tum
- 10 Nhân viên bảo vệ
- Mọi chi tiết liên hệ Mr. Bạch: 0706.291.581
- Mức lương: Từ 7tr trở lên
- Có hỗ trợ chỗ ở cho người ở xa
- Mrs.Thủy: 0935.988.359 - Ms.Nga: 0373.137.826

Nhân viên bảo vệ
Thỏa thuận
2021-09-03

giới thiệu cho người quen vị trí này các bạn nhé
[TUYỂN DỤNG]
Giới thiệu cho người thân vị trí này các bạn nhé
YODY GIA LAI
TUYỂN NHÂN VIÊN BẢO VỆ
SỐ LƯỢNG: 3
YÊU CẦU
- N am … More
- 1m7 trở lên
- 22-40t
- Sức khỏe tốt, có tinh thần phục vụ
QUYỀN LỢI
- Thu nhập cao: 6.5tr/tháng + thưởng
- Làm việc 7 tiếng/ca
- Được làm cho Công ty Thời trang TOP 5 Việt Nam
- Được đóng BHXH
- Được hưởng đầy đủ chế độ đãi ngộ
-\-\-\-\-\-\-

zieclamvn

vieclamgialai

baove

nhanvienbaove

Nhân viên bảo vệ
Thỏa thuận
2021-09-05

TUYỂN GẤP 3 NHÂN VIÊN BẢO VỆ LÀM TẠI KCN VÂN TRUNG BẮC GIANG - LƯƠNG 6TR + ĂN Ở MIỄN PHÍ - LH : 0385761891
ĐI LÀM NGAY
TUYỂN GẤP 3 NHÂN VIÊN BẢO VỆ LÀM TẠI KCN VÂN TRUNG BẮC GIANG - LƯƠNG 6TR + ĂN Ở MIỄN PHÍ - LH : 0385761891
ĐI LÀM NGAY

Nhân viên bảo vệ
Thỏa thuận
2021-09-06

Tuyển gấp 99 nhân viên bảo vệ nam
Làm việc tại tòa nhà masteri phường thảo điền quận 2 tphcm
Ca 12 tiếng lương tháng 7.5tr bao ở, hỗ trợ ứng tiền ăn
18t trở lên có cmnd gốc nhận việc ngay
Ae nào làm thì inbox hoặc liên hệ 0703500321
Tính

Công Ty TNHH DV Bảo Vệ An Ninh Hoàng Gia Sài Gòn
Chỉ Huy Trưởng Đội Bảo Vệ Công Ty TNHH DV Bảo Vệ An Ninh Hoàng Gia Sài Gòn
12 - 15 triệu
Hồ Chí Minh
2021-08-07

- Giám sát, chịu trách nhiệm về phân nhóm mình quản lý
- Quản lý đội, nhóm trong phạm vi Công ty phân công
- Điều hành cắt ca cho nhân viên làm việc tại mục tiêu
- Kiểm tra và quản lý nhân viên trong ca trực, kiểm tra việc giao nhận ca và sổ sách
- Xử lý các tình huống, sự cố xảy ra trong ca trực của nhân viên và báo cáo kịp thời cho cấp trên để có hướng chỉ đạo và giải quyết.

Nhân viên bảo vệ
Thỏa thuận
2021-09-11

Nhà máy HZO- Khu CN Yên Phong Bắc Ninh
Cần tuyển Nam nhân viên bảo vệ
Ca làm 7h-19h hoặc 19h-07h
-\-\-> Lương 6tr + 600k tiền ăn ca+ nhà ở miễn phí
* Yêu cầu: Nam- tuổi 20-50
* HS gồm:
+ Chứng minh thư và hộ khẩu công chứng
+ Sơ yếu lí lịch
+ Giấy xác nhận nhân sự
LH nhận việc tại Khu CN Yên Phong gặp Ms. Phương 096 9009 486

Nhân viên bảo vệ
Thỏa thuận
2021-09-12

- TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BẢO VỆ
- Vị trí làm việc tại khu công nghiệp phố nối A - B Hưng Yên và các tỉnh lân cận
- Cần tuyển gấp 50 nhân viên nam
- Mức lương từ 5.000.000 - 7.000.000
- Độ tuổi từ 20-55
- Thời gian làm việc theo ca,tuần ngày tuần đêm ( có chuyên ca )
- Hồ sơ gồm : Sơ yếu lý lịch,hộ khẩu phô tô,chứng minh nhân dân phô tô,giấy khám sức khỏe,giấy xác minh nhân sự
- 0962270582
- Liên hệ Mr Quý phòng NS
- 0917026338
- Cty sẽ bố trí phỏng vấn và sắp xếp đi làm ngay

Nhân viên bảo vệ
Thỏa thuận
2021-10-03

Công ty bảo vệ Kim Long Thuận cần tuyển :
05 nhân viên bảo vệ Tòa nhà (6H-18H),
- Lương: từ 4tr8- 5 triệu/ tháng
- Chi tiết liên hệ:
+ Mr Thuận: 0974313006
giờ hành chính
0252 3739 070
có CMND/CCCD đi làm ngay, tuổi từ 25t-55t
Nv thời vụ Học sinh-sinh viên 2 tháng có sức khỏe trách nhiệm
- Địa chỉ: 105 Trần Quang diệu, p xuân an, Phan Thiết

Nhân viên bảo vệ
Thỏa thuận
2021-11-01

Tuyển Dụng Nhân Viên Bảo Vệ Ở Các Quận 12 - Quận 8 - Quận 2 - Quận 9 - Quận 7 - Quận 6 - Quận Tân Phú - Quận Tân Bình - Bình Thạnh - Bình Tân ( Liên hệ: 0906920442
gặp Giàu )
( + ) Lương: 6.100.000 - 7.500.000 … More
( + ) Yêu cầu có thể ở lại mục tiêu đến khi hết giãn cách
( + ) Ưu tiên những anh em trong khu vực của quận
( + ) Quyền lợi:
- Được công ty cấp giấy thông hành để đi đường
- Thưởng chuyên cần hàng tháng từ 250k - 300k
- Làm trên 5 ngày hỗ trợ ứng lương cho anh em gặp khó khăn tài chính
- Hỗ trợ chổ ở tại nhà đội gần mục tiêu
- Lương Tháng 13
- Thưởng lễ, tết

Nhân viên bảo vệ
Thỏa thuận
2021-11-08

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Công ty CP DV Bảo vệ Kim Long Thuận cần tuyển 10 nhân viên bảo vệ giữ xe quán ăn trà sữa,khu trò chơi, KCN
- Thời gian làm việc: 18h-22h , 17h-22h
- Địa điểm làm việc: Phan Thiết
-Mức lương :16.000 vnđ/h
có cmnd đi làm ngay
.105 Trần Quang Diệu P Xuân an.
- Thông tin liên hệ: trong giờ hành chính
• 0252 3739070
• 0974313006 A Thuận.

Nhân viên bảo vệ
Thỏa thuận
2021-11-18

Tuyển nhân viên BẢO VỆ chỉ cần cmt/cccd đi làm luôn lương 6tr-8tr Bao ở và hỗ trợ gọi cơm

Liên hệ call/zalo 0867605001
Tuyển nhân viên BẢO VỆ chỉ cần cmt/cccd đi làm luôn lương 6tr-8tr Bao ở và hỗ trợ gọi cơm

Liên hệ call/zalo 0867605001

Nhân viên bảo vệ
Thỏa thuận
2021-11-24

Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Việt Thắng thông báo tuyển dụng:
+) Số lượng: 20 nhân viên BẢO VỆ ( Nam+Nữ)
+) Địa điểm làm việc: KCN DeepC Hải Phòng.
+)Thời gian làm việc: 2 ca ngày và đêm ( 12t)
+) Mức lương: … More
7tr7 đến 8tr. Hỗ trợ 2 bữa ăn trong ca trực, hỗ trợ nhà trợ cho nhân viên ở xa.
+)Môi trường làm việc văn hóa, văn minh, ko có áp lực.chủ yếu làm việc tại các vị trí có điều hòa.
Hs gồm:
1..Sơ yếu lý lịch
2. Xác minh dân sự
3. Cmnd, sổ hk, giấy khai sinh foto công chứng
4. Giấy khám sk.
Mọi chi tiết xin liên hệ : đt hoặc zalo 0974891182

Nhân viên bảo vệ
Thỏa thuận
2021-11-25

TUYỂN GẤP NHÂN VIÊN BẢO VỆ TẠI KCN ĐIỀM THỤY. LƯƠNG: 5TR ĐẾN 6TR. HỖ TRỢ MÙA DỊCH: 500K
0987.663.801
TUYỂN GẤP NHÂN VIÊN BẢO VỆ TẠI KCN ĐIỀM THỤY. LƯƠNG: 5TR ĐẾN 6TR. HỖ TRỢ MÙA DỊCH: 500K
0987.663.801

Nhân viên bảo vệ
Thỏa thuận
2021-11-25

TUYỂN GẤP NHÂN VIÊN BẢO VỆ TẠI KCN ĐIỀM THỤY - THÁI NGUYÊN. LƯƠNG: 5TR ĐẾN 6TR. HỖ TRỢ MÙA DỊCH: 500K
0987.663.801
TUYỂN GẤP NHÂN VIÊN BẢO VỆ TẠI KCN ĐIỀM THỤY - THÁI NGUYÊN. LƯƠNG: 5TR ĐẾN 6TR. HỖ TRỢ MÙA DỊCH: 500K
0987.663.801

Nhân viên bảo vệ
Thỏa thuận
2021-11-27

Cần tuyển 12 nhân viên Bảo Vệ làm việc tại huyện Bình Đại ca 12tieng
Lh số đt 0931300950 Gặp Hiệp
Tư vấn công việc lương cao
Cần tuyển 12 nhân viên Bảo Vệ làm việc tại huyện Bình Đại ca 12tieng
Lh số đt 0931300950 Gặp Hiệp
Tư vấn công việc lương cao

Nhân viên bảo vệ
Thỏa thuận
2021-12-05

Tuyển dụng tết
Tuyển gấp nhân viên bảo vệ công ty trong kcn Hòa Phú (Vĩnh Long)
Ca 12 lương 4.8tr
Bao cơm trưa và chổ ở
Lh: 0909 382 113 - 0974832051
Tuyển gấp nhân viên bảo vệ công ty trong kcn Hòa Phú (Vĩnh Long)
Ca 12 lương 4.8tr
Bao cơm trưa và chổ ở
Lh: 0909 382 113 - 0974832051

Nhân viên bảo vệ
Thỏa thuận
2021-12-06

Công ty cần tuyển 10 nhân viên bảo vệ nam làm việc tại mỹ phước 2-3
Ca 6-18h và ngược lại có nhận ca gãy.Có thể đi chết ca ngày hoặc đêm.Công việc thoải mái không áp lực.
Tổng thu nhập bình quân 6-8tr ai có nhu cầu ib hoặc liên hệ sđt 0363798698

Công Ty TNHH DV Bảo Vệ An Ninh Hoàng Gia Sài Gòn
Chỉ Huy Trưởng Đội Bảo Vệ (Có Kinh Nghiệm) Công Ty TNHH DV Bảo Vệ An Ninh Hoàng Gia Sài Gòn
15 - 18 triệu
Hồ Chí Minh
2021-11-03

- Giám sát, chịu trách nhiệm về phân nhóm mình quản lý
- Kiểm tra và quản lý nhân viên trong ca trực, kiểm tra việc giao nhận ca và sổ sách
- Quản lý đội, nhóm trong phạm vi Công ty phân công
- Điều hành cắt ca cho nhân viên làm việc tại mục tiêu
- Xử lý các tình huống, sự cố xảy ra trong ca trực của nhân viên và báo cáo kịp thời cho cấp trên để có hướng chỉ đạo và giải quyết.

Công Ty TNHH DV Bảo Vệ An Ninh Hoàng Gia Sài Gòn
Chỉ Huy Trưởng Đội Bảo Vệ (Có Kinh Nghiệm Ngành Bảo Vệ) Công Ty TNHH DV Bảo Vệ An Ninh Hoàng Gia Sài Gòn
15 - 18 triệu
Hồ Chí Minh
2021-11-03

- Giám sát, chịu trách nhiệm về phân nhóm mình quản lý
- Quản lý đội, nhóm trong phạm vi Công ty phân công
- Điều hành cắt ca cho nhân viên làm việc tại mục tiêu
- Kiểm tra và quản lý nhân viên trong ca trực, kiểm tra việc giao nhận ca và sổ sách
- Xử lý các tình huống, sự cố xảy ra trong ca trực của nhân viên và báo cáo kịp thời cho cấp trên để có hướng chỉ đạo và giải quyết.