Tuyển dụng Chuyên Viên Kinh Doanh Vận Chuyển Hàng Hóa (Thị Trường Nội Địa) - Cargo Executive - Space And Uld Management tại

Mức lương 8 - 15 triệu
Địa điểm
Chức vụ Nhân viên
Hình thức Toàn thời gian
Ngành nghề Hàng Không
Hạn nộp hồ sơ 17-12-2021
Mô tả công việc
I.Vai trò và trách nhiệm (Roles and responsibilities)
Giám sát hoạt động vận chuyển hàng hóa để đảm bảo hiệu suất chuyến bay (thời gian, công suất,…) và chính sách an ninh (Supervise cargo operations to ensure flight performance (time, capacity,…) and security policy).
Kiểm soát luồng ULD để đảm bảo việc xử lý các chuyến bay diễn ra suôn sẻ (Control ULDs‘flows to ensure smooth flights handling).
II. Mô tả công việc (Job Description)
Hình thành các chiến lược để tối đa hóa doanh thu thông qua quản lý không gian động (Formulate strategies to maximize revenue through dynamic space management).
Hỗ trợ GSA để đảm bảo các hoạt động hàng ngày diễn ra suôn sẻ (Assist GSA to ensure smooth day-to-day operations).
Xác định, giám sát và xem xét các quy trình để theo dõi và đo lường sự lãng phí không gian (Determine, supervise and review processes to monitor and measure space wastage).
Theo dõi số liệu thống kê sau chuyến bay để đảm bảo việc lập kế hoạch và tải hàng hóa tối đa (Monitor post-flight stats to ensure maximized planning and loading).
Đánh dấu các chuyến bay dưới mức tối ưu đến Cơ quan / Trạm điều hành HQ để theo dõi sự tích lũy khi tăng (Highlight sub-optimal flights to HQ Ops/Stations Ops for monitoring build-up at uplift).
Đánh dấu các ULD dưới mức tối ưu (trọng lượng có thể tính phí thấp) cho các trạm để đảm bảo trọng lượng tính phí tối thiểu được áp dụng đúng (Highlight sub-optimal ULDs (low chargeable weights) to stations to ensure minimum chargeable weights are properly imposed).
Xác định, giám sát và xem xét các quy trình để đo lường chất lượng phản hồi và thời gian đáp ứng các yêu cầu của các trạm (Determine, supervise and review processes to measure response quality and response time to stations‘requests).
Xây dựng và duy trì sổ tay vận hành và các chương trình đào tạo (Develop and maintain operational manual and training programs).
Xem xét các yêu cầu CNTT để đảm bảo giám sát hiệu quả các quá trình kiểm soát chất lượng (Review IT requirements to ensure effective monitoring of quality control processes).
Cung cấp hỗ trợ và đầu vào về các công cụ / ứng dụng thích hợp có thể hỗ trợ Cargo Space (Provide support and inputs on appropriate tools/applications which can assist Cargo Space).
Quản lý doanh thu quản lý để đạt hiệu quả tốt hơn (Management revenue management for better efficiency).
Lập kế hoạch yêu cầu ULD cho tất cả các trạm dựa trên lịch trình chuyến bay và môi trường hoạt động (Plan ULD requirements for all stations based on flight schedules and operating environments).
Đảm bảo đủ chủng loại và số lượng ULD để hỗ trợ các yêu cầu thương mại và vận hành (Ensure sufficient ULD types and quantities to support commercial and operational requirements).
Quản lý các vị trí dự trữ ULD của các trạm và bắt đầu các hành động để khắc phục sự mất cân bằng kịp thời (Manage the ULD stock positions of stations and initiate actions to correct imbalances promptly).
Giám sát hiệu suất của các trạm trong quản lý ULD (mức tồn kho, thông báo ULD để cập nhật Rx) (Monitor stations’ performance in ULD management (stock levels, ULD messages to update Rx).
Cung cấp phân tích xu hướng về số lượng và loại ULD được sử dụng / mua (Provide trend analysis for quantity and type of ULDs used/purchased).
Ngân sách để mua ULD (pallet & container) và các phụ kiện liên quan để thay thế và tăng trưởng (Budget for the purchase of ULD (pallets & containers) and related accessories for replacement and growth).
Giám sát các điều kiện của ULD và quản lý việc bảo trì ULD trên toàn hệ thống một cách hiệu quả (Monitor the conditions of ULDs and manage the systemwide maintenance of ULDs effectively).
Quản lý việc thanh lý tài sản của các ULD (Administer asset disposals of ULDs).
Các nhiệm vụ khác do người quản lý giao (Other tasks assigned by managers).
Quyền lợi được hưởng
IV. Chế độ đãi ngộ (Employment Benefits)
Hưởng mức lương cạnh tranh với chế độ bảo hiểm đầy đủ (Enjoy a competitive salary with a full insurance scheme).
Làm việc trong môi trường năng động, Quốc tế (Work in an airline with a dynamic and friendly international environment).
Nhiều cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp (Have learning and career development opportunities).
Hưởng vé bay miễn phí và ưu đãi cho cả gia đình. Tặng đêm nghỉ dưỡng tại FLC Hotels & Resorts. (Enjoy traveling by dozens of free-of-charge air tickets and holidays in FLC Hotels & Resorts for yourself and your family).
Yêu cầu kỹ năng
III. Yêu cầu về năng lực (Qualification & Requirements)
Bằng Cử nhân trong một lĩnh vực có liên quan (Bachelor‘s Degree in a relevant field).
Điểm TOEIC tối thiểu 500 hoặc tương đương (TOEIC score band at least 500 or equivalent).
Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (Excel, Word, ...). Khả năng tư duy logic và xử lý tình huống (Proficient in office software (Excel, Word, ...) Ability to think logically and handle situations).
Ưu tiên ứng viên có nền tảng sau (Prefer candidates with the following background):
Có kinh nghiệm về vận hành sân bay / hàng hóa và hiểu biết về hàng không (hành khách / hàng hóa) và ngành hậu cần, ULD và các thiết bị liên quan, và các dịch vụ hỗ trợ được ưu tiên (Experience in airport/cargo operations, and knowledge of airline (passenger/cargo) and logistics industry, ULD and related equipment, and support services is preferred).
Có kiến ​​thức cơ bản về các xu hướng và trình điều khiển của ngành vận tải hàng không (Possess basic knowledge of the air cargo industry trends and drivers).
Kỹ năng phân tích và lập kế hoạch (Analytical and Planning skills).
Ưu tiên kỹ năng quản lý nhân sự tốt, kỹ năng Excel nâng cao (Good people management skills, advanced Excel skills are preferred).