Tuyển dụng Chuyên Viên Kiểm Soát Quy Trình tại

Mức lương 26 triệu
Chức vụ Nhân viên
Hình thức Toàn thời gian
Hạn nộp hồ sơ 08-07-2022
Mô tả công việc
Nhiệm vụ 1: Thực hiện các công tác liên quan đến hệ thống quy trình của Novagroup
- Phối hợp xây dựng hệ thống ban hành và lưu trữ tài liệu của Novagroup và quản lý hệ thống này.
- Xây dựng và duy trì các quy trình quản lý nội bộ theo các tiêu chuẩn/ hệ thống đang áp dụng tại Tập đoàn (ISO 9001, 5S, các hệ thống khác nếu có).
- Thiết lập nguyên tắc lưu trữ và quản lý văn bản, hồ sơ, tài liệu… theo tiêu chuẩn ISO 9001.
- Hỗ trợ các phòng chức năng soạn thảo và chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ.
- Tư vấn cho các bộ phận nghiệp vụ thực hiện các sửa đổi, cải tiến những quy trình hoạt động.
Nhiệm vụ 2: Cập nhật phân quyền phê duyệt của Novagroup và rà soát phân quyền phê duyệt của các đơn vị thành viên
- Cập nhật phân quyền phê duyệt của Novagroup đảm bảo theo các nguyên tắc xây dựng phân quyền phê duyệt.
- Rà soát phân quyền phê duyệt của các đơn vị thành viên đảm bảo theo các nguyên tắc xây dựng phân quyền phê duyệt của Novagroup.
- Cập nhật nguyên tắc xây dựng phân quyền phê duyệt của Novagroup.
- Theo dõi việc điều chỉnh/bổ sung và ban hành các phân quyền phê duyệt này.
Nhiệm vụ 3: Rà soát và theo dõi kế hoạch ban hành và cải tiến quy trình của các đơn vị thành viên
- Rà soát kế hoạch ban hành/cải tiến quy trình của các đơn vị bên dưới và đề xuất các điều chỉnh bổ sung cho kế hoạch ban hành/cải tiến quy trình của các đơn vị thành viên.
- Theo dõi và đánh giá việc thực hiện kế hoạch ban hành/cải tiến quy trình của các đơn vị.
- Thực hiện báo cáo kết quả rà soát.
Nhiệm vụ 4: Rà soát các quy trình/quy định của bộ phận kiểm soát/quản lý quy trình của các đơn vị soạn thảo
- Rà soát các quy trình/quy định của bộ phận kiểm soát/quản lý quy trình của các đơn vị soạn thảo đảm bảo tuân thủ chính sách/quy định của Novagroup.
- Đề xuất các điều chỉnh/bổ sung đối với các quy trình/quy định của bộ phận kiểm soát/quản lý quy trình của các đơn vị soạn thảo.
- Theo dõi việc điều chỉnh/bổ sung và ban hành các quy trình/quy định này.
Nhiệm vụ 5: Thực hiện điều tra các hoạt động nghi ngờ có gian lận và thực hiện vai trò tư vấn
- Khi được yêu cầu, thực hiện/hỗ trợ điều tra các hoạt động nghi ngờ là có gian lận nghiêm trọng và thông báo kết quả cho cấp trên.
- Hỗ trợ thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Phó giám đốc chính sách, quy trình và hệ thống/Trưởng Ban Quản trị rủi ro.
Quyền lợi được hưởng
Phụ cấp: ăn trưa, điện thoại, gửi xe
Thưởng Lễ, Tết, tháng 13, thưởng PMS hàng năm, thưởng hiệu suất kinh doanh từ 2 - 4 tháng lương
Chế độ du lịch hàng năm, hưởng các chính sách ưu đãi trong hệ sinh thái của Novagroup
Yêu cầu kỹ năng
- Hiểu biết về quản trị rủi ro và quy trình.
- Ưu tiên các chứng chỉ CIMA, CIA, CRM, CPA, ACCA.
- Đại học chuyên ngành Kiểm toán, Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Tài chính hoặc các ngành khác có liên quan.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm xây dựng và triển khai các tiêu chuẩn ISO.
- Có từ 02 năm kinh nghiệm làm quản lý rủi ro, quy trình và tuân thủ, kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp ở vị trí tương đương.
- Khả năng tìm hiểu chi tiết và định hướng theo quy trình.
- Có kinh nghiệm làm việc tại các tập đoàn đa ngành.
- Kỹ năng phân tích và tổ chức tốt.
- Khả năng làm việc độc lập và đội nhóm.
- Đạo đức nghề nghiệp tốt, hiệu quả làm việc cao.
- Khả năng tư duy logic.
- Nhiệt tình, năng động, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm và ứng xử tốt.
- Kỹ năng quản lý thời gian tốt.
- Kỹ năng viết báo cáo tốt, Kỹ năng nói và viết Tiếng Anh tốt.
- Kỹ năng trình bày và giải thích các vấn đề bằng các phương pháp khác nhau (thuyết trình, văn bản, thảo luận).
- Có khả năng làm việc với áp lực cao.Sử dụng Khung NL theo của từng chức danh để đưa vào (theo từng thời kỳ)

Việc làm Qa-Qc- Thẩm Định- Giám Định