Đăng nhập Đăng ký

chăm sóc khách hàng tổng đài

TỔNG ĐÀI VIÊN Công Ty Cổ Phần Bellsystem 24-Hoa Sao Chi Nhánh Hồ Chí Minh

6 - 9 triệu

Hồ Chí Minh

BellSystem24-HoaSao
Đưa Việt Nam vào bản đồ Contact Center & BPO toàn thế giới

TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ KHU VỰC PHÍA NAM:
- JD Tổng Đài Viên VT:
https://forms.gle/DerkCWWuqBNggd8A7
- JD TELESALES VT:...

2021-10-13