Kỹ Sư Lập Trình AI/Computer Vision

Công ty Cổ phần Công nghệ GEN Thoả thuận Cầu Giấy, Hà Nội Thời hạn: 2024-03-13
Mức lương Thoả thuận
Địa điểm Hà Nội
Cấp bậc Nhân viên
Hình thức làm việc Bán thời gian
Lĩnh vực IT Phần mềm

Nghiên cứu và phát triển hệ thống AI liên quan tới xử lý ảnh của công ty
Phát triển model xử lý ảnh, nhận diện phương tiện giao thông, nhận diện biển số xe
Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp

Mức thu nhập cạnh tranh, thưởng dự án hấp dẫn
Có cơ hội học hỏi, phát triển năng lực bản thân
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật hiện hành.

Có kinh nghiệm lập trình với Python
Có kinh nghiệm YOLOv8 Segmentation, OpenCV, ROS, Image Classification, Object Detection
Ưu tiên đã từng làm đồ án/dự án về xử lý ảnh/computer vision

Cầu Giấy, Hà Nội