Tuyển dụng Chuyên Viên Cao Cấp Nguồn Vốn/ Treasury Specialist tại

Mức lương 15 - 25 triệu
Chức vụ Nhân viên
Hình thức Toàn thời gian
Ngành nghề Hàng Không
Hạn nộp hồ sơ 09-02-2022
Mô tả công việc
I. Vai trò và trách nghiệm (Roles & Responsibilites)
- Xây dựng và triển khai các chiến lược về tài chính (Developing and implementing financial strategies);
- Xây dựng các phương án tài chính nhằm tối ưu hóa cấu trúc vốn, chi phí vốn (Develop financial plans to optimize capital structure and cost of capital);
- Huy động các nguồn vốn phục vụ hoạt động của Công ty (Mobilizing capital sources for the Company‘s operations);
- Phân tích và quản lý tài chính (Financial analysis and management);
- Quản trị dòng tiền (Cash flow management);
- Xây dựng, giám sát, thực hiện ngân sách (Developing, monitoring and implementing budgets).
II. Mô tả công việc (Job description)
- Đàm phán các điều kiện tín dụng, phương án tài trợ vốn (Negotiate credit conditions, capital financing plans);
- Xây dựng mối quan hệ với các tổ chức tài chính, đa dạng hóa các kênh cung cấp vốn (Building relationships with financial institutions, diversifying capital supply channels);
- Xây dựng các phương án vay vốn, dòng tiền dự án (Develop loan plans, project cash flow);
- Thực hiện công tác huy động nguồn vốn ngắn hạn-trung dài hạn, nguồn vốn trong-ngoài nước (Mobilizing short-term, medium- and long-term capital sources, domestic and foreign capital sources);
- Cân đối quản lý nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu thanh toán, thanh khoản của Công ty (Balancing capital management, meeting payment and liquidity needs of the company);
- Tham gia công tác thẩm đinh tài chính với các đối tác để phục vụ công tác thuê mua tàu bay, sử dụng dịch vụ hàng không (Participating in financial appraisal with partners to serve the purchase of aircraft and use of aviation services);
- Lập kế hoạch và kiểm soát nguồn vốn lưu động, theo dõi và thu xếp nguồn tiền trả nợ (Planning and controlling working capital, monitoring and arranging debt repayment);
- Đàm phán với các đối tác về điều kiện thanh toán (Negotiate with partners on payment conditions);
- Lập các hồ sơ giải ngân vốn vay ngân hàng ngắn và trung hạn theo phân công (Prepare disbursement documents for short and medium-term bank loans as assigned);
Xây dựng các mô hình tài chính và kế hoạch tài chính phục vụ các hoạt động huy động vốn của Công ty (Building financial models and financial plans for the Company‘s capital raising activities);
Đánh giá, thẩm định và đóng góp ý kiến dưới góc độ tài chính (chi phí, hiệu quả, điều kiện thanh toán và dòng tiền, thuế…) đối với các hợp đồng và dự án được phân công (Evaluating, appraising and giving opinions from a financial perspective (cost, efficiency, payment conditions and cash flow, tax…) for assigned contracts and projects);
Xây dựng các mô hình đánh giá và thẩm định hiệu quả đường bay, chính sách giá cho các chặng bay, các hợp đồng khai thác thương mại (Building models for effective evaluation and appraisal of flight routes, pricing policies for flight routes, and commercial exploitation contracts);
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của người quản lý (Perform other duties as assigned by managers).
Quyền lợi được hưởng
IV. Chế độ đãi ngộ (Employment Benefits)
- Nhiều cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp (Have learning and career development opportunities).
- Hưởng mức lương cạnh tranh với chế độ bảo hiểm đầy đủ (Enjoy a competitive salary with a full insurance scheme).
- Làm việc trong môi trường năng động, Quốc tế (Work in an airline with a dynamic and friendly international environment).
- Hưởng vé bay miễn phí và ưu đãi cho cả gia đình. Tặng đêm nghỉ dưỡng tại FLC Hotels & Resorts. (Enjoy traveling by dozens of free-of-charge air tickets and holidays in FLC Hotels & Resorts for yourself and your family).
Yêu cầu kỹ năng
III. Yêu cầu
- Ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm tài chính, ngân hàng, kế toán ngân hàng, kiểm toán, … (At least 3 years of experience in auditing, finance analysis, accounting management)
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh (Bachelor’s Degree in Finance, Accouting, Banking, Business Administration)
- Có chứng chỉ ACCA, CMA, CPA là một lợi thế …. (Certificate of ACCA, CMA, CPA is a plus)
- Giao tiếp tiếng anh tốt (Good English communication skills)
- Khả năng làm việc độc lập với khối lượng dữ liệu lớn (Ability to work with complex data)
- Thông thạo tác dụng văn phòng Microsoft Office, đặc biệt là MS Excel (Proficient in Microsoft Office, especially MS Excel)