Đăng nhập Đăng ký

Automation

Không tìm thấy nội dung bạn yêu cầu
Vui lòng về trang chủ để tiếp tục
Automation Engineer Instanta Vietnam

To automize the operation of existing machines in production lines by:
• Study and present the ideas for upgrading and automizing each steps of production
• Present material/ components that need to...

2021-02-22
Automation Engineer Jabil Vietnam

Participate in completing risk assessment of new automation project and propose necessary improvements.
Reviews, understands and interprets requirements/specification accurately for integration into...

2021-07-15
Automation & Control Engineer (03) Enkei Vietnam Co.,Ltd

- Take responsibility in troubleshooting for technical problem in factory
- Understand instruction from superior, aware & understand well common goal of department.
- Study & improve current process...

2021-02-22
Automation Tester Công Ty Cổ Phần Buca

12 - 25 triệu

Hà Nội

Tham gia vào các giai đoạn phát triển phần mềm, phân tích thiết kế, kiểm thử.
Đọc hiểu các tài liệu giải pháp, tài liệu thiết kế; phối hợp với các nhóm để hiểu rõ yêu cầu sản phẩm  
Lập kế hoạch, vi...

2021-02-25
Automation Tester Công Ty CP Mindbank Group

20 triệu

Hà Nội

• Tham gia kiểm thử, test tự động (automation) các phần mềm, hệ thống phần mềm cho Ngân Hàng của Việt Nam. Cụ thể hơn:
• Xây dựng kịch bản automation test, xây dựng tool test tự động cho ứng dụng: we...

2021-08-27
Automation Tester Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sotatek

12 - 28 triệu

Hà Nội

● Work directly with customers for defining the testing framework and test plan.
● Develop the test automation script following the requirement specification.
● Integrate automated tests in CI envir...

2021-06-24
Automation Tester Citigo

15 - 30 triệu

Hà Nội Hồ Chí Minh

· Đọc hiểu các tài liệu giải pháp, tài liệu thiết kế; phối hợp với các nhóm để hiểu rõ yêu cầu sản phẩm
· Phối hợp với Development team để thực hiện và reuse automated Unit Test Cases, và Development...

2021-07-21
Automation Test Opencommerce Group

Execute and evaluate manual or automated test cases and report test results.
Find, record and track bugs
Estimate, prioritize, plan and coordinate testing activities
Develop test plan, test case, t...

2021-02-24
Automation Engineer Azbil Vietnam Co., Ltd

1. Overview:
- Department: Engineer
- Term of employment: Permanent
- Quantity: 02
2. Job Description:
• Design automatic control &HVAC system.
• Test & Commissioning Automatic control &HVAC sys...

2021-03-25
Automation/Manual Test For U.S Healthcare Client – No Probation FPT Software

• Collaborate within the scrum team providing input for QA testing estimation, sprint planning, story development and testing, demos, and team retrospective.
• Work with Scrum team to write and defin...

2021-09-06
Automation Tester FPT Software

• Planning, design and development of automated test frameworks using Java, JS, Batch, REST, HTTP, Sahi Pro, Eclipse IDE, SVN and Tortoise
• Execute all levels of testing (System, Integration, and Re...

2021-02-25
Automation Tester Viettel Digital

Đưa ra các giải pháp/chiến lược cho kiểm thử tự động.
− Lập kế hoạch kiểm thử cho team automation test.
− Đào tạo, tư vấn cho nhóm kiểm thử tự động về lựa chọn, thiết kế và cải tiến các Framework, T...

2021-07-23
Automation QC Engineer Navigos Group

- Review manual test cases and give feedbacks about possibility of automation to the project team
- Design test cases and analyze which test cases can do automation testing, develop and execute autom...

2021-04-06
Automation Test For Malaysian Oil & Gas Client – No Probation FPT Software

- Tester will create test case
- Optional: Mobile Testing, AppCenter
- Katalon, MS Azure DevOps, Automation
- Tester will write test script
- Tester will update test script

2021-09-06
Automation Tester - Hà Nội Citigo

10 - 20 triệu

Hà Nội

Đọc hiểu các tài liệu giải pháp, tài liệu thiết kế; phối hợp với các nhóm để hiểu rõ yêu cầu sản phẩm
Lập kế hoạch, viết tài liệu kiểm thử, thực hiện test, báo cáo test bao gồm: Test plan, test scena...

2021-06-21
Automation Test Engineer FPT Software

• Phân tích yêu cầu dự án phần mềm, lập kế hoạch test và thiết kế kịch bản test, chuẩn bị dữ liệu test.
• Căn cứ vào kịch bản test, chạy thử phần mềm, phát hiện lỗi.
• Quản lý và phân tích kết quả t...

2021-08-27
Automation Engineer Siamp Co., Ltd

11.5 - 23 triệu

Hồ Chí Minh

• As a special machine Engineer, he will survey each manufacturing processes, draft potential automation / mechanization, calculate the ROI, follow realization & implementation.
• In the goal of auto...

2021-03-09
Automation Engineer Saint-Gobain Vietnam

· Quản lý, giám sát trong việc thi công lắp đặt máy móc thiết bị tự động.
· Cung cấp những giải pháp kỹ thuật trong công tác bảo trì, bảo dưỡng, cải tiến máy móc thiết bị.
· Phụ trách chương trình q...

2021-03-05
Automation Test Engineer (QA/QC) Careerbuilder

As an Automation Tester, the position is responsible for designing, developing, and executing quality assurance and control processes, test strategies, test plans and test cases that verify a software...

2021-05-11
Automation Test Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Tiên Phong

35 triệu

Hà Nội

- Tiếp nhận các yêu cầu kiểm thử các sản phẩm, dịch vụ CNTT
- Phối hợp với team manual test để hiểu các mục tiêu của dự án, nắm được các luồng nghiệp vụ hệ thống để từ đó đánh giá và đưa ra được phạm...

2021-03-29
Automation Engineer Saint-Gobain Vietnam

· Quản lý, giám sát trong việc thi công lắp đặt máy móc thiết bị tự động.
· Cung cấp những giải pháp kỹ thuật trong công tác bảo trì, bảo dưỡng, cải tiến máy móc thiết bị.
· Phụ trách chương trình q...

2021-03-04
Automation Tester - Hà Nội Công Ty Cổ Phần Simbatech

• Chịu trách nghiệm thực hiện kiểm thử hệ thống, viết kịch bản / lên kế hoạch / thực hiện kiểm thử và thông báo kết quả.
• Quản lý lỗi và làm việc với đầu mối để đảm bảo các lỗi hoàn thành đúng hạn đ...

2021-03-12
AUTOMATION STAFF Gilimex

1. Tiếp quản máy móc thiết bị, công nghệ mới từ nhà cung cấp về đến các nhà máy
2. Viết SOP, hướng dẫn vận hành máy bằng tiếng Việt từ các tài liệu máy móc của Nhà cung cấp
3. Phối hợp với đội bảo t...

2021-02-21
Automation Tester Leader Viettel Digital

40 triệu

Hà Nội

Xây dựng giải pháp, kế cho kiểm thử tự động
− Lập kế hoạch kiểm thử cho team automation test
− Lựa chọn, thiết kế và nâng cấp các Framework, Tool khác nhau tương ứng với nhu cầu và đặc thù kiểm thử...

2021-07-23
Automation Test Engineers Hitachi Vantara Vietnam Co., Ltd.

The Automation Test Engineer will work along with team members and customer, report directly to the project manager/ Test lead. Main responsibilities is ensure project quality and services work in a f...

2021-02-24
Automation Tester Công Ty TNHH Công Nghệ Phần Mềm Nets

12 - 20 triệu

Hồ Chí Minh

• Nghiên cứu yêu cầu và thiết kế của dự án
• Xây dựng kế hoạch và kịch bản kiểm thử, chuẩn bị dữ liệu test
• Test các dự án phần mềm, đảm bảo chất lượng của dự án
• Kiểm soát đánh giá quy trình phá...

2021-09-14
Automation Tester FPT Software

- Takes care that user stories and acceptance criteria are testable
- Creates, manages and executes automation test cases based on user stories and technical specifications
- Log bug to Defect manag...

2021-04-13
Automation QA/QC Waverley Software Việt Nam

27 triệu

Hồ Chí Minh

Experience with at Selenium automation test framework
Contribute to the building of continuous Integration (CI) environment and ongoing Process improvement…
Work closely with the Qcs manual/Develope...

2021-07-28
Automation Tester Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela

12 - 18 triệu

Hà Nội

Phối hợp với Dev và BA trong quá trình phân tích yêu cầu và lập kế hoạch.
Viết Test Script cho các Scenario áp dụng Automation Test.
Thực hiện việc kiểm thử phần mềm theo Test case , Scenario, viết...

2021-03-22
Automation Supervisor Công Ty TNHH Taisun Việt Nam

20 triệu

Hồ Chí Minh

- Lead automation projects team: Creat Automation master plan, manage automation projects, digitalization projects from prototype to Handover to production;
- Support PTC team to settle production da...

2021-04-09