Việc làm tại Sóc Trăng

3 tin tuyển dụng thỏa mãn: Việc làm tại Sóc Trăng

 • Quản Lý Trạm Giao Nhận Ninja Van 8 - 15 Triệu Sóc Trăng Còn 3 tuần để ứng tuyển Cập nhật 3 ngày trước

  • Bàn giao, quản lý, giám sát hàng hóa tại trạm.
  • Quản lí lộ trình tài xế giao hàng, phân loại kiện hàng theo tuyến đường, giám sát lộ trình bảo đảm lái xe hoàn thành lộ trình được giao và tỉ lệ gia...

 • Kỹ Thuật Tảo CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - ÚC BẠC LIÊU Thỏa thuận Sóc Trăng Còn 3 tuần để ứng tuyển Cập nhật 4 ngày trước

  - Theo dõi vệ sinh phòng tảo, hố ATSH khu cấy tảo sinh khối thùng 20L, bể 120L
  - Nhập nhật ký tình hình sản xuất tảo hàng ngày
  - Theo dõi quá trình thu tảo Thalassiosira
  bể 120L
  - Phân công cấp nư...

 • HR General Cum Receptionist CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX Thỏa thuận Sóc Trăng Còn 1 tuần để ứng tuyển Cập nhật 2 tuần trước

  Talent Acquisition (TA):
  Promote the employer brand by connecting with schools and job centers, participating in job fairs, and organizing company visits and promotional activities.
  Post job vacanci...