Tuyển dụng Chuyên viên hành chính nhân sự tại

Report
Mức lương Thỏa thuận
Chức vụ Nhân viên
Hình thức Toàn thời gian
Ngành nghề Y Tế
Hạn nộp hồ sơ 12-01-2022
Mô tả công việc
[𝐓𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐃𝐮̣𝐧𝐠]
BÁC SỸ - ĐIỀU DƯỠNG - NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG
-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\
BỆNH VIỆN RHM và PTTHTM THÁI THƯỢNG HOÀNG TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ:
KHỐI CHUYÊN MÔN:
- Điều dưỡng viên: 20
- Bác sỹ: 10
- KTV gây mê: 01
KHỐI CHỨC NĂNG:
- Chuyên viên hợp tác quốc tế: 01
- Tổ trường kiểm soát nhiễm khuẩn: 01
- Chuyên viên kế hoạch tổng hợp: 01 … More
- Nhân viên kinh doanh: 02
- Nhân viên thiết kế đồ họa: 01
- Trưởng phòng Hành chính nhân sự: 01
- Nhân viên IT: 01
- Nhân viên tư vấn: 02
- Nhân viên SEO, quản trị Web: 01
- Nhân viên Digital Marketing: 02
- Nhân viên kỹ thuật: 01
- Nhân viên dịch vụ khách hàng: 02
- Nhân viên Photographer: 01
- Chuyên viên hành chính nhân sự: 01
YÊU… More
Report