Tuyển dụng Chuyên Viên Kế Toán Doanh Thu (9-15 Triệu) tại

Mức lương Thỏa thuận
Chức vụ Nhân viên
Hình thức Toàn thời gian
Hạn nộp hồ sơ 31-01-2022
Mô tả công việc
- Theo dõi chi tiết từng khoản nợ phải thu theo từng đối tượng, thường xuyên tiến hành đối chiếu kiểm tra, đôn đốc việc thanh toán được kịp thời.
- Kiểm tra đối chiếu theo định kỳ hoặc cuối tháng từng khoản nợ phát sinh, số phải thu và số còn phải thu.
- Thực hiện hàng ngày việc ghi nhận doanh thu của tất cả các dịch vụ phát sinh tại CÔNG TY CỔ PHẦN P.A.C.C (bao gồm Chi Nhánh và các công ty Con) thông qua việc kiếm tra báo cáo bán hàng từ hệ thống, phần loại các khoản thu theo từng cửa hàng, kênh bán hàng
- Phản ánh và ghi chép đầy đủ, kịp thời và chính xác các nghiệp vụ thanh toán phát sinh theo từng đối tượng, từng khoản thanh toán có kết hợp với thời hạn thanh toán, đôn đốc việc thanh toán, tránh chiếm dụng vốn lẫn nhau.
- Kiểm tra xuất hóa đơn điện tử và thu hồi công nợ nhằm đảm bảo 100% doanh thu bán hàng phát sinh được theo dõi doanh thu tương ứng theo báo cáo bán hàng của Công Ty.
- Giám sát việc thực hiện chế độ thanh toán công nợ và tình hình chấp hành kỷ luật thanh toán
- Căn cứ vào số dư chi tiết bên nợ của một số tài khoản thanh toán như 131,331... để lấy số liệu ghi vào các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán và bảng cân đối số phát sinh.
- Đối với những khách nợ có quan hệ giao dịch mua, bán thường xuyên hoặc có dư nợ lớn (bao gồm các khoản thu chiết khấu, hỗ trợ, tài trợ từ Nhà Cung Cấp) thì định kỳ hoặc cuối niên độ kế toán, kế tóan cần tiến hành kiếm tra đối chiếu từng khoản nợ phát sinh, số đã thanh toán và số còn nợ (kể cả yêu cầu khách hàng xác nhận số nợ bằng văn bản).
- Báo cáo tình hình công nợ, báo cáo tuổi nợ, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn định kỳ theo yêu cầu của Cấp Quản Lý Trực Tiếp.
- Tổng hợp và cung cấp thông tin kịp thời về tình hình công nợ từng loại cho quản lý để có biện pháp xử lý (nợ trong hạn, nợ quá hạn, các đối tượng có vấn đề...)
- Tham gia góp ý xây dựng quy trình ghi nhận Doanh Thu, theo dõi công nợ để kiểm soát toàn diện các thông tin ghi nhận và phát hiện kịp thời các rủi ro liên quan đến Doanh Thu và Công Nợ Phải Thu của Toàn Công Ty.
Quyền lợi được hưởng
- Phúc lợi: khám sức khỏe, team building, voucher, tiền mặt…
- Tham gia Bảo hiểm đầy đủ
- Mức lương cạnh tranh: 9tr-15tr tùy năng lực
- Thưởng cuối năm nếu có thâm niên gắn bó
Yêu cầu kỹ năng
- Cẩn thận, tỉ mỉ, chịu khó
- Kinh nghiệm 1,5 năm cùng vị trí
- Tích cực trong tư duy xử lý vấn đề