Recruit Backend Developer (React, Nodejs, Golang And Azure Services With C# And .Net Core) tại

Mức lương Thỏa thuận
Chức vụ Trưởng nhóm
Hình thức Toàn thời gian
Ngành nghề Công Nghệ Cao
Hạn nộp hồ sơ 01-02-2022
Mô tả công việc
Xây dựng và tối ưu sản phẩm
Phát triển dự án cho các sản phẩm, nền tảng thông minh
Tham gia nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ vào sản phẩm
Quyền lợi được hưởng
Đóng thuế và Bảo hiểm đầy đủ theo mức lương nhận được
Hỗ trợ ăn trưa, cà phê và các hoạt động team buiding
Thưởng tháng lương 13 và thưởng theo năng lực hàng năm
Môi trường làm việc quốc tế, chuyên nghiệp
Chế độ làm việc 40h/tuần (nghỉ thứ 7, CN)
Nhiều cơ hội đi nước ngoài...
Yêu cầu kỹ năng
KNOWLEDGE AND SKILLS 
Practical software engineering, design and architecture experience 
HTML/React, C#, .NET Core, NodeJS or Golang 
RESTful designs 
Strong database knowledge like RDBMS, DocumentDb, etc. and their architectures
OOP concepts and design patterns, architectural patterns 
Package management (NuGet, NPMm, etc) 
TDD, BDD, ATTD 
Cloud platforms such as Azure, AWS or Google Cloud, with certificates is a plus
Git and associated tools, platforms and practices 
Containerisation (Docker, Swarm, Kubernetes) 
CI/CD pipelines & Configuration Management
Agile methodologies (Scrum, Kanban)  with certificates is a plus
EXPERIENCE 
2+ years .NET - .NET core preferred 
5+ years in Software Development 
2+ years working in an Agile environment 
PERSONAL ATTRIBUTES 
Ability to research and learn new technologies rapidly 
Open to failure, to ask questions and grow and learn from mistakes 
Creative, with the ability to generate and evaluate multiple solutions 
Ability to work well and collaboratively in an Agile environment 
Ability to evaluate and mitigate risks