Tìm kiếm việc làm nhanh

Tuyển dụng Nhân Viên Pháp Lý Dược

Brg Group
Nhân Viên Pháp Lý Thủ Tục Brg Group
Thỏa thuận
Hà Nội
2021-03-04

Soạn thảo hồ sơ và trực tiếp làm việc với các cơ quan nhà nước để thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của Tập đoàn và các Công ty thành viên, bao gồm: Đăng ký kinh doanh ( cấp mới, thay đổi
); đăng ký đầu tư; đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ; các thủ tục cấp phép khác về sàn bất động sản, lý lịch tư pháp…;
Rà soát tính pháp lý, tính hợp lệ về hình thức của các văn bản trước khi phát hành của Tập đoàn và các công ty thành viên;
Hoàn thiện và quản lý hồ sơ pháp lý doanh nghiệp của Tập đoàn và các Công ty thành viên: Điều lệ, hợp đồng chuyển nhượng vốn, sổ đăng ký cổ đông/thành viên; giấy chứng nhận vốn góp, biên bản họp, các nghị quyết của HĐQT/HĐTV…;
Thường xuyên nghiên cứu, cập nhật các văn bản pháp luật liên quan đến phạm vi công việc và đưa ra những ý kiến cố vấn, giải pháp cho Quản lý trực tiếp;
Thực hiện các công việc khác theo phân công của Quản lý trực tiếp và Trưởng Văn phòng.

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Quản Lý Ssg
Chuyên Viên Pháp Chế Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Quản Lý Ssg
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
2021-03-05

- Tư vấn cho Ban giám đốc và các phòng ban liên quan các vướng mắc về pháp luật.
- Phụ trách ghi chép biên bản các cuộc họp nội bộ/ giao ban hàng tuần.
- Tham gia soạn thảo, kiểm tra, rà soát các hợp đồng mua bán, công văn và các văn bản giao dịch giữa Công ty với đối tác cũng như cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đảm bảo tuân thủ pháp luật và bảo vệ lợi ích cho doanh nghiệp.
- Phụ trách và chịu trách nhiệm những vấn đề liên quan đến pháp lý, pháp chế của Công ty.
- Quản lý các văn bản, hồ sơ pháp lý, giải quyết những vấn đề pháp lý phát sinh của Công ty.
- Giải quyết tranh chấp doanh nghiệp.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh, thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp, xin các giấy phép có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp khi có phát sinh.
- Hỗ trợ bộ phận Hành chính – nhân sự, kiểm soát & xử lý nội bộ, hợp đồng lao động, thỏa ước lao động và các công việc có liên quan khi có yêu cầu.
- Tham gia hoạt động đấu thầu của công ty
- Thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật mới được ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
- Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Công Ty TNHH Fitmed
Chuyên viên pháp lý / Pháp chế Công Ty TNHH Fitmed
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
2021-03-06

- Thực hiện các nhiệm vụ do cấp trên phân công: xin chủ trương đầu tư đất, dự án, xin chuyển công năng sử dụng đất, các thủ tục pháp lý hành lang về đầu tư đất đai, làm các giấy tờ pháp lý thành lập công ty mới, chi nhánh....
- Cập nhật, hướng dẫn cho các phòng ban, đơn vị những văn bản pháp luật mới ban hành có liên quan.
- Soạn thảo, kiểm tra tính pháp lý các hợp đồng, văn bản, tài liệu của công ty.
- Các công việc khác khi có yêu cầu từ cấp trên.
- Giải quyết các khiếu nại, tranh chấp thương mại phát sinh, tham gia tranh tụng để bảo vệ quyền lợi cho Công ty và làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền
- Thời gian làm việc: Thứ 2-6: 7h30-16h30; Thứ 7: 7h30 – 11h30.

Nhân Viên Pháp Lý Dự Án (Chỉ Tuyển Nữ) Công Ty TNHH Phát Triển Toàn Cầu
15 triệu
Hà Nội
2021-03-17

- Cập nhật thông tin, báo cáo tiến độ, xử lý các văn bản liên quan đến thủ tục pháp lý dự án
- Soạn thảo các loại văn bản triển khai xin thực hiện dự án
- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động đầu tư và phát triển dự án BĐS phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành.
- Phối hợp với các bộ phận chuyên môn làm việc với các sở ban ngành liên quan, các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị tư vấn (Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở tài nguyên môi trường, v.v..)
- Tư vấn, lập, theo dõi và quản lý các hợp đồng giao dịch của công ty
- Phụ trách các vấn đề pháp lý liên quan đến pháp nhân và hoạt động kinh doanh của công ty.
- Cập nhật những thay đổi mới nhất của Luật VN để áp dụng và tham mưu cho TGĐ
- Chi tiết trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn

Công Ty TNHH Công Nghệ Mạng Tengda
Nhân Viên Pháp Lý Quản Lý Hồ Sơ - Tiếng Thái Lan Công Ty TNHH Công Nghệ Mạng Tengda
15 - 20 triệu
Bình Dương
2021-03-28

- Lên kế hoạch thực hiện các công việc được giao.
- Tư vẫn hỗ trợ lãnh đạo đề ra các hướng giải quyết khi có vấn đề xảy ra.
- Bảo đảm kết quả tốt đúng thời hạn đề ra.
- Theo dõi, phụ trách một lĩnh vực chuyên trách được giao.
- Địa chỉ làm việc: Mỹ phước 1, Bến cát. Bình Dương.

Bcd Group
Nhân Viên Pháp Lý Dự Án Bcd Group
7 - 10 triệu
Lạng Sơn | Thái Nguyên
2021-03-31

- Xem xét và soạn thảo các hợp đồng và giao dịch trước khi ban hành.
- Tư vấn, tham mưu các vấn đề pháp lý, hạn chế và kiểm soát rủi ro pháp lý.
- Nghiên cứu, cập nhật các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động của dự án.
- Làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước để giải quyết các vấn đề pháp lý trong quá trình triển khai dự án.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Công Ty TNHH Tribeco Bình Dương
Nhân Viên Pháp Chế - Pháp Lý Công Ty TNHH Tribeco Bình Dương
10 - 12 triệu
Ninh Thuận | Bình Dương
2021-04-12

Công việc cần thực hiện:
- Chịu trách nhiệm về pháp lý và pháp chế của công ty
- Chịu trách nhiệm kiểm tra pháp lý, tính hợp pháp cho tất cả các giao dịch của công ty
- Tham gia soạn thảo hợp đồng, văn bản, hồ sơ giao dịch. Kiểm soát tính pháp lý đối với các văn bản, hợp đồng do Công ty ban hành, ký kết
- Đảm bảo mọi thủ tục, qui trình hoạt động của công ty hợp pháp
- Chuẩn bị các hồ sơ pháp lý của công ty. Kiểm tra, chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý, các văn bản ban hành, tài liệu giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của luật doanh nghiệp, luật lao động, cùng các quy định khác của Nhà nước
- Nghiên cứu tìm hiểu, cập nhật thường xuyên các thông tin mới nhất về pháp luật cho cấp quản lý .
- Nghiên cứu luật, nghị định, thông tư… liên quan đến lĩnh vực hoạt động của công ty
- Liên hệ, giao dịch với các cơ quan bên ngoài để giải quyết công việc Cấp trên phân công. Tham gia tố tụng theo sự phân công của Lãnh đạo công ty nhằm đảm bảo quyền lợi cho công ty
- Các công việc khác theo sự chỉ đạo của quản lý trực tiếp
- Chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến các hồ sơ, thủ tục như thành lập, thay đổi, đăng ký nhãn hiệu …
- Cố vấn cho ban giám đốc về pháp luật
- Chịu trách nhiệm báo cáo trước cấp quản lý trực tiếp các công việc được giao.
- Quản lý các văn bản, hồ sơ pháp lý của Công ty theo quy định
- Dựa trên các nhiệm vụ trên để thể xây dựng bảng nhiệm vụ chi tiết hàng ngày, hàng tuần, quy trình và hướng dẫn làm việc. Bản mô tả công việc chuẩn cần trích dẫn, phụ thuộc vào bản chức năng nhiệm vụ của phòng ban liên quan.

Công Ty CP Hữu Toàn
Nhân Viên Pháp Lý Công Ty CP Hữu Toàn
Thỏa thuận
Bình Dương
2021-04-14

- Làm các thủ tục xin phép xây dựng kho xưởng
- Soạn thảo, rà soát các Hợp đồng cho thuê nhà xưởng, đất đai
- Giải quyết các vướng mắc về Luật trong quá trình hoạt động cho thuê nhà xưởng, đất đai

Công Ty Siêu Thị Vlxd Thế Giới Nhà
Nhân Viên Pháp Chế Xử Lý Nợ Công Ty Siêu Thị Vlxd Thế Giới Nhà
7 - 10 triệu
Hồ Chí Minh
2021-04-16

- Liên hệ khách hàng thu hồi công nợ.
- Đi tòa án nếu khởi kiện khách hàng chưa thanh toán nợ.
- Đi đến công ty khách hàng thu hồi công nợ.
- Đi công tác tỉnh.

Công Ty Luật TNHH Đại Kim
Nhân Viên Pháp Lý Địa Bàn Công Ty Luật TNHH Đại Kim
Thỏa thuận
Hà Nội
2021-04-16

- Tư vấn và xử lý các khoản vay không có tài sản đảm bảo A theo các nhóm nợ theo quy định của pháp luật và phân nhóm của khách hàng
- Xác minh, điều tra thông tin về khách hàng và bên liên quan bao gồm nhưng không giới hạn: địa chỉ nơi cư trú, thu nhập, khả năng trả nợ, năng lực tài chính, tài sản của cá nhân;
- Thẩm định đánh giá về tình hình tài chính hiện tại của khách hàng (thực tế, hiện trạng, quyền và nghĩa vụ gắn liền, tính pháp lý...)
- Tiếp nhận, quản lý hợp đồng vay chậm trả đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán của khách hàng
- Đề xuất các giải pháp chính hoặc/và giải pháp thay thế, bổ sung để khắc phục những vi phạm pháp lý của khách hàng một cách hiệu quả
- Nghiên cứu toàn bộ hồ sơ liên quan đến việc vay, trả nợ và quá trình giải quyết trước đây (nếu có);
- Thông báo cho khách hàng về nghĩa vụ trong việc giữ hẹn, ngày đến hạn, số ngày quá hạn, và những tác động tiềm ẩn trong việc trì hoãn thanh toán
- Làm việc trực tiếp với khách hàng, bên bảo đảm và người thân/người liên quan để thu thập thông tin, đánh giá phương án, cơ sở;
- Đánh giá tổng thể; làm việc, trao đổi trực tiếp và gián tiếp tư vấn các khả năng thực tế và pháp lý để xử lý dứt điểm hợp đồng vay vi phạm nghĩa vụ.
- Linh hoạt áp dụng các cách thức, kỹ năng để thường xuyên, liên tục đốc thúc, xử lý tài sản. Các công việc khác cần thực hiện để xử lý khắc phụ hành vi vi phạm hợp đồng của khách hàng tuỳ thuộc vào tình hình thực tế trong quá trình giải quyết;
- Liên tục cập nhật và quản lý danh mục khách hàng một cách hiệu quả
- Tuân thủ Hướng dẫn của Công ty, Chuẩn Mực Đạo Đức và quy định của pháp luật
- Hàng tháng theo dõi và nhắc nhở các thỏa thuận kế hoạch khắc phục vi phạm hợp đồng
- Tiếp nhận và xử lý khiếu nại, đảm bảo thời gian giải quyết kịp thời và theo hướng dẫn.
- Đề xuất các kiến nghị để bổ sung quy trình, hỗ trợ cho việc triển khai /cải tiến hệ thống
- Truy tìm thông tin khách hàng không thể liên lạc để thu thập thông tin liên lạc mới.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

Công Ty Luật TNHH Đại Kim
Nhân Viên Pháp Lý Xử Lý Hợp Đồng Vay Vi Phạm Công Ty Luật TNHH Đại Kim
Thỏa thuận
Hà Nội
2021-04-16

TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC CHÍNH
- Tư vấn và xử lý các khoản nợ không có tài sản đảm bảo A theo các nhóm nợ theo quy định của pháp luật và phân nhóm của khách hàng
- Tiếp nhận, quản lý hợp đồng vay chậm trả đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán của khách nợ
- Nghiên cứu toàn bộ hồ sơ liên quan đến việc vay, trả nợ và quá trình giải quyết trước đây (nếu có);
- Xác minh, điều tra thông tin về khách hàng và bên liên quan bao gồm nhưng không giới hạn: địa chỉ nơi cư trú, thu nhập, khả năng trả nợ, năng lực tài chính, tài sản của cá nhân;
- Đánh giá tổng thể; làm việc, trao đổi trực tiếp và gián tiếp tư vấn các khả năng thực tế và pháp lý để xử lý dứt điểm hợp đồng vay vi phạm nghĩa vụ.
- Hoàn thiện về pháp lý (khắc phục các khiếm khuyết pháp lý, tạo các cơ sở pháp lý cho việc thu giữ, xử lý hoặc trường hợp cần thiết để khởi kiện, khôi phục thời hiệu khởi kiện…);
- Làm việc trực tiếp với khách hàng, bên bảo đảm và người thân/người liên quan để thu thập thông tin, đánh giá phương án, cơ sở;
- Thẩm định đánh giá về tình hình tài chính hiện tại của khách hàng (thực tế, hiện trạng, quyền và nghĩa vụ gắn liền, tính pháp lý...)
- Tác nghiệp điện thoại và văn bản tạo áp lực cần thiết theo quy định pháp luật để khách hàng có ý thức khắc phục vi phạm Hợp đồng.
- Soạn thảo các văn bản yêu cầu, các thỏa thuận mới (giấy nhận nợ, kế hoạch trả nợ, các thỏa thuận dùng tài sản để đảm bảo cho việc trả nợ…) theo tính chất vụ việc và thực tế;
- Đề xuất các giải pháp chính hoặc/và giải pháp thay thế, bổ sung để khắc phục những vi phạm pháp lý của khách hàng một cách hiệu quả
- Hàng tháng theo dõi và nhắc nhở các thỏa thuận kế hoạch khắc phục vi phạm hợp đồng
- Tuân thủ Hướng dẫn của Công ty, Chuẩn Mực Đạo Đức và quy định của pháp luật
- Thông báo cho khách hàng về nghĩa vụ trong việc giữ hẹn, ngày đến hạn, số ngày quá hạn, và những tác động tiềm ẩn trong việc trì hoãn thanh toán
- Liên tục cập nhật và quản lý danh mục khách hàng một cách hiệu quả
- Linh hoạt áp dụng các cách thức, kỹ năng để thường xuyên, liên tục đốc thúc, xử lý tài sản. Các công việc khác cần thực hiện để xử lý khắc phụ hành vi vi phạm hợp đồng của khách hàng tuỳ thuộc vào tình hình thực tế trong quá trình giải quyết;
- Tiếp nhận và xử lý khiếu nại, đảm bảo thời gian giải quyết kịp thời và theo hướng dẫn.
- Đề xuất các kiến nghị để bổ sung quy trình, hỗ trợ cho việc triển khai /cải tiến hệ thống
- Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.
- Truy tìm thông tin khách hàng không thể liên lạc để thu thập thông tin liên lạc mới.
- Tác nghiệp điện thoại và văn bản tạo áp lực cần thiết theo quy định pháp luật để khách hàng thực hiện trả nợ

Công Ty TNHH Brilitas Pharmaceuticals
Nhân Viên Pháp Lý Dược Công Ty TNHH Brilitas Pharmaceuticals
10 triệu
Hồ Chí Minh
2021-04-17

1. Daily Legal Operation:
- Conduct legal researches, update and keep alert of legal changes in relevant legislation.
- Prepare, submit, and follow up contracts, legal documents and application dossiers to relevant Authorities for any required licenses.
- Support other departments in dealing with claims, disputes from customers and business partners.
2. Legal risk and Regulatory compliance:
- Submit and report legal issues and risks of the Company to Managing Director.
- Draft and review contracts, agreements, arrangements, and other legal documents arising from the Company’s operation.
- Proofread and edit correspondences, reports, and other related materials for accuracy, completeness, and compliance with established procedures and standards.
3. Other duties:
- Translation/interpretation (Vietnamese-English).
- Other tasks or responsibilities as assigned by Managing Director and Management.

Nhân viên Pháp Lý Văn Phòng Công Ty TNHH DV Địa Ốc Khang Thịnh
6 - 9 triệu
Hồ Chí Minh
2019-04-30

- Thực hiện các công việc hành chính, lưu trữ hồ sơ theo yêu cầu của cấp trên
- Soạn thảo hợp đồng, văn bản, hồ sơ giao dịch
- Chịu trách nhiệm kiểm tra pháp lý, tính hợp pháp cho tất cả các giao dịch của công ty
-Chi tiết hơn về công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn

Công Ty Cổ Phần Azb
NHÂN VIÊN PHÁP LÝ DỰ ÁN/ NHÂN VIÊN HỢP ĐỒNG Công Ty Cổ Phần Azb
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
2021-05-19

1/ NHÂN VIÊN PHÁP LÝ DỰ ÁN
- Hỗ trợ phòng đấu thầu tiến hành các thủ tục báo giá pháp lý, chuẩn bị hồ sơ và đi xin phép DTM (Đánh giá tác động môi trường), PCCC (Phòng cháy chữa cháy) và XPXD (Xin phép xây dựng).
- Hỗ trợ phòng thi công tập hợp hồ sơ và tiến hành làm các thủ tục nghiệm thu DTM, PCCC, hoàn công xây dựng và cấp sổ hồng cho dự án.
- Hỗ trợ PDM báo giá các pháp lý của dự án như: QH 1/500, Đấu nối hạ tầng, DTM, PCCC và XPXD các cấp.
2/ NHÂN VIÊN HỢP ĐỒNG
* Kiểm tra hợp đồng khách hàng và đối tác:
- Nghiên cứu, tìm hiểu và cập nhật các vấn đề pháp lý liên quan đến thương mại, hợp đồng.
- Thực hiện các công việc liên quan đến công tác soạn thảo, đàm phán hợp đồng với các khách hàng và đối tác.
- Tư vấn và hỗ trợ các vấn đề pháp lý liên quan đến thương mại cho các Phòng ban liên quan.
- Đàm phán hợp đồng kinh tế với các và đối tác nếu có sự phân công của Trưởng phòng.
* Kiểm tra hợp đồng của nội bộ ban hành:
- Kiểm tra rà soát nội dung hợp đồng của các phòng ban khác theo biểu mẫu được ban hành.
- Chỉnh sửa, bổ sung nội dung phù hợp với thực tế và tính hợp pháp, hợp lý theo quy định của doanh nghiệp và của nhà nước
* Đề xuất, Tham mưu:
- Đề xuất, tham mưu cho Trưởng phòng về các điều luật của các loại hợp đồng liên quan theo chiều hướng có lợi cho doanh nghiệp và phù hợp với pháp luật nhà nước.
* Các công việc khác thuộc chuyên môn:
- Soạn thảo, chỉnh sửa các văn bản, giấy tờ phù hợp với luật pháp Việt Nam.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunstone
Nhân Viên Pháp Lý Tại Lâm Đồng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunstone
Thỏa thuận
Lâm Đồng
2021-06-07

- Soạn đơn, tham gia cố vấn, tư vấn pháp lý, hoàn thiện thủ tục pháp lý cho công ty.
- Chuẩn bị hồ sơ pháp lý, tham gia giải quyết, xử lý các vấn đề phát sinh, bảo vệ lợi ích của công ty,
- Nghiên cứu soạn thảo và hoàn thiện tất cả các công việc được giao.
- Thực hiện các công việc theo sự phân công của cấp trên.
- Tuân thủ theo quy định của công ty và pháp luật, cập nhật được những quy định mới do cơ quan có thẩm quyền ban hành kịp thời và chính xác.
- Đi Công tác theo lịch của Lãnh đạo.

Ri Ta Võ
Nhân viên pháp lý Bất động sản Ri Ta Võ
8 - 10 triệu
Hồ Chí Minh
2021-06-30

- Đối chiếu các quy định pháp luật về đất đai, đầu tư và xây dựng để biết được: chênh lệch giữa quy định tại địa phương và Luật pháp quy định.
- Tìm hiểu quy định tại nơi cần đầu tư các quy định của địa phương về đất đai, thủ tục đầu tư và thủ tục xây dựng cho: trình tự thực hiện, cơ quan tiếp nhận, số lượng hồ sơ, thành phần và mẫu hồ sơ...
- Lập hồ sơ & tập hợp các hồ sơ liên quan các thủ tục trên để nộp, theo dõi và hiệu chỉnh theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.

Công Ty TNHH Brenntag Việt Nam
Nhân viên Pháp lý Hợp đồng Công Ty TNHH Brenntag Việt Nam
11.5 - 18.4 triệu
Hồ Chí Minh
2021-06-12

1. Soạn thảo, review Hợp đồng bán hàng theo theo Hợp đồng mẫu của Công ty bằng Tiếng Anh & Tiếng Việt.
2. Kiểm tra tính pháp lý của các Hợp đồng bán hàng.
3. Tham gia trao đổi, đàm phán với đối tác hoặc khách hàng của công ty trong quá trình thương lượng Hợp đồng;
4. Tư vấn những vấn đề pháp lý phát sinh và đưa ra hướng giải quyết phù hợp trong quá trình công ty thực hiện hợp đồng bán hàng;
5. Trình ký và quản lý lưu trữ Hợp đồng bán hàng theo quy trình, quy định của Tập đoàn.
6. Cập nhật thường xuyên các quy định pháp luật mới có liên quan đến hoạt động của công ty.
7. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu cụ thể của Trưởng bộ phận.

Tập Đoàn Hưng Thịnh
Nhân Viên Pháp Lý Cấp Sổ Tập Đoàn Hưng Thịnh
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
2021-06-20

- Sắp xếp hồ sơ thành một bộ hoàn chỉnh và nộp lên cơ quan Nhà nước có thẩm quyền
- Thực hiện kiểm tra, nhập liệu thông tin hồ sơ
- Tiếp nhận hồ sơ từ Phòng Khách hàng, bao gồm: Hợp đồng, hóa đơn thanh toán, giấy tờ nhân thân, bản vẽ hiện trạng căn hộ,… Sắp xếp hồ sơ theo quy trình
- Soạn thảo Đơn đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (GCN); Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất.
- Theo dõi và tiến hành bổ sung hồ sơ khi có yêu cầu từ cơ quan Nhà nước.
- Đi công tác để lấy sổ hồng, thông báo thuế, nộp tiền thuế và bổ sung hồ sơ còn thiếu khi có yêu cầu từ chuyên viên Nhà nước
- Làm các công tác tạm ứng, quyết toán để thực hiện nghĩa vụ tài chính theo yêu cầu từ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền
- Hỗ trợ tư vấn cho chuyên viên/nhân viên phòng Khách hàng trả lời/ giải đáp những nội dung liên quan đến vấn đề cấp sổ
- Lưu kết quả hồ sơ, kết hợp với Phòng Khách hàng tiến hành bàn giao GCN cho Khách hàng.

Tập Đoàn Hưng Thịnh
Nhân Viên Pháp Lý Cấp Sổ Tập Đoàn Hưng Thịnh
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
2021-06-25

- Thực hiện kiểm tra, nhập liệu thông tin hồ sơ
- Soạn thảo Đơn đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (GCN); Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất.
- Sắp xếp hồ sơ thành một bộ hoàn chỉnh và nộp lên cơ quan Nhà nước có thẩm quyền
- Tiếp nhận hồ sơ từ Phòng Khách hàng, bao gồm: Hợp đồng, hóa đơn thanh toán, giấy tờ nhân thân, bản vẽ hiện trạng căn hộ,… Sắp xếp hồ sơ theo quy trình
- Làm các công tác tạm ứng, quyết toán để thực hiện nghĩa vụ tài chính theo yêu cầu từ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền
- Đi công tác để lấy sổ hồng, thông báo thuế, nộp tiền thuế và bổ sung hồ sơ còn thiếu khi có yêu cầu từ chuyên viên Nhà nước
- Theo dõi và tiến hành bổ sung hồ sơ khi có yêu cầu từ cơ quan Nhà nước.
- Hỗ trợ tư vấn cho chuyên viên/nhân viên phòng Khách hàng trả lời/ giải đáp những nội dung liên quan đến vấn đề cấp sổ
- Lưu kết quả hồ sơ, kết hợp với Phòng Khách hàng tiến hành bàn giao GCN cho Khách hàng.

Công Ty TNHH Khang Thịnh
Nhân viên Pháp Lý - Thu Nhập Hấp Dẫn Công Ty TNHH Khang Thịnh
10 - 15 triệu
Hồ Chí Minh
2021-06-30

- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến các hồ sơ, thủ tục với các cơ quan Nhà nước.
- Thực hiện các thủ tục công chứng khi chuyển nhượng mua bán.
- Soạn thảo và chỉnh sửa Hợp đồng cọc, Hợp đồng mua bán, Hợp đồng chuyển nhượng, phụ lục hợp đồng,...
- Liên hệ làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước, các đối tác có liên quan theo thẩm quyền và nhiệm vụ được giao.
- Thực hiện các hồ sơ và nộp hồ sơ cấp GCNQSD đất cho khách hàng tại các dự án công ty.
- Thường xuyên cập nhật các bộ luật mới về lĩnh vực thị trường mua bán BĐS.
- Hỗ trợ đi giải quyết các hồ sơ khi có yêu cầu cấp trên.
- Thực hiện các chỉ đạo của Ban TGĐ các vấn đề về pháp lý liên quan đến hoạt động của công ty.
- Các công việc khác trao đổi khi phỏng vấn.

Cty CP Kỹ Thuật Xây Dựng Dinco
Nhân Viên Pháp Lý – Nữ Cty CP Kỹ Thuật Xây Dựng Dinco
7 - 10 triệu
Bình Định | Đà Nẵng
2021-06-14

- Thường xuyên nghiên cứu, cập nhật các văn bản pháp luật liên quan đến phạm vi công việc và đưa ra những ý kiến, giải pháp cho cấp Quản Lý trực tiếp.
- Soạn thảo hồ sơ và trực tiếp làm việc với cơ quan nhà nước, các sở ban ngành, chủ đầu tư, tư vấn,…liên quan đến giấy tờ pháp lý cho công trình xây dựng
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp Quản l

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Bnc
Nhân Viên Pháp Lý. Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Bnc
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
2021-07-15

Chuyên Nghiên cứu, soạn thảo và hoàn thiện các hồ sơ pháp lý của công ty;
- Xử lý chủ động và tham mưu cho Lãnh đạo được các tình huống pháp lý phát sinh trong giao dịch kinh tế, dân sự, lao động, thuế, …;
- Tư vấn pháp luật cho công ty, cập nhật các văn bản pháp lý;
- Tư vấn chuẩn bị hồ sơ pháp lý, tham gia giải quyết / tranh tụng xử lý các phát sinh về tranh chấp quyền lợi giữa Công ty với bên thứ 3;
- Chịu trách nhiệm về khía cạnh pháp lý đối với các hoạt động của Công ty;
- Tham gia, phối hợp với các bộ phận trong Công ty và các Công ty thành viên ,soạn thảo, kiểm tra tính pháp lý các loại hợp đồng liên quan đến lĩnh vực: Đầu tư Dự án-Đấu thầu-Kinh doanh BĐS-Tố tụng;
- Các công việc khác do Ban lãnh đạo giao.

Công Ty TNHH Ict Vina
Nhân Viên Pháp Lý Dự Án Công Ty TNHH Ict Vina
Thỏa thuận
Đà Nẵng
2021-07-25

• Tham gia thực hiện các thủ tục pháp lý về đầu tư, xây dựng, đất đai, quy hoạch, môi trường, PCCC…
• Thực hiện việc quản lý hồ sơ và dữ liệu pháp lý của các Dự án của công ty.
• Thay mặt Ban Giám đốc tiếp đón, liên hệ với các đối tác, khách hàng, làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, đơn vị tư vấn để hoàn thiện pháp lý dự án
• Căn cứ vào kế hoạch và tiến độ được chấp thuận, thực hiện các hạng mục công việc cần thiết để hoàn tất các thủ tục đầu tư theo quy định hiện hành;
• Tham mưu, tư vấn cho Ban lãnh đạo Công ty và Ban lãnh đạo các đơn vị thành viên các vấn đề pháp lý Dự án có liên quan trong quá trình hoạt động.
• Phối hợp cùng các phòng/ban khác tham gia việc triển khai Dự án từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, giai đoạn đầu tư xây dựng, giai đoạn khai thác vận hành.
• Quản lý công tác pháp chế nội bộ và bên ngoài cho công ty khi dự án đã đi vào hoạt động.

Công Ty TNHH Công Nghệ Xử Lý Nước Ta
Nhân Viên Pháp Chế Công Ty TNHH Công Nghệ Xử Lý Nước Ta
3 - 5 triệu
Hà Nội
2021-07-31

- Làm việc với các cơ quan Nhà nước liên quan đến thủ tục pháp lý.
- Tham mưu, tư vấn cho GĐ về các vấn đề pháp lý liên quan đến mọi hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Báo cáo công việc hàng tuần hoặc các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc;
- Soạn thảo, thẩm định các Hợp đồng và văn bản nội bộ trước khi trình GĐ ký kết, ban hành;
- Kiểm soát và phối hợp thực hiện công việc đối với các nhân viên khác;
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Mp Logistics
Nhân viên pháp lý mảng bất động sản Mp Logistics
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
2021-09-30

1. Rà soát các loại hợp đồng như hợp đồng hợp đồng mua bán bất động sản,…
3. Tư vấn ý kiến pháp lý cho Tổng Giám đốc và các phòng ban về thủ tục, quy định liên quan đến nhà đất
4. Soạn thảo văn bản chính thức gửi cơ quan nhà nước, đối tác và khách hàng
5. Phụ trách thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư, kinh doanh bất động sản
6. Tham dự, tổng hợp và soạn biên bản họp ban giám đốc
7. Thực hiện và hỗ trợ các công việc khác được Tổng Giám đốc và các phòng ban giao

Công Ty Luật TNHH Thế Hệ Trẻ
Nhân viên Xử lý nợ pháp lý ( Có TSĐB ) Công Ty Luật TNHH Thế Hệ Trẻ
10 - 15 triệu
Hồ Chí Minh | Tân Bình
2021-08-24

• Tiếp nhận ,quản lý, xử lý nợ xấu từ các hồ sơ nợ tín dụng được cung cấp bởi ngân hàng.
• Thực hiện làm việc trực tiếp tại địa bàn và yêu cầu KH thanh toán tiền theo hợp đồng đã vay
• Gửi các công văn thông báo nợ, thư cảnh báo, đơn đề nghị xác minh công tác,…(nếu có)
• Tiếp nhận quan điểm, đề nghị được giúp đỡ của khách hàng, đề xuất phương án thu hồi thích hợp.
• Quản lý hồ sơ khách hàng trong phạm vi công việc được giao..

Công Ty Luật TNHH MTV Danalaw
Nhân viên Xử lý nợ pháp lý Công Ty Luật TNHH MTV Danalaw
7 - 10 triệu
Đà Nẵng | Hải Châu
2021-08-27

- Làm việc độc lập, dưới sự hỗ trợ của Trưởng nhóm và các thành viên khác trong Nhóm.
- Công việc của bạn là dùng điện thoại công ty liên hệ cho Khách hàng để nhắc nhở/ Thuyết phục khách hàng trả nợ và báo cáo kết quả làm việc hàng ngày.
- Bạn sẽ làm việc 100% tại Văn phòng công ty.
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn.
Thời gian làm việc:
- Từ thứ 2- thứ 7, Nghỉ chủ nhật và 1 chiều thứ 7 trong tháng.
- Từ 8h00’- 12h00’, Chiều từ 13h30’- 17h30’.

Nhân viên pháp lý
Thỏa thuận
2021-09-25

Có ai quan tâm việc làm ngành luật không?????
Công ty sản xuất cần 02 NHÂN VIÊN PHÁP LÝ
Địa điểm làm việc:
KCN Đồng Văn 4, Đại Cương, Kim Bảng, Hà Nam
KCN Phố Nối A, Yên Mỹ, Hưng Yên
Yêu cầu:
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành luật.
- Có ít nhất 3 năm công tác trong lĩnh vực pháp chế doanh nghiệp hoặc VPLS/ Công ty Luật.
============
CV ỨNG TUYỂN VUI LÒNG GỬI THEO ĐỊA CHỈ
loankirara@gmail.com
Call/zalo: 0993902590

Công Ty CP Nông Sản Phú Gia
Nhân Viên Pháp Lý (Tập Sự) Công Ty CP Nông Sản Phú Gia
Thỏa thuận
Thanh Hóa
2021-10-08

- Hỗ trợ thực hiện thủ tục pháp lý nội bộ của doanh nghiệp và các đơn vị trực thuộc
- Hỗ trợ cập nhật, phổ biến các văn bản luật/pháp lý
- Hỗ trợ các phòng ban về khía cạnh pháp lý trong việc ký kết, thực hiện các giao dịch, hợp đồng
- Rà soát tính pháp lý đối với văn bản, hợp đồng do công ty ban hành, ký kết
- Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận

Công Ty Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp
Nhân Viên Pháp Lý Công Ty Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp
7 - 10 triệu
Khánh Hòa | Nha Trang
2021-12-25

- Chịu trách nhiệm về pháp lý của công ty.
- Tham gia soạn thảo hợp đồng, văn bản, hồ sơ giao dịch. Kiểm soát tính pháp lý đối với các văn bản, hợp đồng do Công ty ban hành, ký kết.
- Đảm bảo mọi thủ tục, qui trình hoạt động của công ty hợp pháp.
- Chịu trách nhiệm kiểm tra pháp lý, tính hợp pháp cho tất cả các giao dịch của công ty
- Chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến các hồ sơ, thủ tục như thành lập, thay đổi giấy phép, mua bán, giải thể doanh nghiệp…
- Nghiên cứu tìm hiểu, cập nhật thường xuyên các thông tin mới nhất về pháp luật cho cấp quản lý.
- Chuẩn bị các hồ sơ pháp lý của công ty. Kiểm tra, chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý, các văn bản ban hành, tài liệu giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của luật doanh nghiệp, luật lao động, cùng các quy định khác của Nhà nước.
- Nghiên cứu luật, nghị định, thông tư… liên quan đến lĩnh vực hoạt động của công ty.
- Liên hệ, giao dịch với các cơ quan bên ngoài để giải quyết công việc Cấp trên phân công.
- Quản lý các văn bản, hồ sơ pháp lý của Công ty theo quy định.
- Các công việc khác theo sự chỉ đạo của quản lý trực tiếp.