Tìm kiếm việc làm nhanh

Cấp Quản Lý Điều Hành

Phó giám đốc CÔNG TY TNHH HALOTIMES
20 - 25 triệu
Thừa Thiên Huế
2021-08-19

Mô tả công việc
- Chịu trách nhiệm chính trong công tác điều hành, kiểm soát hoạt động của công ty theo sự phân công của Ban lãnh đạo.
- Tư vấn, đề xuất, tham mưu cho Ban lãnh đạo các chiến lược, định hướng phát triển, phương án phát triển kinh doanh, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực quản lý, điều hành, kiểm soát hoạt động kinh doanh, phù hợp với định hướng phát triển của Công ty
- Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động của Công ty theo thẩm quyền của mình hoặc được Ban Giám đốc ủy quyền.
- Đưa ra mục tiêu, hướng phát triển và chiến lược của công ty
- Hoạch định chiến lược, giải pháp và tổ chức thực hiện các kế hoạch hoạt động của công ty.
- Xem xét, phê duyệt các kế hoạch hoạt động của các phòng ban trong công ty.
- Điều hành, quản lý và giám sát, trực tiếp chỉ đạo mọi hoạt động của các bộ phận/phòng/ban trong công ty.
- Chịu trách nhiệm về doanh thu, lợi nhuận và kiểm soát chi phí của công ty.
- Triển khai, thực hiện nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo về kết quả hoạt động.
- Thực hiện chiến lược phát triển nhân sự: Chiến lược phát triển nguồn nhân lực, các biện pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng năng suất, phù hợp với mục tiêu và chiến lược phát triển của công ty. Trực tiếp tham gia tuyển dụng nhân sự các vị trí quan trọng cho công ty.
- Phân tích hoạt động nội bộ, xác định các thay đổi cần thiết và giải quyết các vấn đề liên quan đến các bộ phận trong công ty
- Khảo sát, phân tích và nắm bắt kịp thời thông tin của các đối thủ cạnh tranh và thị trường nhằm đề xuất các chiến lược
- Cập nhật, nghiên cứu, phân tích và báo cáo trực tiếp cho Ban Giám Đốc về tình hình thị trường. Báo cáo các chỉ số hoạt động theo định kỳ.
- Chủ động đề xuất các giải pháp, ý tưởng kinh doanh mới lên Ban giám đốc.
- Gặp gỡ khách hàng, đối tác thực hiện triển khai các sản phẩm dự án của công ty.
- Xây dựng, chịu trách nhiệm đối với hình ảnh công ty và truyền thông hình ảnh công ty đến với công chúng
- Xây dựng và duy trì các mối quan hệ với giới truyền thông, cơ quan ban ngành có liên quan nhằm có được sự hỗ trợ tốt nhất cho sự phát triển của Công ty

Total Vietnam Limited
Are Sales Manager (B2C, North) Total Vietnam Limited
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh | Hà Nội
2021-05-27

ACTIVITIES
1. To meet or exceed B2C sales targets including sell-in and sell-out volume of direct Distributor(s) and ensure good UGMVC.
2. To ensure healthy inventory in the assigned Direct Distributor(s), not to exceed the maximum inventory target set by TVL, stock is always available, full portfolio to supply to customers at any time, also to be responsible for accurate inventory report submitted to TVL by the assigned Direct Distributor(s).
3. Understand well the inventory in PD(s)’s in order to be proactive planning for sell-in volume from direct Distributor(s).
4. Cooperate closely with the B2B Sales Team in the spirit of ONE TOTAL including:
-Ensure TOTAL brand image in market in good status ;
-Cooperate in sales activities if possible ;
-Cooperation in sub-distributors / PD selection ;
-Respect of distribution channels group and assigned territories;
-Combination in gopds purchase orders of the Products from Direct Distributor(s) for all B2B and B2C stock demand in one order ;
-Mutual communication on market intelligence accros distribution channels groups.
For overall TOTAL VIETNAM’s performance and success.
5. Together with Direct Distributor(s), set up and execute plans to push Sell-out for Direct Distributors and PD(s) including :
- Monitor closely and keep looking for opportunities to increase volume performance of the Products in TVL ‘s B2C contracted outlets of which it could be direct investment from TVL or via Direct Distributor(s) to those customers.
- Products / POSMs display ;
- Keep increasing number of SKUs sold out from Direct Distributor(s) and PDs ;
- Understand well full details of B2C Customers List including existing and potential ones;
- Distribute the Products to B2C channels, increasing everyday number of retail outlets (distribution), number of SKUs presented in each outlet ;
- Always seeking for opportunities to increase volume share for TOTAL Products in the assigned territory;
- Understand well purchase history of key customers in assigned territory;
- Understand well market information including sales activities, market share of competitors, number of competitors available in market, competitors’ advantages / disadvantages vs TOTAL in the assigned territory.
- Manage and ensure a proper execution of the trade / consumer promotion program(s) which TVL provide financial support to direct Distributor(s) and / or PD(s) or TVL directly invests to indirect customers in B2B channels or consumers.
Ensure TOTAL brand image, point of sales materials, branded signages / lightboxes indoor and outdoor of the stores, outdoor billboard are always in competitive status vs competitors and in good condition with most update campaign from TVL.
6. Manage the assets of TVL that are stored at the direct Distributor(s) or distributor(s) under the direct Distributor(s), ensuring these assets are used for the right purpose as required by TVL from time to time.
7. Provide relevant information from sales activities to marketing teams that help with crafting productive marketing strategies, slso ensure that consistent brand identity is upheld in all correspondence and campaigns and liaise with other executives to identify new markets and customers.
8. Provide good service to B2C customers.
In coordination with the Customer Service team of TVL to resolve customer complaints.
9. Provide on time to the Commercial Operation team of TVL the monthly, quarterly and annual sell-in forecasts, and take efficient measures to address poor / good sales results in the past and up-coming.
10. Together with Direct Distributor(s) and PD(s), interview, recruit and training their salesmen especially the TOTAL dedicated sales team for Products Knowledge, Channels Insights, selling skills.
Together with Direct Distributor(s) and PD(s) set an efficient daily route plan for their sales team, especially the TOTAL dedicated sales team, ensure quality of sales which is successful rate, volume per call, number of orders collected per day, also ensure the salesmen are following the set route plan with regular visit to B2C customers, especially B2C contracted outlets.
Be responsible to TVL for the quality, efficiency and activities of the TOTAL dedicated sales team which is subsided by TVL to the Direct Distributor(s) and/or PDs in the assigned territory of the ASM.
11. Be responsible to TVL for the selection, proposal and sign off with the B2C contracted outlets and then be responsible for the performance and efficiency of those outlets.
12. Update everyday a full and accurate report on SALSA with details of individual daily activities and b2C customers list as below :
 Individual daily activities : what have been done today and what is going to do tomorrow
Visit direct Distributor(s), PD(s), B2C contracted outlets, other B2C non-contracted outlets.
Accompany and coaching salesmen on field.
Open new B2C Customers.
List and volume performance of the B2C contracted outlets vs contracts signed, good / not good analysis and action plans.
16.. Fulfill other tasks and/or assignments requested by the manager and/or the board of management.

Công Ty TNHH Công Nghệ Phần Mềm Bình Anh
[HOT] Nam Quản Lý Kinh Doanh (Thu Nhập 20 Triệu - 30 Triệu) Công Ty TNHH Công Nghệ Phần Mềm Bình Anh
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh | Hà Nội
2021-05-26

- Chịu trách nhiệm tuyển dụng, phân bổ mục tiêu, đào tạo và theo dõi hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân viên kinh doanh
- Xây dựng, tối ưu quy trình bán hàng từ bước lên kế hoạch đến khi chốt sales
- Vạch định và triển khai chiến lược kinh doanh giúp mở rộng tệp khách hàng và đảm bảo độ phủ của doanh nghiệp.
- Báo cáo về các kết quả kinh doanh, doanh thu và chi phí; đưa ra các dự báo trước Ban lãnh đạo.
- Quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng và mục tiêu doanh thu
- Xác định các thị trường tiềm năng cùng những biến động thị trường; đồng thời luôn cập nhật tình hình của các đối thủ và các sản phẩm mới

Vietnamworks Client
Giám Đốc Sản Xuất Vietnamworks Client
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh | Hưng Yên
2021-05-26

사업목표와 연계하여 생산량을 계획하고, 인적/물적 생산적 자원을 관리
생산성을 향상하고 원가를 절감하여 회사 이익율 제고에 직접 기여
주요업무로 생산계획 수립, 원자재 수급관리, 공정관리, 원가관리 등을 수행
생산계획수립 (생산기획)
사업목표와 연계한 생산계획을 수립하기 위해 영업팀에서 나온 수요예측 및 영업수주에 따른 생산요구량을 파악
생산요구량에 근거하고 생산의 Capa 분석을 통해서 연간/분기/월 생산계획을 수립
생산계획에 따른 생산인원의 운영계획을 수립
생산실행 및 인원관리
수립한 생산계획이 달성될 수 있도록 생산을 실행(제조, 포장 등)하고, 실적을 관리
원자재 수급관리
생산계획을 기초로 제품생산에 필요한 원/부자재 소요량을 산출 후, 소요량을 구매부서에 통보하여 적기에 생산에 필요한자재를
공급받을 수 있도록 함. 공급받은 자재는 적정 재고를 항시 유지하여 최적의 생산이 가능하도록 관리
공정관리
생산요구량을 납기 내 맞출 수 있도록 공장 내 모든 공정을 관리
원가관리
정확한 원가구조를 파악하여 제조원가 산출 후, 이를 경영진 및 영업팀에 제공하여 합리적인 의사결정이 될 수 있도록 지원.
또한 원가절감을 위해 생산활동의 관련자료를 분석하고 개선방안을 제시.

Trưởng Kho - Warehouse Manager (1,000 - 1,500$++/ Tháng) [HN] Giao Hàng Tiết Kiệm
23 - 34.5 triệu
Hồ Chí Minh | Hà Nội
2021-05-26

ới việc không ngừng mở rộng và phát triển mạnh mẽ của hoạt động vận hành giao vận, chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí Trưởng Kho – Warehouse Manager – với trách nhiệm quản lý, giám sát toàn bộ hoạt động vận hành tại kho lớn của GHTK. Cụ thể như sau:
I/ MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1. Quản lý các hoạt động vận hành tại kho:
– Quản lý và giám sát các hoạt động Vận hành hằng ngày của GHTK tại kho ở HN/Miền Bắc nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ giao hàng;
– Quản trị rủi ro, trực tiếp giải quyết các vấn đề phát sinh một cách linh hoạt, nhanh chóng và đưa ra các biện pháp cần thiết để nâng cao kết quả vận hành tại các tỉnh thành, khu vực phụ trách;
– Đưa ra những đánh giá, đề xuất, sáng kiến cải thiện và tối ưu hóa quy trình vận hành, công nghệ đảm bảo chất lượng giao hàng khi quy mô và sản lượng tiếp tục tăng và giúp GHTK duy trì lợi thế cạnh tranh trong ngành;
– Quản lý và giám sát tài sản trong kho.
2. Quản trị nhân sự:
– Lên kế hoạch, tổ chức và chỉ đạo nhân sự trong kho triển khai công việc đạt hiệu quả;
– Xây dựng và quản lý, theo dõi KPI của nhân viên trực thuộc phạm vi quản lý, hỗ trợ và truyền động lực cho đội nhóm thông qua các mục tiêu chức năng;
– Duy trì liên lạc hiệu quả với tất cả các Nhân viên trong Kho và ở tất cả các cấp;
– Tham gia vào quá trình xây dựng kế hoạch phát triển con người và tư vấn cho Bộ phận Nhân sự về các kế hoạch phát triển dựa trên quá trình phân tích và đánh giá thực tế.

Area Sales Manager Rheem Manufacturing Company (Singapore) Pte Ltd
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
2021-05-26

***SUMMARY:
This position is reporting to the National Sales Manager and is accountable for all activities pertaining to distributors, dealers, and retail management in the assigned area.
Essential Functions:
- Lead, guide and support distributors, dealers to exploring market’s potentials as well as recruit new dealers & distributors.
- Work closely and maintain a good relationship with sales executives of distributor to develop business channels.
- Maintain sustainable growth in assigned distributors and area on an ongoing basis.
- Work closely with assigned partners to achieve and exceed monthly, quarterly, and yearly targets.
- Provide timely and accurate feedback and in-depth analysis of market trends, competitor movements, pricing, etc.
- Make sure our marketing materials including POS, POSM, display corner, and ensuring Rheem displays are in premium locations
- Identify and establish new dealers and sub-dealers to ensure healthy sales channel development.
- Execute plans for entry of new products into market.
- Manage and reassure appropriate PSI (Purchase/Sales/Inventory), WOS (Week Of Sales) with distributors.
- Train distributors and dealers on Rheem’s products and solutions.
- Work with distributors and sub-dealers on promotions for Rheem products.

Tập Đoàn Phan Vũ
Phó Giám Đốc Sản Xuất - Ngành Bê Tông và Cấu Kiên Bê Tông Đúc Sẵn Tập Đoàn Phan Vũ
23 - 41.4 triệu
Hồ Chí Minh | Long An
2021-05-26

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH SẢN XUẤT THỰC HIỆN CHÍNH CÁC CÔNG VIỆC:
- Hỗ trợ Giám đốc quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất
- Là người chịu trách nhiệm chính về kế hoạch và hiệu quả sản xuất
- Tham mưu cho Ban giám đốc các cải tiến, sáng kiến kỹ thuật, sản xuất.
TRÁCH NHIỆM
- Tổ chức triển khai và chịu trách nhiệm về hiệu quả của hệ thống quản lý sản xuất của công ty.
- Nhận đơn hàng từ khối sản xuất tập đoàn, tiến hành triển khai thực hiện các kế hoạch sản xuất cho các xưởng.
- Xây dựng hệ thống quản lý sản xuất phù hợp với chiến lược và mục tiêu của công ty.
- Tham gia xây dựng cơ cấu tổ chức công ty; trực tiếp xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn các bộ phận thuộc mảng sản xuất của công ty.
- Kiểm tra và điều chỉnh việc thực hiện các lệnh sản xuất.
- Duyệt lệnh sản xuất, kế hoạch sản xuất thực hiện đơn hàng.
- Phê duyệt các bản vẽ, định mức vật tư.
- Lập báo cáo xin điều chỉnh tiến độ, kết thúc đơn hàng.
- Tham mưu cho Giám đốc các vấn đề liên quan đến sản xuất, tổ chức sản xuất, điều độ sản xuất, sản xuất thử nghiệm, quản lý lao động sản xuất, …
- Thúc đẩy công tác bảo trì, sửa chữa MMTB và các tài sản của Công ty. Hạn chế MMTB hư hỏng đột xuất.
- Đảm bảo phù hợp từ khâu thiết kế công nghệ, cân đối dây chuyền, bố trí nhân sự, máy móc thiết bị, sử dụng nguyên vật liệu và báo cáo tiến độ sản xuất, kịp thời báo cáo tình hình và có đề xuất phù hợp với Giám đốc.
- Truyền đạt cho mọi thành viên trong Công ty về tầm quan trọng của việc đáp ứng mọi yêu cầu của Khách hàng.
- Đôn đốc việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng sản xuất. Đảm bảo chi phí sản xuất tối ưu, giảm tỷ lệ sản phẩm hỏng.
- Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra các Ca sản xuất trong việc quản lý, sử dụng vật tư sản xuất.
- Phê duyệt các báo cáo sản xuất.
- Xây dựng và triển khai các tiêu chuẩn kỹ thuật nhà máy.
- Tổ chức nghiên cứu, lấy ý kiến và cải tiến quy trình công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.
- Chịu trách nhiệm điều hành các cuộc họp giao ban sản xuất khi Giám đốc không có mặt.

Victorian Government Trade And Investment
Director, Agriculture Export, South East Asia Victorian Government Trade And Investment
69 - 115 triệu
Hồ Chí Minh
2021-05-23

This position is part of the Export Development and Investment Strategy (EDIS) team, within Agriculture Policy, in Agriculture Victoria, reporting to the Commissioner for South East Asia, who leads the four Victorian Government Trade and Investment (VGTI) offices in the region.
The EDIS team ensures delivery of the Pathways to Export program, a key initiative of the Strong, Innovative, Sustainable: A New Strategy for Agriculture in Victoria launched in 2020. The team works closely with Global Victoria and the Jobs, Innovation and Business Engagement Group to deliver end-to-end support to existing and prospective Victorian exporters.
The Director, Agriculture Export will lead the design, development and implementation of export promotion activities in priority markets and segments in South East Asia on behalf of the Victorian Government, with a particular focus on agriculture and increasing food and fibre exports. The Director, Agriculture Export will also lead delivery of services to support Victorian businesses to become export ready, in collaboration with the EDIS team and other VGTI offices, as well as working with potential investors and trade partners in the region to secure new agricultural trade from, and investment into Victoria. Effective working relationships must be built and maintained across relevant industry, government, and commercial stakeholders. The Director, Agriculture Export will contribute to a global Community of Practice and work with Trade Directors across South East Asia VGTI contributing to budgetary, reporting and other key performance targets associated with the role.
Are you?
An experienced business development and sector leader in agriculture within South East Asia?
Seeking an opportunity to engage with stakeholders, grow and achieve?
Looking for a challenge, variety and flexibility?
Enthusiastic and self-motivated?
Key Accountabilities:
1. Design, develop and implement export promotion activities in South East Asia on behalf of the Victorian Government with specific responsibility for the agriculture portfolio.
2. Coordinate and deliver a suite of services to support the export readiness of Victorian businesses for South East Asia and work in close collaboration with the Export Development and Investment Strategy (EDIS) Team, and a network of agriculture specialists placed in other VGTIs.
3. Build and maintain effective working relationships with partner agencies, Australian and other Government officials, relevant industry and commercial stakeholders including peak industry groups, key businesses and relevant Government agencies across SEA to promote Victoria’s strengths and facilitate market access, trade development and investment outcomes.
4. Work with potential investors and trade partners to secure new agriculture trade from, and investment into Victoria and facilitate and assist Victorian companies to plan and execute their market development activities into the SEA Region.
5. Coordinate business seminars and programs and deliver presentations at industry conferences and trade events to promote Victorian products, services and companies as well as highlight Melbourne as an attractive investment destination.
6. Support the Commissioner– South East Asia and regional Trade Directors in conducting fact-finding missions to South East Asian markets and visits to Victoria with a focus on promoting emerging industries.
7. Contribute to the effective functioning of the SEA VGTI team together with meeting budgetary, reporting and key performance targets set in close collaboration with Agriculture Victoria.
Key Selection Criteria
1. Considerable experience in trade promotion with proven ability to develop and lead complex programs, organise itineraries, events and participate in trade shows.
2. Demonstrated experience in, and significant understanding of, business support services and project management, including the ability to maximise short, medium- and long-term opportunities.
3. Extensive knowledge of the cultural, economic and political environments which impact on agriculture trade in the SEA region.
4. Advanced knowledge and understanding of the agriculture sector in Victoria, including opportunities and challenges triggered by COVID-19.
5. Demonstrated senior leadership skills, including high level representation and stakeholder management experience, and proven ability to oversee strategic planning and implementation across diverse teams.
6. Superior interpersonal, communication and analytical skills with the ability to present, influence outcomes, gain commitment and negotiate at a senior level, as well as the ability to prepare high level reports and business strategies for the Victorian Government.

Quản Lý Vận Hành Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giải Trí Thông Minh
18.4 - 27.6 triệu
Hồ Chí Minh
2021-05-23

*MỤC ĐÍCH CỦA CÔNG VIỆC:
Đảm bảo toàn bộ công việc kinh doanh và vận hành của cửa hàng theo tiêu chuẩn và mục tiêu của công ty nhằm đạt được 100% sự hài lòng của khách. Đào tạo, xây dựng đội ngũ nhân viên cửa hàng để có các kỹ năng chuyên nghiệp phục vụ khách hàng và đẩy mạnh xây dựng tinh thần làm việc team work cho toàn bộ nhân viên. Quản lý chi phí và đảm bảo đạt được mục tiêu doanh thu được giao. Phối hợp và hỗ trợ xây dựng quy trình và tiêu chuẩn vận hành cho bộ phận dịch vụ.
- Cấp trên trực tiếp Giám đốc
- Bộ phận làm việc IEX Cafe
- Địa điểm làm việc Chuỗi IEX Cafe
**NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:
- Lập chiến lược kinh doanh: Mở rộng, triển khai hệ thống cửa hàng trên cả nước; định hướng hoạt động kinh doanh cho hệ thống vận hành trên cả nước.
- Quản lý vận hành hoạt động hệ thống vận hành: Chịu trách nhiệm toàn bộ kết quả kinh doanh của hệ thống; tổ chức vận hành hoạt động chi tiết của hệ thống để đạt hiệu quả cao nhất; tối ưu hóa doanh thu, tối thiểu hóa chi phí;
- Thiết lập cửa hàng mới: định hướng concept; lập kế hoạch chi tiết triển khai cửa hàng mới; thiết lập chiến lược marketing, kinh doanh, sản phẩm, giá, khách hàng; lập kinh phí dự toán đầu tư, chi phí hoạt động, số lượng bán hàng và lãi/lỗ cho hoạt động của hệ thống cửa hàng
- Đề xuất chiến lược Marketing: Khảo sát thị trường, đối thủ, ý kiến khách hàng; xem xét các đề xuất về Marketing, ngân sách, chỉ tiêu doanh số và tổ chức thực hiện tại hệ thống đảm bảo doanh số hiệu quả nhất; quản lý, kiểm soát và duy trì hình ảnh, thương hiệu của hệ thống cửa hàng trong tình trạng tốt nhất
- Quản lý nhân sự: Quản lý toàn bộ nhân sự làm việc tại hệ thống cửa hàng; theo dõi và phát triển các chương trình đào tạo chuyên môn, kiểm tra kiến thức, kỹ năng pha chế; thiết lập mục tiêu doanh số, đánh giá năng lực, KPIs nhân viên; duy trì tác phong, thái độ phục vụ chuyên nghiệp; kiểm soát việc tiếp nhận, bảo quản, bảo trì trang thiết bị, cơ sở vật chất, vật dụng tại hệ thống cửa hàng
- Các công việc khác phát sinh theo yêu cầu của Giám đốc.

Công Ty TNHH Loading Systems Apac,
Partner Manager Công Ty TNHH Loading Systems Apac,
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh | Hà Nội
2021-05-23

JOB PURPOSE:
To provide the external sales interface between LS Apac and Partners (Asia region) in order to maximise existing opportunities as well as continually sourcing new opportunities in line with LS Apac business plan and financial targets.
KEY RESPONSIBILITIES AND ACCOUNTABILITIES:
- Working alongside the General Manager, you will have responsibility for the development and execution of the sales and marketing plan.
- Promote the use of the Partner Portal (self service) and report potential shortcomings to the Process Owner.
- Be responsible for actively seeking new Partners within the LS Apac region and based on thorough analyses. Any Partner Agreement will be based on a set of rules including accreditation and on a mutually agreed and approved account plan and (Volume based) discount structure.
- Continuously identifying potential opportunities as a result of developing effective working relationships.
- Be the main responsible person for partner relationships incl. specific requirements from various sources and taking the appropriate actions.
- Attend pre-sales and project meetings when necessary as well as visit Partners in order to engage with these Partners.
- Ensure all enquiries are input onto the company sales database (CRM), issue relevant documentation and prepare and / or revise quotations as necessary.
- Maximise on existing opportunities by maintaining relationships with Partners following up quotations and timely deliveries in collaboration with Internal sales in The Netherlands and identify relevant key success factors.
- Receive sales enquiries from potential Partners and colleagues and respond appropriately.
- Ensure the key objectives and targets, contained within the sales plan, are considered and prioritised on an ongoing basis.
- Provide technical specifications and standard drawings to Partners, (sub) contractors and architects and ensure proper liaison with the engineering team when non-standard drawings are required prior to order.
- Ensure your own conduct meets the standards and authorities set out in the Company’s Human Resources Policy (Book 14) and also meets the standards of the Company’s Quality Management System.
- Travelling on a regular basis throughout the region, within the assigned travel budget.
- Build, develop and sustain mutually beneficial working relationships with all other teams to ensure effective service delivery.
- Prepare the monthly sales forecast in Salesforce for the departmental meeting.
- Carry out any other duties which the company may at any time deem necessary.
KEY MEASURES:
- Grow assigned Partners according the LS Apec business plan
- Achieve Sales Target in both Value and number of Partners
- Improve Partner’s Conversion Rate (Quotations/Orders)
- Business turnover, margin and profit targets
- Equipment sales order intake of new installations (doors and levelers) per year
- Business Development – New clients

Doctor Anywhere Việt Nam
Business Development Manager Doctor Anywhere Việt Nam
23 - 46 triệu
Hồ Chí Minh | Hà Nội
2021-05-23

- Researching organizations and individuals to find new opportunities;
- Increasing the value of current customers while attracting new ones;
- Planning and overseeing new marketing initiatives;
- Finding and developing new markets and improving sales;
- Developing quotes and proposals for clients;
- Contacting potential clients to establish rapport and arrange meetings;
- Training personnel and helping team members develop their skills;
- Developing goals for the development team and business growth and ensuring they are met;
- Attending conferences, meetings, and industry events;
- Assist Director and CEO in reporting to regional management.

Nhà Hàng Mizumi ( Trực Thuộc Bim Group )
General Manager Nhà Hàng Mizumi ( Trực Thuộc Bim Group )
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh | Hà Nội
2021-05-23

• Leads the overall operation of Mizumi to maximize performance, profitability and return on investment by creating a positive and productive work environment and ensuring superior guest service and compliance with quality and operational standards.
• Strong ability to develop/monitor annual budgets and manage the venue to ensure the financial performance is in line with the projections.
• Ability to manage the BOH and be an active leader/manager of the FOH team to ensure service and training is on par with Mizumi’s brand standard.
• Drive brand and value initiatives, concepts performance, and the development of people and culture which will ultimately define the success of the project.
• Reporting monthly, quarterly and annually as required by BOD and Owners

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Homegy
Giám Đốc Kinh Doanh (Từ 40 Triệu - Thỏa Thuận) Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Homegy
17.25 - 34.5 triệu
Hồ Chí Minh | Hà Nội
2021-05-23

- Đảm bảo vận hành, kết nối các bộ phận nội bộ của Công ty đáp ứng nhu cầu của đơn hàng và xử lý đơn hàng ở mức tốt nhất theo tiêu chuẩn dịch vụ của Công ty.
- Xây dựng kế hoạch doanh thu, lợi nhuận bao gồm các hoạt động, chương trình khuyến mãi định kỳ hàng tháng và mục tiêu trong tương lai do BGĐ đề ra.
- Tổ chức thu thập phân tích, đánh giá thị trường.
- Hoạch định và thực hiện các kế hoạch chiến lược của từng kênh phù hợp với chiến lược của Công ty, đưa ra các chiến dịch quảng cáo kênh có thể tối đa hóa tiềm năng bán hàng, tạo kế hoạch bán hàng hàng năm để thực hiện các chiến lược của bộ phận.
- Xác định và xây dựng chiến lược giá phát triển và quản lý ngân sách bán hàng để đảm bảo tất cả các hoạt động bán hàng liên kết với chiến lược và ngân sách của Công ty.
- Điều hành và quản lý các nhân sự đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu đã đặt ra.
- Phụ trách xây dựng hoặc hỗ trợ xây dựng Quy trình/ Hệ thống liên quan đến hoạt động kinh doanh, bán hang.
- Xây dựng và phát triển kênh phân phối, hệ thống Showroom, đại lý hiệu quả tương ứng các nhãn hàng của Công ty (Hiện tại đã có 50 Đại Lý và Nhà Phân Phối)
- Kết hợp chặt chẽ cùng bộ phận Marketing để thâm nhập, tăng trưởng, thu hút hoặc định hướng khách hàng mục tiêu.
- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ và chăm sóc và dịch vụ cho khách hàng.
- Báo cáo thường xuyên hoặc đột xuất kết quả kinh doanh các ngành hàng của Công ty.
- Xây dựng hoặc đề xuất các giải pháp kiểm soát hoạt động bán hàng phù hợp.

Trưởng Phòng Kinh Doanh Bán Lẻ Bwjapan
23 - 69 triệu
Hồ Chí Minh | Hà Nội
2021-05-22

- Xây dựng chỉ tiêu doanh số, kế hoạch hàng hóa, chính sách bán hàng & tổ chức thực hiện.
- Tổ chức và triển khai các hoạt động tìm kiếm, mở rộng thị trường.
- Tham gia tuyển dụng nhân viên kinh doanh, tham mưu đề xuất cơ chế chính sách để thúc đẩy, phát triển KD.
- Tổ chức đào tạo, huấn luyện đội ngũ kinh doanh dưới quyền để thực thi KH KD của Công ty
- Phối hợp với Phòng Marketing tổ chức, triển khai các hoạt động tiếp thị, quảng bá hình ảnh, thương hiệu, …
- Hoạch định kế hoạch kinh doanh, phát triển thương hiệu thời trang của Cardina trong trung và dài hạn.
- Quản lý các hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Mở rộng thị trường ,triển khai công việc hiệu quả , xây dựng giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh, đo lường kết quả kinh doanh, giám sát diễn biến phân tích công việc, lên kế hoạch kinh doanh khả thi ,phối hợp tốt với các phòng ban khác.
- Điều hành, giám sát, đánh giá các hoạt động bán hàng.
- Báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của BGD
- Xây dựng quan hệ với cơ quan quản lý, cơ quan báo chí, truyển thông và các đối tác có liên quan.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, ủy quyền của Giám đốc Công ty.

Huyndai Aluminum Vina Jsc
Giám Đốc Sản Xuất ( Sử Dụng Tiếng Hàn ) / 생산 매니저(한국말 잘함- 긴급) Huyndai Aluminum Vina Jsc
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh | Hưng Yên
2021-05-22

- 주요업무로 생산계획 수립, 원자재 수급관리, 공정관리, 원가관리 등을 수행
- 생산성을 향상하고 원가를 절감하여 회사 이익율 제고에 직접 기여
- 사업목표와 연계하여 생산량을 계획하고, 인적/물적 생산적 자원을 관리
- 생산계획수립 (생산기획)
: 사업목표와 연계한 생산계획을 수립하기 위해 영업팀에서 나온 수요예측 및 영업수주에 따른 생산요구량을 파악
: 생산요구량에 근거하고 생산의 Capa 분석을 통해서 연간/분기/월 생산계획을 수립
: 생산계획에 따른 생산인원의 운영계획을 수립
- 생산실행 및 인원관리
: 수립한 생산계획이 달성될 수 있도록 생산을 실행(제조, 포장 등)하고, 실적을 관리
- 원자재 수급관리
: 생산계획을 기초로 제품생산에 필요한 원/부자재 소요량을 산출 후, 소요량을 구매부서에 통보하여 적기에 생산에 필요한자재를
공급받을 수 있도록 함. 공급받은 자재는 적정 재고를 항시 유지하여 최적의 생산이 가능하도록 관리
- 공정관리
: 생산요구량을 납기 내 맞출 수 있도록 공장 내 모든 공정을 관리
- 원가관리
: 정확한 원가구조를 파악하여 제조원가 산출 후, 이를 경영진 및 영업팀에 제공하여 합리적인 의사결정이 될 수 있도록 지원.
또한 원가절감을 위해 생산활동의 관련자료를 분석하고 개선방안을 제시.

Giám Đốc Sản Xuất ( Lương 2000$ ) Công Ty Cổ Phần Hồ Gia Hưng Yên
46 - 46 triệu
Hồ Chí Minh | Hưng Yên
2021-05-22

- Xây dựng sơ đồ CCTC, lập danh mục chức danh; Mô tả công việc các vị trí nhân sự thuộc Khối Nhà máy; Quản lý và phát triển đội ngũ công nhân viên, đáp ứng các yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ
- Triển khai kế hoạch sản xuất, tổ chức phân công, giao việc hàng ngày cho các tổ và nhân viên trong xưởng đảm bảo sử dụng tối ưu máy móc và nhân công.
- Rà soát, xác định nhu cầu số lượng và chất lượng nhân sự, đề xuất tuyển dụng.
- Đôn đốc và kiểm tra các tổ của nhà máy thực hiện sản xuất theo đúng quy trình công nghệ, đảm bảo đúng chất lượng, tiến độ theo yêu cầu.
- Lập kế hoạch sản xuất và tổ chức công việc theo quy trình công nghệ, đơn đặt hàng, kế hoạch được giao.
- Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng, nhằm giảm tỷ lệ sai hỏng của sản phẩm và tăng hiệu quả sử dụng vật tư, máy móc, nhân lực
- Cân đối năng lực sản xuất của Nhà máy, chủ động đề xuất các giải pháp nâng cao hệ số khai thác, sử dụng máy móc và nguồn nhân lực của Nhà máy.
- Đào tạo, huấn luyện và hướng dẫn nhân viên.
- Hướng dẫn, giải quyết các vấn đề phát sinh về kỹ thuật trong quá trình sản xuất.
- Tổ chức thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị. Tổng hợp, báo cáo về hệ thống trang thiết bị, máy móc của Nhà máy và đề xuất mua sắm, sửa chữa.
- Xây dựng, quản lý và kiểm soát Ngân sách/chi phí Khối Nhà máy May
- Xây dựng hệ thống văn bản, Nội quy, quy định, quy trình chuyên môn thuộc Khối Nhà máy may; Đào tạo, hướng dẫn thực hiện và kiểm soát việc thực hiện, đề xuất cải tiến văn bản cho phù hợp tình hình thực tế.
- Nghiên cứu, cập nhật các kỹ thuật, phương pháp sản xuất mới.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công Ban Lãnh đạo Công ty.

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XNK Tây Đô
Giám Đốc Dịch Vu (Khách Sạn, Nhà Hàng, Chung Cư) Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XNK Tây Đô
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh | Hà Nội
2021-05-22

- Đề xuất, lập kế hoạch sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, hệ thống trang thiết bị nội thất của khách sạn, nhà hàng, chung cư định kỳ.
- Chịu trách nhiệm về tình hình kinh doanh của khách sạn, nhà hàng.
- Giám sát việc cung cấp các dịch vụ cho cư dân, khách hàng đảm bảo đáp ứng ngay những yêu cầu chính đáng và nhanh chóng giải quyết các phàn nàn, khiếu nại để làm khách hàng, cư dân hài lòng.
- Tổ chức thực hiện các hoạt động đối nội, đối ngoại
- Điều hành, quản lý các bộ phận, chất lượng dịch vụ của khách sạn, nhà hàng, chung cư hoạt động hiệu quả
- Quản lý chi tiêu, đảm bảo tối đa lợi nhuận

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XNK Tây Đô
Tổng Giám Đốc Điều Hành Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XNK Tây Đô
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh | Hà Nội
2021-05-22

1. Tham mưu với HĐQT: xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, mục tiêu dài dạn của Tập đoàn.
2. Thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư của công ty, duyệt thu/chi, chuẩn bị các bản dự toán định kì, phê duyệt những vấn đề liên quan đến chính sách tài chính và định mức chi phí của công ty
3. Đề ra các chiến lược: phát triển Tập đoàn từng thời kì. Hoạch định các đường lối, chiến lược, kế hoạch theo mục tiêu đã được HĐQT thống nhất thông qua.
4. Xây dựng kế hoạch: nhân sự, cơ chế lương, bổ nhiệm, miễn nhiệm, quy chế tiền thưởng, tiền trợ cấp khen thưởng phù hợp với chiến lược và mục tiêu của TĐ
5. Định hướng: và xây dựng cách thức đạt được mục tiêu cho cấp CBQL.
6. Xây dựng thể chế chuẩn mực: cho các quy tắc hoạt động, lập kênh kiểm soát giám sát, đánh giá việc thực hiện và có giải pháp thúc đẩy kịp thời.
7. Giám sát các quyết định tài chính: Chỉ đạo hoạt động nội chính, thanh kiểm tra để đảm bảo hiệu lực chính sách, hiệu quả công việc các phòng ban toàn Tập đoàn
8. Theo dõi bám sát để quản lý: thúc đẩy hiệu quả các dự án đầu tư về đích, điều hành hoạt động của các phòng ban thực hiện dự án từ đầu đến khi đóng dự án, trực tiếp chỉ đạo các vấn đề khó phát sinh
9. Xây dựng phát triển các mối quan hệ hậu thuẫn: cho hoạt động kinh doanh, các quan hệ đối tác tiềm năng và củng cố quan hệ đối ngoại.
10. Tổ chức, điều hành: đánh giá các hoạt động kinh doanh của công ty theo định kỳ.

Tập Đoàn Hưng Thịnh
Phó Tổng Giám Đốc (Phụ Trách Thi Công Hạ Tầng)Urgent job Tập Đoàn Hưng Thịnh
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
2021-05-22

- Chủ trì lập kế hoạch và mục tiêu hoạt động tổng thể thi công xây dựng của các dự án và tổ chức triển khai thực hiện.
- Quản lý thi công các dự án giai đoạn tiếp nhận mặt bằng từ Chủ đầu tư và hồ sơ kỹ thuật, tổ chức thi công đến khi hoàn thành, bàn giao dự án đảm bảo về tiến độ, chất lượng và ngân sách được giao.
- Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành chung mọi hoạt động liên quan đến công tác thi công xây dựng hạ tầng ở các dự án được phân công phụ trách.
- Tham mưu cho Tổng Giám đốc các phương án giải quyết vướng mắc, thay đổi, xử lý kỹ thuật phát sinh trong quá trình thi công của Ban chỉ huy công trình.
- Xem xét và phân tích hiệu quả phương án kỹ thuật thi công của từng dự án.
- Phân tích, dự báo các rủi ro ảnh hưởng đến quá trình thi công xây dựng các dự án và đưa ra các hành động phòng ngừa để ngăn chặn kịp thời các nguy cơ trên.
- Tổ chức kiểm tra kỹ thuật, tiến độ và chất lượng thi công của các công trình nhằm đảm bảo cho công trình phù hợp với các yêu cầu chung của hợp đồng, đạt chất lượng, thoả mãn cao nhất yêu cầu của khách hàng.
- Thương thảo, đàm phán và thống nhất phương án xử lý những vấn đề phát sinh, những sự cố (nếu có) … với Chủ đầu tư và các Đơn vị liên quan.
- Làm việc với Chủ đầu tư, tư vấn giám sát, tư vấn quản lý dự án nhằm hỗ trợ Ban chỉ huy công trình, Giám đốc dự án để giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động của các dự án (tiến độ, chất lượng, vật tư, phương pháp thi công, biện pháp an toàn…) khi nhận được yêu cầu hỗ trợ từ Ban chỉ huy công trình.
- Thay mặt Tổng Giám đốc làm việc với chính quyền địa phương, Sở xây dựng, các cơ quan hữu quan khác để giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động của các công trình.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Tổng Giám đốc.

Tập Đoàn Hưng Thịnh
Phó Phòng Kỹ Thuật Quản Lý Thi CôngUrgent job Tập Đoàn Hưng Thịnh
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
2021-05-22

- Phối hợp Ban chỉ huy Công trình lên kế hoạch, triển khai tổ chức thi công;
- Kiểm tra năng lực của nhà thầu phụ (nếu có);
- Tổ chức bộ máy nhân sự Ban chỉ huy Công trình/ Dự án để thực hiện thi công phù hợp với quy mô và đặc thù của từng Công trình/ Dự án;
- Kiểm soát và quản lý kế hoạch tổ chức thi công gồm kế hoạch tiến độ, nhân lực, vật tư, vật liệu, máy móc, thiết bị…của Công trình/ Dự án;
- Chỉ đạo và kiểm tra nhắc nhở các vấn đề liên quan đến công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thi công ngoài Công trình/ Dự án;;
- Kiểm tra chất lượng vật tư, vật liệu, máy móc, thiết bị thi công;
- Đánh giá báo cáo tiến độ thi công hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng của Ban Chỉ huy công trường các dự án để kiểm soát công việc thi công thực tế ngoài Công trình/ Dự án.
- Chủ trì xây dựng và giám sát thực hiện các quy trình quản lý thi công tại Công trình/ Dự án;
- Kiểm tra, giám sát kỹ thuật, tiến độ, chất lượng của Công trình/ Dự án;
- Tổ chức, thực hiện, giám sát công tác nghiệm thu và thanh quyết toán nhà thầu;
- Thay mặt Công ty làm việc với các đơn vị liên quan: Chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, các đơn vị thi công, các nhà thầu có liên quan,…

Service Team Leader Ind/ Pi Mettler-Toledo Viet Nam Llc
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
2021-05-19

- Assist Service Management in conducting interviews of new recruits
- To carry out KPIs appraisal to his/her team on regular basis
- To liaise with all departments and customers on service related matters, as a technical support
- Monitor workflow for efficiency and timeliness and propose adjustments as needed to meet deadlines and commitments
- To hold regular operation meetings in order to continuity improve work processes
- Ensure quality policy and objectives are adhered to with smooth running
- Monitor service team in keeping workstation, workshop and service pick-up car neat and clean
- To ensure proper safety gear, tooling and equipment are used on service work
- To conduct training concerns technical procedures and service function related to both engineers and customers
- To assist Senior Service Engineer lead, guide, and track priority service commitments
- To perform as a project leader where special project require and to perform test, install, commission, preventive maintenance, calibration, remedial action on weighing machines and product inspection equipment in case of workloads at his team to keep time commitment with customer
- To recommend procedures to improve the effectiveness and efficiency of service business
- To monitor his/her team key in data entry in Service Management Software (SMS) of work done status on timely basis, and provide report as necessary
- Planning spare-part inventory, and ordering with Service Management approval
- To achieve the targets set in “Individual Key Performance Indicators (KPI)”
- The proper communications and process has to be done in case any of his/her team is not available at any moment

Công Ty TNHH Phân Phối Công Nghệ N-Tek
Tuyển Dụng Sales (up to 25 Triệu) Công Ty TNHH Phân Phối Công Nghệ N-Tek
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh | Hà Nội
2021-05-13

- Thiết lập và duy trì các mối quan hệ hỗ trợ, hợp tác với Hãng/Đại lý.
- Khảo sát, xây dựng kế hoạch và thực hiện kinh doanh các sản phẩm CNTT bao gồm: sản phẩm Networking – Switch, WiFi, IT Security (Firewall,…), UPS, Camera, Cable, ... tại Hà Nội /TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận.
- Tiếp cận khách hàng mới cũng như duy trì mối quan hệ với các khách hàng thân thiết để đạt được chỉ tiêu kinh doanh.
- Chịu trách nhiệm tư vấn kỹ thuật, khảo sát công trình (khi cần thiết)
- Phối hợp với các bộ phận liên quan để nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng
- Đảm bảo các chỉ số kinh doanh được giao về doanh số, lợi nhuận, khách hàng.
- Lập các báo cáo phân tích thị trường, báo cáo kết quả thực hiện công việc của phòng kinh doanh theo định kỳ.

Công Ty TNHH Hnt Vina
Tuyển Gấp Trưởng Phòng Nhân Sự Công Ty TNHH Hnt Vina
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh | Hà Nội | Hòa Bình
2021-05-20

*Hoạch định chiến lược, chính sách nhân sự phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty, xây dựng và phát triển nguồn nhân sự trong từng thời kỳ.
*Lập kế hoạch và triển khai kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển, ổn định nguồn nhân lực định kỳ
của Công ty năm, quý, tháng đảm bảo đủ nguồn nhân sự có chất lượng phù hợp đáp ứng yêu cầu sx.
*Xây dựng và triển khai các quy định, các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc,
nâng cao năng suất lao động.
*Chủ trì giải quyết các vụ việc liên quan đến quan hệ lao động, giải quyết tranh chấp, khiếu nại giữa
người lao động và người sử dụng lao động, thực hiện các chế độ cho người lao động.
*Đảm bảo Hợp đồng lao động và các văn bản liên quan đến quan hệ lao động được lập theo đúng quy
định củapháp luật, lưu giữ và sẵn sàng cho việc tham chiếu khi cần thiết.
*Am hiểu luật lao động, chính sách bảo hiểm, tiền lương..v..v
*Quản lý việc lập kế hoạch công việc của phòng Nhân sự, giám sát việc thực hiện kế hoạch.
*Thực hiện các công việc khác do Ban giám đốc yêu cầu.

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghệ Điện Tử Viễn Thông (Elcom Corp)
Chief Operating Officer (COO) Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghệ Điện Tử Viễn Thông (Elcom Corp)
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh | Hà Nội
2021-05-20

VAI TRÒ:
Chief Operating Officer (Giám đốc phụ trách điều hành) có vai trò đồng hành cùng CEO định hướng và dẫn dắt các bộ phận chuyên môn hoạt động với sự ăn khớp, nhịp nhàng, năng suất cao, hiệu suất tối ưu;
COO thừa ùy quyền của CEO để điều hành trực tiếp công tác nội bộ, gồm các vấn đề xoay quanh các góc độ/mảng nghiệp vụ sau: Nguồn nhân lực; Truyền thông; Hành chính; ISO/Quy trình và một nội dung khác liên quan đến chi phí vận hành của toàn Công ty.
TRÁCH NHIỆM CHÍNH:
• Đồng hành cùng CEO trong việc thiết lập và thúc đẩy tầm nhìn chiến lược hoạt động của tổ chức và phát triển nguồn lực tương thích định hướng kinh doanh.
• Chủ trì việc cụ thể hóa tầm nhìn, lược thành các mục tiêu có thể thực hiện được, về: Tổ chức bộ máy, Hiệu suất (lao động & chi phí) và một số chỉ tiêu tăng trưởng khác của Công ty thông qua các hành động:
- Lập, giao, tổ chức triển khai kế hoạch hoạt động chi tiết hàng năm của Công ty; lập/giao mục tiêu cho từng Bộ phận/cá nhân trong Công ty & thúc đẩy thường xuyên;
- Quản lý & phát triển phát triển tổ chức, cải thiện hiệu suất, phát triển nguồn nhân lực;
- Cải tiến quy trình, quy định, …
• Giám sát và phát triển các hoạt động (Nguồn nhân lực; Truyền thông; Hành chính; ISO/Quy trình) nhằm đảm bảo năng suất/hiệu suất/kế hoạch & chi phí theo mục tiêu chiến lược đã hoạch định.
• Chủ trì xây dựng văn hóa doanh nghiệp; định hướng, chiến lược, kế hoạch truyền thông nhằm thúc đẩy đạt được các mục tiêu kinh doanh của Công ty đã đề ra theo từng thời kỳ.
TRÁCH NHIỆM HÀNG NGÀY, HÀNG THÁNG:
• Đồng hành/hợp tác với CEO để lập kế hoạch hoạt động, kế hoạch ngân sách, mục tiêu tăng trưởng (hàng tháng/quý/năm và trung hạn) cho từng Mảng/Bộ phận/Cá nhân trong Công ty; Định kỳ cập nhập kế hoạch/mục tiêu đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế.
• Thường xuyên phân tích hoạt động nội bộ và xác định các lĩnh vực/khu vực/vấn đề cần & nên cải tiến để đạt hiệu quả cao hơn, tối ưu hơn.
• Duy trì và xây dựng mối quan hệ tin cậy với khách hàng nội bộ (là CBNV, Các bộ phận nội bộ) và khác hàng, đối tác, cơ quan chức năng liên quan đến các mảng phụ trách.
• Trực tiếp điều hành và giám sát các hoạt động: Nhân sự/nguồn nhân lực, Truyền thông, Hành chính, ISO/Quy trình và một số khía cạnh khác liên quan đến chi phí vận hành:
- Đảm bảo chính sách cho người lao động và cân bằng lợi ích với Công ty thông qua các chính sách/chương trình phúc lợi.
- Duy trì và phát triển hoạt động truyền thông (nội bộ và bên ngoài);
- Đảm bảo sự vận hành các công việc hành chính, dịch vụ tòa nhà.
- Phát triển văn hóa, phong trào, văn hóa doanh nghiệp.
- Duy trì và cập nhật hệ thống ISO/Quy trình của Công ty.
- Đảm bảo cung ứng nguồn nhân lực phù hợp cho hoạt động kinh doanh: Tuyển dụng, sắp xếp, đào tạo & phát triển.
- Kiểm soát chi phí vận hành theo mảng được phân công.

Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực
Phó Giám Đốc Ban Khách Hàng Chiến Lược- Khối Nguồn VốnUrgent job Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh | Hà Nội
2021-05-20

1. Tham mưu giúp việc cho Giám đốc Ban
2. Xây dựng chính sách khách hàng, các quy trình, quy chế liên quan đến hoạt động quản lý quan hệ khách hàng
3. Thường xuyên nắm bắt các thông tin, phản hồi, nhu cầu của khách hàng để liên kết sự phối hợp giữa các đơn vị kinh doanh trong Công ty trong hoạt động quản lý quan hệ khách hàng; đầu mối phân loại các vấn đề/ nhu cầu phát sinh trong quan hệ với khách hàng để chuyển đến các phòng ban thích hợp giải quyết cho đến khi xử lý xong theo yêu cầu của khách hàng.
4. Định kỳ phân tích tiềm năng quan hệ khách hàng; xây dựng, tổ chức, triển khai/ giám sát triển khai kế hoạch, phương án phát triển, duy trì quan hệ, phân loại, xếp hạng khách hàng và chăm sóc khách hàng; đánh giá hiệu quả hoạt động quản lý quan hệ khách hàng trong toàn Công ty
5. Hỗ trợ các đơn vị trong công tác phát triển khách hàng mới.
6. Thực hiện các công tác báo cáo định kỳ theo quy định hoặc đột xuất theo yêu cầu của cấp trên.
7. Tổ chức công việc trong ban, khi Giám đốc ban đi vắng.
8. Và các công việc khác thuộc chức năng chuyên môn của vị trí này theo yêu cầu của Giám đốc Ban và Lãnh đạo Công ty

Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực
Trưởng Bộ Phận Phát Hành Giấy Tờ Có Giá- Ban Định Chế Tài Chính- Khối Nguồn Vốn Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh | Hà Nội
2021-05-20

1, Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc tìm kiếm, thu thập và tổng hợp phân tích thông tin nhằm phân tích diễn biến thị trường (xu hướng thay đổi lãi suất); theo sự phân công từng thời kỳ của Lãnh đạo..
2, Đề xuất các phương án nhằm tối ưu việc huy động qua kênh phát hành giấy tờ có giá - Phối hợp hoàn thiện cơ chế và ban hành chính sách từng thời kỳ (Quy trình/Quy chế nghiệp vụ liên quan)
3, Các nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo

Alliance One Apparel Co. Ltd
Quality Manager Alliance One Apparel Co. Ltd
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh | Bến Tre
2021-05-20

1. Determining, negotiating and agreeing in-house quality procedures, standard and/or specifications. Setting up and maintaining controls and document procedures
2. Specifying quality requirements of raw materials with suppliers, working with purchasing staff establish criteria of quality requirements from external suppliers.
3. Accomplishes quality assurance human resources objectives by recruiting, selecting, orienting, training, assigning, scheduling, coaching, counseling and disciplining employees, communication job expectations; planning, monitoring, appraising, and reviewing job contributions; planning and reviewing compensation actions; enforcing policies and procedures.
4. Develops quality plans by conducting hazard and risk analysis; identifying critical control points and preventive measure; establishing critical limits, monitoring procedures, corrective actions, and verification procedures; monitoring inventories.
5. Maintains and improves product quality by completing product, company, system, compliance and surveillance audits; investigating customer complaints; collaborating with other team of management to develop new product and engineering designs, and manufacturing and training methods.
6. Prepares quality documentation and reports by collecting, analyzing and summarizing information and trends including failed processes, stabilities studies, recalls, corrective actions, and re-validations.
7. Enhances department and organization reputation by accepting ownership for accomplishing new and different requests; exploring opportunities to add value to job accomplishments.
8. Set up training plan to build up Right First Time (RFT) Quality mindset to all staff levels.
9. Follow up and support for customer’s quality activities and project.
10. Serve as the primary quality control resource for problem identification, resolution, loss reporting and continuous improvement.
11. Perform root-cause analysis and other problem solving activities to identify effective corrective actions and process improvements.
12. Analyze customers’ product specifications to establish efficient, cost-effective requirements for ease of manufacture and reproducibility.
13. Develop process certification standards and assist in process certification.
14. Oversee calibration and testing programs as per time line plan.
15. Follow up and participate in internal and external quality audits as per time line plan.
16. Interface with supplier and customer quality representatives concerning problems with quality control and assure that effective corrective action is implemented.
17. Other responsibilities assigned Quality Director.

Alliance One Apparel Co. Ltd
Production Manager Alliance One Apparel Co. Ltd
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh | Bến Tre
2021-05-20

1. Drive sewing team included supervisor, leader, operator to hit efficiency, quality target and on-time delivery.
2. Lead sewing team to solve problem during the time.
3. Support supervisor and leader to reduce COT (changeover process time), and catch-up efficiency 1st day after CO (changeover).
4. Cooperate with CI to build Kaizen and saving cost culture.
5. Monitor and instruct sewing team follow rule of implementing 6S.
6. Cooperate with HRD department to enhance the skill & awareness of all operators & staff to help them work effectively, and more comfortable.
7. Support compliant to lead the team follow rule of C-KPI & E-KPI.

Trưởng Ca Vận Hành Nhà Máy Điện Gió Công Ty TNHH Điện Gió Chính Thắng
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
2021-05-20

- Responsible for the management and operation of the wind power plant according to the request of the Plant manager
Chịu trách nhiệm quản lý vận hành nhà máy điện gió theo yêu cầu của giám đốc nhà máy;
- Ensuring safe, high-quality and efficient operation of the factory
Đảm bảo nhà máy vận hành an toàn, chất lượng cao và hiệu quả
- Report periodically to the Plant Manager on the results of operations as well as related issues of the plant
Báo cáo định kỳ với Giám đốc nhà máy về kết quả hoạt động cũng như các vấn đề liên quan của nhà máy
- Work with other related partners to handle emerging issues
Làm việc với các đối tác liên quan khác để xử lý các vấn đề mới phát sinh
- Other arising jobs under the direction of Plant Manager
Các công việc phát sinh khác theo chỉ đạo của giám đốc nhà máy.

Wanek Furniture Co., Ltd.
Low Melt Fiber Production Manager (Quảng Ngãi) Wanek Furniture Co., Ltd.
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh | Quảng Ngãi
2021-05-19

1. Direct activities of production to meet prescribed facility objectives.
2. Monitor labor, materials, and overhead expenses for all departments to identify trends and develop improvement plans for areas that hinder productivity, profitability, and employee morale.
3. Maintain corporate disciplines, company policies, and procedures to create a productive, organized, clean, and safe environment.
4. Develop and practice good equipment maintenance to prevent down time and production lost.
5. Drive improvement initiatives focused upon improving processes to attain increased through-put and product quality with lower cost per unt.
6. Responsible for sustaining improvement initiatives.
7. Serve as a mentor to subordinates by creating an environment characterized by a free exchange of ideas, teaching, and learning from each other.
8. Implement suggestions that improve or change processes in support of the company’s growth objective.
9. Assist in identifying and implementing industry wide “Best Practices”.
10. Analyze existing and products in development to identify improvement opportunities.
11. Fully utilize the support of all departments to meet customer requirements.
12. Complete other assignments and special projects as requested by the Senior Production Manager/Production Director.