Tuyển dụng Chuyên Viên Kế Hoạch và Quản Lý Dữ Liệu Khách Hàng tại Hà Nội

Mức lương Thỏa thuận
Địa điểm
Chức vụ Nhân viên
Hình thức Toàn thời gian
Ngành nghề Dự Án, Kế Hoạch
Hạn nộp hồ sơ 10-06-2022
Mô tả công việc
NHIỆM VỤ
1. Lập định mức bán, định mức tồn kho, nhu cầu mua
- Lập định mức bán, định mức tồn kho (đến từng quy cách, từng khu vực kho) và điều chỉnh định kỳ/ hoặc khi có các yếu tố liên quan thay đổi.
- Xây dựng và điều chỉnh nhu cầu mua hàng đến từng quy cách, từng mặt hàng tại từng khu vực và theo từng thời điểm hàng về.
2. Theo dõi Kế hoạch bán và mua hàng
- Kiểm tra việc thực hiện mua các nhu cầu đã được lập, đảm bảo tồn kho tương lai cho bán hàng.
- Rà soát và lập báo cáo việc thực hiện bán so với kế hoạch; cảnh báo GĐKD và đưa ra các điều chỉnh nhu cầu mua phù hợp.
- Theo dõi bán hàng đến từng quy cách, kịp thời cảnh báo về việc hụt/ thừa quy cách và đề xuất phương án xử lý.
3. Phân tích và quản lý dữ liệu của tập khách hàng toàn công ty
- Phân hạng khách hàng theo chính sách của công ty.
- Cập nhật/ Phối hợp cập nhật và quản lý dữ liệu của khách hàng toàn công ty.
- Tạo và quản lý mã khách hàng toàn công ty
- Rà soát, phân loại và báo cáo tập khách hàng mới, khách hàng dừng mua hàng.
- Thực hiện cập nhật sản lượng bán và thông báo thưởng lượng cho tập khách hàng đại lý theo chính sách của công ty.
4. Phân tích và quản lý dữ liệu hàng về đối thủ
Lọc và báo cáo dữ liệu hàng về đối thủ (mặt hàng, quy cách, giá, khu vực hàng về, thời điểm về)
5. Các công việc khác theo yêu cầu của QL trực tiếp
Quyền lợi được hưởng
Tháng lương thứ 13,14 và thưởng theo thành tích
Bảo hiểm CSSK của nước ngoài
Lộ trình phát triển nghề nghiệp
Yêu cầu kỹ năng
NĂNG LỰC CỐT LÕI
- Uy tín
- Trách nhiệm
- Sáng tạo
- Chính trực
- Linh hoạt
NĂNG LỰC
- Phân tích tổng hợp
- Lập kế hoạch
- Giải quyết vấn đề
- Sử dụng phần mềm
- Điều phối hàng hóa
KINH NGHIỆM
- Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Kinh tế.
- Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm vị trí Lập kế hoạch/ Marketing.