Đăng nhập Đăng ký

Biết chỉnh sửa hình ảnh

Nhân Viên Chỉnh Sửa Hình Ảnh Full-time Le & Associates

8 - 12 triệu

Hồ Chí Minh

Xử lý hình ảnh cho mục đích e-commerce, bao gồm:
- Tách nền, chấm bụi, xóa rác, vết bẩn
- Retouch da người mẫu
- Xử lý nếp nhăn quần áo
- Ghost mannequin
Các đối tượng hình ảnh thường xuyên làm việc b...

2021-05-31
Nhân Viên Chỉnh Sửa Hình Ảnh Part-time Le & Associates

2.5 - 4 triệu

Hồ Chí Minh

Xử lý hình ảnh cho mục đích e-commerce, bao gồm:
- Tách nền, chấm bụi, xóa rác, vết bẩn
- Retouch da người mẫu
- Xử lý nếp nhăn quần áo
- Ghost mannequin
Các đối tượng hình ảnh thường xuyên làm việc b...

2021-05-31