Tìm kiếm việc làm nhanh

Tuyển dụng Cặp nam nữ tại Bắc Giang

Mức lương Thỏa thuận
Chức vụ Nhân viên
Hình thức Toàn thời gian
Hạn nộp hồ sơ 23-06-2022
Mô tả công việc
TUYỂN LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG VÀ HỌC SINH LÀM HÈ
Tuyển gấp 100 lao động Nữ cặp Nam Nữ làm tại
- KCN Visip - Bắc Ninh
- KCN Bắc Giang … More
- KCN Khắc Niệm - Bắc Ninh
- KCN Quế Võ 1,2,3 - Bắc Ninh
-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
THANH TOÁN LƯƠNG THEO TUẦN
CÓ KÍ TÚC XÁ CHO LAO ĐỘNG Ở XA
- Hình thức tuyển dụng : thời vụ ngắn hạn hoặc dài hạn
- Nhận từ 15 tuổi trở lên
- Mức lương
Cơ Bản + PC : 5.100.000
Ca Ngày 260N /11h
Ca Đêm 300N/11h
Chuyên cần 400N / 1 tháng
Nhà ở đi lại 400N/ 1 tháng
Thâm Niêm 200N/ 1 tháng
- Công việc sản xuất lắp ráp linh kiện điện tử
- Công ty nuôi ăn 2 bữa
- Hỗ trợ tìm trọ cho lao động ở quê đến.
-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
✿✹ 0962.964.437