Đăng nhập Đăng ký

cải tiến

Không tìm thấy nội dung bạn yêu cầu
Vui lòng về trang chủ để tiếp tục
Nhân Viên Cải Tiến Công Ty TNHH Snp

- Thực hiện dự án LEAN, cải thiện 6S, giảm lãng phí
- Phân tích dữ liệu thu thập để đưa ra các biện pháp cải thiện có hiệu quả.
- Ưu hóa việc sử dụng phần cứng và phần mềm tự động hóa, phát huy tối...

2021-07-14
Nhân Viên Cải Tiến Công Ty TNHH Snp

- Tăng hiệu quả chuyển đổi mã hàng bằng cách quan sát và ghi lại quá trình chuyển đổi trong video, lập báo cáo chuyển đổi để theo dõi trạng thái chuyển đổi
- Thực hiện dự án LEAN, cải thiện 6S, giảm...

2021-05-25
Kỹ Sư Cải Tiến Công Ty TNHH Điện Tử Meiko Việt Nam

- Thúc đẩy và theo dõi các hoạt động cải tiến
- Điều tra, tổ chức họp với các bộ phận liên quan để đưa đối sách cải tiến, giảm tỷ lệ lỗi.
- Phân tích lỗi tại công đoạn
- Các công việc khác của phòn...

2021-08-04
Nhân Viên Cải Tiến Công Ty TNHH SX Htd Bình Tiên

Cải tiến công cụ dụng cụ, thao tác khối sản xuất.
Tổng hợp và phân tích năng suất, sản lượng hằng ngày.
Đưa ra giải pháp hạn chế các lãng phí trong sản xuất.
Đưa ra giải pháp cải tiến.
Kiểm tra k...

2021-09-09
Nhân Viên Cải Tiến Công Ty TNHH SX Htd Bình Tiên

6 - 7 triệu

Hồ Chí Minh

- Cải tiến công đoạn.
- Cải tiến công cụ sản xuất.
- Kiểm tra kế hoạch sản xuất
- Cải tiến nhằm tiết kiệm, giảm lãng phí cho công ty.
- Cải tiến thao tác công nhân.
- Thống kê và giám sát kết quả...

2021-06-28
Nhân Viên Phòng Cải Tiến Công Ty TNHH 4P

- Thu thập Data hàng tháng từ các bộ phận trong công ty và lập báo cáo.
- Tham gia và các hoạt động cải tiến sản xuất
- Tổ chức lễ trao thưởng cho cán bộ công nhân viên trong công ty
- Hỗ trợ trưởn...

2021-02-22
Chuyên viên Cải tiến Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Austdoor

- Phối hợp với các phòng ban chức năng trong việc hoàn thiện Chuẩn hóa quy trình, hướng dẫn cv cho từng vị trí
- Triển khai các chương trình cải tiến tại nhà máy nhằm đạt và vượt các mục tiêu nhà máy...

2021-02-27
LEAN STAFF / NHÂN VIÊN CẢI TIẾN Công Ty TNHH Việt Nam Samho

Developing and implementing an action plan for lean process improvement.
Working with management to identify, develop and implement continuous improvement projects, cost reductions, product quality e...

2021-03-25
Chuyên viên Cải tiến Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Austdoor

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Triển khai các chương trình cải tiến tại nhà máy nhằm đạt và vượt các mục tiêu nhà máy đã đề ra, phù hợp với tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi và chiến lược phát triển của Tập đ...

2021-03-05
Nhân viên Cải Tiến Lixil Global Manufacturing Vietnam

Làm việc tại bộ phận cải tiến kỹ thuật sản xuất
Nâng cao năng lực sản xuất của bộ phận nguyên vật liệu và bộ phận gia công
Phát triển sản phẩm nhôm mới đáp ứng yêu cầu của thị trường Việt Nam
Cải t...

2021-04-23
Nhân Viên Kỹ Thuật Công Nghiệp (IE)/ Cải Tiến / Tinh Gọn Công Ty TNHH Đạt Vĩnh Tiến

12 - 15 triệu

Vĩnh Long Long An

- Phối hợp với Phòng Nghiên cứu và phát triển để giảm công đoạn sản xuất khi thiết kế sản phẩm mới nhằm tăng năng suất theo sự phân công của trưởng phòng
- Khảo sát để cải tiến các quy trình và định...

2021-03-22
HO - Chuyên viên Cải tiến Công Ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

Thực hiện các biện pháp nhằm duy trì các kết quả cải tiến.
Kết hợp với các đơn vị có liên quan triển khai, giám sát các hạng mục cải tiến được phê duyệt tại phòng QLCL.
Giám sát, rà soát các vấn đề...

2021-02-24
Chuyên viên Cải tiến Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Austdoor

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Triển khai các chương trình cải tiến tại nhà máy nhằm đạt và vượt các mục tiêu nhà máy đã đề ra, phù hợp với tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi và chiến lược phát triển của Tập đ...

2021-03-05
Nhân Viên Kỹ Thuật Cải Tiến Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vjc

11 - 14 triệu

Hồ Chí Minh Bắc Ninh

1.Thiết lập các điều kiện sản xuất ổn định bằng cách tiến hành đánh giá thử nghiệm và nghiên cứu quy trình các sản phẩm (mới) sẽ được chuyển giao cho ONV
2 .Thực hiện các cải tiến đối ứng liên quan đ...

2021-03-11
Nhân Viên Kỹ Thuật Cải Tiến Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vjc

11 - 14 triệu

Hồ Chí Minh Bắc Ninh

1.Thiết lập các điều kiện sản xuất ổn định bằng cách tiến hành đánh giá thử nghiệm và nghiên cứu quy trình các sản phẩm (mới) sẽ được chuyển giao cho ONV
2 .Thực hiện các cải tiến đối ứng liên quan đ...

2021-03-11
Nhân Viên Iso - Ban Cải Tiến Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nutricare

5 - 8 triệu

Bắc Ninh

✅Thực hiện cập nhật tiêu chuẩn nguyên liệu, vật liệu và sản phẩm.
✅Soát xét maket sản phẩm.
✅Thực hiện đánh giá chất lượng vật liệu mới.
✅Tổ chức đánh giá cảm quan, báo cáo kết quả chất lượng nguyê...

2021-04-09
Kỹ Sư Cải Tiến Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.

- Nắm bắt các công đoạn sản xuất, kết hợp cùng với bên sản xuất để đưa ra cải tiến nâng cao năng suất sản xuất
- Theo dõi cải tiến
- Tham gia họp với các bộ phận

2021-03-24
Nhân viên Kế hoạch Bảo trì và Cải tiến Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dừa Bến Tre

- Lập kế hoạch, theo dõi, báo cáo tiến độ bảo trì máy móc thiết bị
- Quản lý kho vật tư kỹ thuật bảo trì.
- Làm đề nghị mua sắm vật tư bảo trì theo hạn mức tồn kho an toàn.
- Định kỳ kiểm tra, cros...

2021-03-04
Nhân viên Kế hoạch Bảo trì và Cải tiến Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dừa Bến Tre

- Lập kế hoạch, theo dõi, báo cáo tiến độ bảo trì máy móc thiết bị
- Làm đề nghị mua sắm vật tư bảo trì theo hạn mức tồn kho an toàn.
- Định kỳ kiểm tra, crosss - check máy móc thiết bị để phát hiện...

2021-03-23
Nhân Viên Cải Tiến Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Chế Biến Thực Phẩm Vĩ Huy

7 - 10 triệu

Vĩnh Long Long An

- Cải tiến các cụm MMTB và cơ sở hạ tầng để đảm bảo ATVSTP, giảm thao tác công nhân, tăng năng suất … theo yêu cầu của Ban giám đốc .
- Đề xuất xây dựng và triển khai các dự án cải tiến và soát xét t...

2021-04-10
Nhân Viên Kỹ Thuật (Thiết Kế - Cải Tiến) Công Ty Cổ Phần Hà Yến

7 - 10 triệu

Hưng Yên

- Thiết kế bản vẽ chế tạo phục vụ cho sản xuất
- Lập hồ sơ kỹ thuật các sản phẩm (Bản vẽ, định mức vật tư, qui trình lắp ráp, hướng dẫn sử dụng sản phẩm…)
- Tham gia các hoạt động cải tiến sản phẩm.

2021-05-06
Nhân Viên Kỹ Thuật (Thiết Kế - Cải Tiến) Công Ty Cổ Phần Hà Yến

7 - 10 triệu

Hưng Yên

- Lập hồ sơ kỹ thuật các sản phẩm (Bản vẽ, định mức vật tư, qui trình lắp ráp, hướng dẫn sử dụng sản phẩm…)
- Thiết kế bản vẽ chế tạo phục vụ cho sản xuất
- Tham gia các hoạt động cải tiến sản phẩm.

2021-04-08
Kỹ Sư Cải Tiến Công Ty TNHH Hanesbrands Việt Nam Huế

- Nghiên cứu và phát triển những ý tưởng cải tiến để nâng cao hiệu suất công nhân và tính hiệu quả của máy móc ở nhà máy May và Cắt.
- Hỗ trợ và biến những ý tưởng kaizen trở thành hiện thực.
- Thực...

2021-05-31
Nhân Viên Kỹ Thuật (Thiết Kế - Cải Tiến) Công Ty Cổ Phần Hà Yến

10 - 15 triệu

Hà Nội Hưng Yên

- Lập hồ sơ kỹ thuật các sản phẩm (Bản vẽ, định mức vật tư, qui trình lắp ráp, hướng dẫn sử dụng sản phẩm…)
- Thiết kế bản vẽ chế tạo phục vụ cho sản xuất
- Tham gia các hoạt động cải tiến sản phẩm.

2021-04-07
Kỹ Sư Cải Tiến Le Công Ty TNHH Kỹ Thuật Changhong (Việt Nam)

- Chịu trách nhiệm sử nghiệm, xác nhận thiết bị kiểm nghiệm sản phẩm mới.
- Tham gia vào các quá trình sản xuất và thử nghiệm mẫu, cung cấp các báo cáo xác minh thử nghiệm một cách kịp thời và chịu t...

2021-07-15
Trưởng Phòng Tiếp Thị Công Ty CP Đại Đồng Tiến

30 triệu

Hồ Chí Minh

– Thiết lập ngân sách marketing, trình Giám đốc duyệt, chịu trách nhiệm trong phạm vi ngân sách được giao.
– Giúp GĐ công ty việc điều hành và quản lý mọi hoạt động tiếp thị của Công ty một cách hiệu...

2021-02-23
Nhân Viên Cải Tiến Sản Xuất Tập Đoàn Tecomen

6 - 7 triệu

Hưng Yên

- Kiểm soát layout, 5S.
- Thu thập ý tưởng từ khu vực sản xuất.
- Thực hiện cải tiến giảm ST, CT xưởng.
- Theo dõi, kiểm soát tiến độ.
- Tổng hợp báo cáo tuần/ tháng…
- Thực hiện công việc theo c...

2021-02-23
Kế Toán Trưởng Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Hợp Tiến

- Theo dõi công việc của Kế toán cấp dưới.Thực hiện công việc liên quan đến kế toán, kiểm tra, rà soát việc hạch toán kế toán từ kế toán các phần hành (Doanh thu, chi phí, hàng tồn kho, công nợ, ngân...

2021-03-11
Trưởng Phòng Tiếp Thị Công Ty Cổ Phần Đại Đồng Tiến

– Giúp GĐ công ty việc điều hành và quản lý mọi hoạt động tiếp thị của Công ty một cách hiệu quả.
– Xây dựng kế hoạch, giải pháp và tổ chức thực hiện các Mục tiêu – Chính sách của Công ty đối với hoạ...

2021-02-22
Nhân Viên Kế Toán Nội Bộ Công Ty Cổ Phần Giấy Hải Tiến

10 - 15 triệu

Hà Nội

- Tổng hợp số liệu và báo cáo về các khoản phải chi của nhà cung cấp
- Tổng hợp số liệu và báo cáo về các khoản vay của ngân hàng
- Tổng hợp số liệu và báo cáo về doanh thu của khách hàng
- Tổng hợ...

2021-04-15