Tuyển dụng Biên phiên dịch tại Bình Dương

Mức lương Thỏa thuận
Địa điểm
Chức vụ Nhân viên
Hình thức Toàn thời gian
Hạn nộp hồ sơ 07-01-2022
Mô tả công việc
PV online
Biên phiên dịch N3 ko yc kinh nghiệm, 8,5-11tr
langthuquynh@gm
ail.com
PV online
Biên phiên dịch N3 ko yc kinh nghiệm, 8,5-11tr
langthuquynh@gm
ail.com