Đăng nhập Đăng ký

Au

Không tìm thấy nội dung bạn yêu cầu
Vui lòng về trang chủ để tiếp tục
Automation QA Technical Lead Evizi Llc

We are looking for self-motivated, creative and proactive QA Automation Technical Lead to work closely with our Project Managers and development teams to work in a fast-paced environment including mul...

2021-08-03
Audio & Visual Technician Công Ty TNHH Dự Án Hồ Tràm

Set up and install equipment such as microphones, sound speakers, video screens, projectors, video monitors, recording equipment, connecting wires and cables, sound and mixing boards for events and fu...

2021-03-10
Audio & Visual Technician Công Ty TNHH Dự Án Hồ Tràm

Set up and install equipment such as microphones, sound speakers, video screens, projectors, video monitors, recording equipment, connecting wires and cables, sound and mixing boards for events and fu...

2021-03-10
Automation Engineer Instanta Vietnam

To automize the operation of existing machines in production lines by:
• Study and present the ideas for upgrading and automizing each steps of production
• Present material/ components that need to...

2021-02-22
Automotive Master Technician Automotive

Brand: Rolls-Royce Motorcars
Main objectives of the role:
• Carry out complex diagnosis, maintenance, inspection and repair work for Rolls Royce automobiles
Tasks and activities of the role:
Provi...

2021-02-23
Automation Engineer Jabil Vietnam

Participate in completing risk assessment of new automation project and propose necessary improvements.
Reviews, understands and interprets requirements/specification accurately for integration into...

2021-07-15
Automation Tester Citigo

15 - 30 triệu

Hà Nội Hồ Chí Minh

· Đọc hiểu các tài liệu giải pháp, tài liệu thiết kế; phối hợp với các nhóm để hiểu rõ yêu cầu sản phẩm
· Phối hợp với Development team để thực hiện và reuse automated Unit Test Cases, và Development...

2021-07-21
Automation & Control Engineer (03) Enkei Vietnam Co.,Ltd

- Take responsibility in troubleshooting for technical problem in factory
- Understand instruction from superior, aware & understand well common goal of department.
- Study & improve current process...

2021-02-22
Automation Engineer Azbil Vietnam Co., Ltd

1. Overview:
- Department: Engineer
- Term of employment: Permanent
- Quantity: 02
2. Job Description:
• Design automatic control &HVAC system.
• Test & Commissioning Automatic control &HVAC sys...

2021-03-25
Automation Tester FPT Software

• Planning, design and development of automated test frameworks using Java, JS, Batch, REST, HTTP, Sahi Pro, Eclipse IDE, SVN and Tortoise
• Execute all levels of testing (System, Integration, and Re...

2021-02-25
Automation Tester Công Ty Cổ Phần Buca

12 - 25 triệu

Hà Nội

Tham gia vào các giai đoạn phát triển phần mềm, phân tích thiết kế, kiểm thử.
Đọc hiểu các tài liệu giải pháp, tài liệu thiết kế; phối hợp với các nhóm để hiểu rõ yêu cầu sản phẩm  
Lập kế hoạch, vi...

2021-02-25
Automation Tester Công Ty CP Mindbank Group

20 triệu

Hà Nội

• Tham gia kiểm thử, test tự động (automation) các phần mềm, hệ thống phần mềm cho Ngân Hàng của Việt Nam. Cụ thể hơn:
• Xây dựng kịch bản automation test, xây dựng tool test tự động cho ứng dụng: we...

2021-08-27
Automation Tester Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sotatek

12 - 28 triệu

Hà Nội

● Work directly with customers for defining the testing framework and test plan.
● Develop the test automation script following the requirement specification.
● Integrate automated tests in CI envir...

2021-06-24
Audit Client Service Công Ty TNHH Idfl Việt Nam

12 - 15 triệu

Hồ Chí Minh

IDFL Audit Client Service Representative
• Work with Manager and supervise daily office work and schedule to ensure they are completed timely and accurately.
• Work with Manager and supervise audit...

2021-05-12
Automation Test Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Tiên Phong

35 triệu

Hà Nội

- Tiếp nhận các yêu cầu kiểm thử các sản phẩm, dịch vụ CNTT
- Phối hợp với team manual test để hiểu các mục tiêu của dự án, nắm được các luồng nghiệp vụ hệ thống để từ đó đánh giá và đưa ra được phạm...

2021-03-29
Automation QC Engineer Navigos Group

- Review manual test cases and give feedbacks about possibility of automation to the project team
- Design test cases and analyze which test cases can do automation testing, develop and execute autom...

2021-04-06
Automation Test Engineer (QA/QC) Careerbuilder

As an Automation Tester, the position is responsible for designing, developing, and executing quality assurance and control processes, test strategies, test plans and test cases that verify a software...

2021-05-11
Auditor - Loss Adjuster Vrs Vietadjusters

1. Site survey:
- Investigate and obtain GENERAL INFORMATION on a requested enterprise (including but not limited to): Business characteristics, input – process – output, source of raw materials & th...

2021-02-04
Automation Tester Công Ty TNHH Công Nghệ Phần Mềm Nets

12 - 20 triệu

Hồ Chí Minh

• Nghiên cứu yêu cầu và thiết kế của dự án
• Xây dựng kế hoạch và kịch bản kiểm thử, chuẩn bị dữ liệu test
• Test các dự án phần mềm, đảm bảo chất lượng của dự án
• Kiểm soát đánh giá quy trình phá...

2021-09-14
Automation Test Opencommerce Group

Execute and evaluate manual or automated test cases and report test results.
Find, record and track bugs
Estimate, prioritize, plan and coordinate testing activities
Develop test plan, test case, t...

2021-02-24
Automation Tester Viettel Digital

Đưa ra các giải pháp/chiến lược cho kiểm thử tự động.
− Lập kế hoạch kiểm thử cho team automation test.
− Đào tạo, tư vấn cho nhóm kiểm thử tự động về lựa chọn, thiết kế và cải tiến các Framework, T...

2021-07-23
Automation Tester Leader Viettel Digital

40 triệu

Hà Nội

Xây dựng giải pháp, kế cho kiểm thử tự động
− Lập kế hoạch kiểm thử cho team automation test
− Lựa chọn, thiết kế và nâng cấp các Framework, Tool khác nhau tương ứng với nhu cầu và đặc thù kiểm thử...

2021-07-23
Automation Leader Avery Dennison Ris Vietnam Co., Ltd.

- Assist with development of project plans
- Gathers all project information: schedules, data requests, assignments, tasks, and project meetings
- Lead and develop team member
- Creates and execute...

2021-04-13
AUTOMATION STAFF Gilimex

1. Tiếp quản máy móc thiết bị, công nghệ mới từ nhà cung cấp về đến các nhà máy
2. Viết SOP, hướng dẫn vận hành máy bằng tiếng Việt từ các tài liệu máy móc của Nhà cung cấp
3. Phối hợp với đội bảo t...

2021-02-21
Automation Engineer Siamp Co., Ltd

11.5 - 23 triệu

Hồ Chí Minh

• As a special machine Engineer, he will survey each manufacturing processes, draft potential automation / mechanization, calculate the ROI, follow realization & implementation.
• In the goal of auto...

2021-03-09
Automation Tester Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela

12 - 18 triệu

Hà Nội

Phối hợp với Dev và BA trong quá trình phân tích yêu cầu và lập kế hoạch.
Viết Test Script cho các Scenario áp dụng Automation Test.
Thực hiện việc kiểm thử phần mềm theo Test case , Scenario, viết...

2021-03-22
Automation Supervisor Công Ty TNHH Taisun Việt Nam

20 triệu

Hồ Chí Minh

- Lead automation projects team: Creat Automation master plan, manage automation projects, digitalization projects from prototype to Handover to production;
- Support PTC team to settle production da...

2021-04-09
Audit Senior - Hanoi Office Mazars Vietnam

• Supervise of assignments for local and international clients in diverse industries
• Report to a Manager/Partner
• Work towards the achievement of departmental goals and targets
• Be responsible...

2021-04-16
Audit Manager 40Hrs Hr Consulting Services

- Perform tax and FAS consultancy services for various industry sectors.
- Provide and deliver high quality audit and assurance service, including preparing and reviewing audit plans and work.
- Mai...

2021-08-13
Automation Engineer Saint-Gobain Vietnam

· Quản lý, giám sát trong việc thi công lắp đặt máy móc thiết bị tự động.
· Cung cấp những giải pháp kỹ thuật trong công tác bảo trì, bảo dưỡng, cải tiến máy móc thiết bị.
· Phụ trách chương trình q...

2021-03-05