Đăng nhập Đăng ký

Automation Tester

Không tìm thấy nội dung bạn yêu cầu
Vui lòng về trang chủ để tiếp tục
Automation Tester FPT Software

• Planning, design and development of automated test frameworks using Java, JS, Batch, REST, HTTP, Sahi Pro, Eclipse IDE, SVN and Tortoise
• Execute all levels of testing (System, Integration, and Re...

2021-02-25
Automation Tester Công Ty Cổ Phần Buca

12 - 25 triệu

Hà Nội

Tham gia vào các giai đoạn phát triển phần mềm, phân tích thiết kế, kiểm thử.
Đọc hiểu các tài liệu giải pháp, tài liệu thiết kế; phối hợp với các nhóm để hiểu rõ yêu cầu sản phẩm  
Lập kế hoạch, vi...

2021-02-25
Automation Tester Công Ty CP Mindbank Group

20 triệu

Hà Nội

• Tham gia kiểm thử, test tự động (automation) các phần mềm, hệ thống phần mềm cho Ngân Hàng của Việt Nam. Cụ thể hơn:
• Xây dựng kịch bản automation test, xây dựng tool test tự động cho ứng dụng: we...

2021-08-27
Automation Tester Citigo

15 - 30 triệu

Hà Nội Hồ Chí Minh

· Đọc hiểu các tài liệu giải pháp, tài liệu thiết kế; phối hợp với các nhóm để hiểu rõ yêu cầu sản phẩm
· Phối hợp với Development team để thực hiện và reuse automated Unit Test Cases, và Development...

2021-07-21
Automation Tester Viettel Digital

Đưa ra các giải pháp/chiến lược cho kiểm thử tự động.
− Lập kế hoạch kiểm thử cho team automation test.
− Đào tạo, tư vấn cho nhóm kiểm thử tự động về lựa chọn, thiết kế và cải tiến các Framework, T...

2021-07-23
Automation Tester Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sotatek

12 - 28 triệu

Hà Nội

● Work directly with customers for defining the testing framework and test plan.
● Develop the test automation script following the requirement specification.
● Integrate automated tests in CI envir...

2021-06-24
Automation Tester FPT Software

- Takes care that user stories and acceptance criteria are testable
- Creates, manages and executes automation test cases based on user stories and technical specifications
- Log bug to Defect manag...

2021-04-13
Automation Tester Công Ty TNHH Công Nghệ Phần Mềm Nets

12 - 20 triệu

Hồ Chí Minh

• Nghiên cứu yêu cầu và thiết kế của dự án
• Xây dựng kế hoạch và kịch bản kiểm thử, chuẩn bị dữ liệu test
• Test các dự án phần mềm, đảm bảo chất lượng của dự án
• Kiểm soát đánh giá quy trình phá...

3 ngày trước
Automation Tester Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela

12 - 18 triệu

Hà Nội

Phối hợp với Dev và BA trong quá trình phân tích yêu cầu và lập kế hoạch.
Viết Test Script cho các Scenario áp dụng Automation Test.
Thực hiện việc kiểm thử phần mềm theo Test case , Scenario, viết...

2021-03-22
Automation Tester FPT Software

Quantity: 3
- Estimates testing efforts and takes care that they are considered in the story points
- Takes care that user stories and acceptance criteria are testable
- Creates, manages and execut...

2021-04-13
Automation / Manual Tester - Nhân Viên Tester Công Ty TNHH Công Nghệ Uniontek

15 - 20 triệu

Hồ Chí Minh

• Thiết kế kế hoạch kiểm thử, các trường hợp kiểm thử / thủ tục kiểm thử.
• Thiết kế, xây dựng, kiểm tra và triển khai các giải pháp tự động hóa kiểm thử hiệu quả.
• Hiểu rõ yêu cầu của khách hàng....

2021-06-16
Automation Tester Leader Viettel Digital

40 triệu

Hà Nội

Xây dựng giải pháp, kế cho kiểm thử tự động
− Lập kế hoạch kiểm thử cho team automation test
− Lựa chọn, thiết kế và nâng cấp các Framework, Tool khác nhau tương ứng với nhu cầu và đặc thù kiểm thử...

2021-07-23
Automation Tester Công Ty Cổ Phần Fado Việt Nam

Viết API Test, Stress Test, automation test theo kịch bản;
Viết script cho Automation test;
Tìm hiểu hệ thống, phân tích tài liệu mô tả về hệ thống;
Sử dụng thành thạo các test tool để tạo và thực...

2021-08-03
Automation Tester Công Ty CP Dược Phẩm Pharmacity

- Create logs to document testing phases and defects
- Execute test cases (manual or automated) and analyze results
- Help troubleshoot issues Conduct post-release/ post-implementation testing
- Ev...

2021-04-11
Automation Tester Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Ttc Việt Nam

15 - 20 triệu

Hà Nội

- Lập kế hoạch test, xây dựng kịch bản test cho các sản phẩm Web, Mobile app, API ...
- Xây dựng các tài liệu lưu hành nội bộ
- Đọc hiểu, phân tích tài liệu đặc tả yêu cầu người sử dụng...

2021-03-18
Automation Tester Công Ty TNHH Gene Friend Việt Nam

15 - 16 triệu

Hồ Chí Minh

Key Roles
• Build automated testing tools and scripts for a data-rich ecosystem
Responsibilities
• Define, develop, implement, and maintain the automation test scripts.
• Contribute to the buildin...

2021-03-04
Automation Tester FPT Software

- Creates, manages and executes automation test cases based on user stories and technical specifications
- Log bug to Defect management tool and communicates test related impediments timely
- Estima...

2021-04-13
Automation Tester Công Ty CP Giải Pháp Công Nghệ Và Nguồn Lực Toprate

35 triệu

Hà Nội

- Thực hiện kiểm thử các hệ thống ứng dụng theo yêu cầu Công ty
- Xây dựng kế hoạch, kịch bản kiểm thử các hệ thống ứng dụng theo yêu cầu Công ty trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
- Tham gia các vi...

2021-09-09
Automation Tester - Hà Nội Citigo

10 - 20 triệu

Hà Nội

Đọc hiểu các tài liệu giải pháp, tài liệu thiết kế; phối hợp với các nhóm để hiểu rõ yêu cầu sản phẩm
Lập kế hoạch, viết tài liệu kiểm thử, thực hiện test, báo cáo test bao gồm: Test plan, test scena...

2021-06-21
Automation Tester Tập Đoàn Cntt Toàn Cầu Hcl Technologies

• To create| assign and track the project [module] work plans for delivery and also provide technical guidance for work completion.
• To create work plans| monitor and track the work schedule for on...

2021-03-11
Automation Tester - Hà Nội Công Ty Cổ Phần Simbatech

• Chịu trách nghiệm thực hiện kiểm thử hệ thống, viết kịch bản / lên kế hoạch / thực hiện kiểm thử và thông báo kết quả.
• Quản lý lỗi và làm việc với đầu mối để đảm bảo các lỗi hoàn thành đúng hạn đ...

2021-03-12
Automation Tester Viettel Digital

− Đưa ra các giải pháp/chiến lược cho kiểm thử tự động.
− Lập kế hoạch kiểm thử cho team automation test.
− Đào tạo, tư vấn cho nhóm kiểm thử tự động về lựa chọn, thiết kế và cải tiến các Framework,...

2021-04-09
Automation Tester FPT Telecom - Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

14 - 25 triệu

Hồ Chí Minh

Perform UI testing on different browsers like Chrome, IE & Fire Fox, Mobile app/browsers.
Involve in Functional, Regression & Acceptance testing phases.
Execute & maintain UI, API automation suites....

2021-09-08
Automation Tester ~ Up to 2000$ Techcom Securities (Tcbs)

Techcom Securities (TCBS) is seeking Automation Tester who will help to assure our products and technical solutions are designed and built in accordance with the company standards and customer require...

2021-03-08
Automation Tester (C/C++) FPT Software

• Estimates testing efforts and takes care that they are considered in the story points\
• Takes care that user stories and acceptance criteria are testable
• Creates, manages and executes automatio...

2021-08-27
Automation Tester Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Công Nghệ Velacorp

10 - 18 triệu

Hồ Chí Minh Hà Nội

Thực hiện việc kiểm thử phần mềm theo Test case , Scenario, viết Test report.
Viết Test Script cho các Scenario áp dụng Automation Test.
Phối hợp với Dev và BA trong quá trình phân tích yêu cầu và l...

2021-03-26
Automation Tester Viettel Digital

15 - 35 triệu

Hà Nội

− Đưa ra các giải pháp/chiến lược cho kiểm thử tự động.
− Lập kế hoạch kiểm thử cho team automation test.
− Đào tạo, tư vấn cho nhóm kiểm thử tự động về lựa chọn, thiết kế và cải tiến các Framework,...

2021-05-24
Automation Tester (Up To $1000) Công Ty TNHH Linagora

23 triệu

Hà Nội

Report bugs found by the tests and follow up with the development team to get them fixed
Mainly work on building/maintaining automation scripts for our products based on the scenarios provided by the...

2021-02-22
Automation Tester Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Công Nghệ Velacorp

10 - 18 triệu

Hồ Chí Minh Hà Nội

Thực hiện viết Test case, Scenario.
Phối hợp với Dev và BA trong quá trình phân tích yêu cầu và lập kế hoạch.
Viết Test Script cho các Scenario áp dụng Automation Test.
Thực hiện việc kiểm thử phần...

2021-03-26
Automation Tester (Fresher) Công Ty Cổ Phẩn Lotus Quality Assurance

• Tham gia kiểm thử, test tự động (automation) các phần mềm, hệ thống phần mềm. Cụ thể hơn :
• Xây dựng kịch bản automation test, xây dựng tool test tự động cho ứng dụng: web, mobile
• Thực hiện tes...

2021-09-07