Tuyển dụng Chuyên Gia Quản Lý Sản Xuất / IE Manager tại Hồ Chí Minh

Mức lương 20 - 25 triệu
Địa điểm
Chức vụ Nhân viên
Hình thức Toàn thời gian
Ngành nghề Công Nghiệp
Bằng cấp Đại học
Hạn nộp hồ sơ 09-07-2022
Quyền lợi được hưởng
– Trình độ học vấn/ Educational
: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành sản xuất, quản lý sản xuất, tự động hóa, … hoặc những chuyên ngành liên quan đến cải tiến sản xuất khác/ University graduate majoring in industrial engineering, production management, automation, ... or other related majors in production improvement
.,
– Trình độ chuyên môn/ Qualification
: Có bằng kỹ sư công nghiệp/ Have a degree in industrial engineering
- Tiếng anh/ English requirement
: lưu loát/ Fluently
– Kinh nghiệm thực tế/ Experience requirement
: Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong công việc cải tiến sản xuất/ At least 3 years of experience in production improvement work
.
– Sử dụng thành thạo các ứng dụng vi tính văn phòng/ Proficient in the use of office computer applications
;
– Trung thực, cẩn thận, tận tâm, có tinh thần trách nhiệm/ Honest, careful, dedicated, with a sense of responsibility .
Yêu cầu kỹ năng
– Trình độ học vấn/ Educational
: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành sản xuất, quản lý sản xuất, tự động hóa, … hoặc những chuyên ngành liên quan đến cải tiến sản xuất khác/ University graduate majoring in industrial engineering, production management, automation, ... or other related majors in production improvement
.,
– Trình độ chuyên môn/ Qualification
: Có bằng kỹ sư công nghiệp/ Have a degree in industrial engineering
- Tiếng anh/ English requirement
: lưu loát/ Fluently
– Kinh nghiệm thực tế/ Experience requirement
: Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong công việc cải tiến sản xuất/ At least 3 years of experience in production improvement work
.
– Sử dụng thành thạo các ứng dụng vi tính văn phòng/ Proficient in the use of office computer applications
;
– Trung thực, cẩn thận, tận tâm, có tinh thần trách nhiệm/ Honest, careful, dedicated, with a sense of responsibility .