Tuyển dụng nhanh, Tạo CV, Tìm kiếm việc làm miễn phí