Tìm kiếm việc làm nhanh

Unipax Co., Ltd

Địa chỉ: Plot 101/2 +101/4 road 3, Long Binh IP (Amata), Bien Hoa, Dong Nai, Viet Nam

Tuyển dụng tại: Unipax Co., Ltd

Merchandiser Staff
8 - 12 triệu
Đồng Nai
Quản Lý Phòng Lab
15 - 20 triệu
Hồ Chí Minh
IE / Lean Staff
10 - 12 triệu
Đồng Nai
Nhân Viên Thu Mua (Purchasing Staff)
7 - 10 triệu
Đồng Nai
Merchandiser Staff
8 - 12 triệu
Đồng Nai
Nhân Viên Thiết Kế Rập (Pattern)
7 - 10 triệu
Đồng Nai
Trưởng Nhóm QA (QA Leader / Staff)
15 - 20 triệu
Đồng Nai
IE / Lean Manager
15 - 20 triệu
Đồng Nai
Costing Staff
10 - 20 triệu
Đồng Nai
Nhân Viên Thu Mua (Purchasing Staff)
7 - 10 triệu
Đồng Nai
Merchandiser Staff / Leader
15 - 20 triệu
Đồng Nai
Nhân Viên Thiết Kế Rập (Pattern)
7 - 10 triệu
Đồng Nai
Developer Leader
10 - 20 triệu
Đồng Nai
Costing Staff
10 - 20 triệu
Đồng Nai
Quản Lý Phòng Lab
15 - 20 triệu
Hồ Chí Minh
Merchadiser Staff / Leader
15 - 20 triệu
Đồng Nai
Trưởng Nhóm QA (QA Leader / Staff)
15 - 20 triệu
Đồng Nai
Developer Leader / Staff
25 - 30 triệu
Đồng Nai
Nhân Viên May
10 - 12 triệu
Đồng Nai
Nhân Viên May Mẫu
10 - 12 triệu
Đồng Nai
Nhân Viên Sale Marketing -Đi Làm Ngay
15 - 20 triệu
Đồng Nai
Nhân Viên Thiết Kế 2D
15 - 20 triệu
Hồ Chí Minh | Đồng Nai