Tìm việc làm tại Lai Châu

1 tin tuyển dụng thỏa mãn: Tìm việc làm tại Lai Châu

Cộng Tác Viên/ Trình Dược Viên Kênh OTC (Mẹ Bé) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED
10 - 12 triệu Lai Châu Dược

Hoạt động chính ngoài thị trường dựa trên tuyến bán hàng/ danh sách khách hàng được Công ty cung cấp; và phát triển khách hàng mới (chiếm 90% thời gian làm việc)
Giải quyết khiếu nại của khách hàng...