Tuyển dụng Chief Engineer (Trưởng Nhóm Kỹ Thuật) tại Hồ Chí Minh

Mức lương 35 - 37 triệu
Địa điểm
Chức vụ Nhân viên
Hình thức Toàn thời gian
Ngành nghề Kỹ Thuật
Hạn nộp hồ sơ 12-02-2022
Mô tả công việc
- Toàn bộ những công việc liên quan đến xây dựng và thực hiện các hoạt động quản lý hệ thống kỹ thuật của Dự án Công ty.
- Lập và thực hiện kế hoạch quản lý và bảo trì cơ sở hạ tầng kế hoạch của Dự án Công ty.
- Lập kế hoạch phân công công việc cho nhân viên kỹ thuật theo ca, giám sát nhân viên thực hiện công việc.
- Tổ chức thường xuyên các đợt kiểm tra hệ thống của Tòa nhà để đảm bảo các hệ thống vận hành hiệu quả, được duy trì sửa chữa đúng tiêu chuẩn
- Giải thích, chỉ đạo, thông báo đến nhân viên kỹ thuật liên quan đến nội dung các loại biểu mẫu, các loại giấy tờ theo mỗi dự án đã được lập trước đó.
- Chỉ thị công việc đã được xác định theo mỗi dự án, xác nhận thực hiện và quản lý tiến độ.
- Thực hiện việc xác nhận các quy định của pháp luật và đối ứng (như xin phép, báo cáo) kịp thời, thích hợp nhằm tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.
- Chỉ đạo đối ứng đến nhân viên kỹ thuật khi khẩn cấp.
- Chỉ đạo, tư vấn, hỗ trợ công việc cho nhân viên kỹ thuật.
- Báo cáo và liên lạc lên cấp trên phụ trách của Công ty.
- Quản lý chuyên cần nhân viên kỹ thuật.
- Thực hiện các tiêu chí đánh giá tiêu chuẩn và đánh giá định kỳ nhân viên kỹ thuật.
- Giải thích và thông báo đến nhân viên kỹ thuật liên quan đến phương châm hoạt động và các chỉ thị của Công ty.
- Phối hợp, hỗ trợ và giám sát công việc của các nhà thầu trong Tòa nhà.
- Những công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.
Quyền lợi được hưởng
- Bảo hiểm đóng full lương
- Bảo hiểm theo luật (full lương)
- Thử việc: 85%
- Công ty cấp điện thoại, sim.
- Lương tháng 13
- Tăng lương hàng năm
Yêu cầu kỹ năng
- Nam, từ 30 tuổi trở lên
- Tốt nghiệp ĐH
- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm Chief Engineer trong residence, building, tower
- Tiếng Anh trung cấp trở lên