Tuyển dụng Chuyên Viên Phân Tích Hoạt Động Thu Hồi Nợ (Collection Analyst) tại

Mức lương Thỏa thuận
Địa điểm
Chức vụ Nhân viên
Hình thức Toàn thời gian
Ngành nghề Pháp Luật- Pháp Lý
Hạn nộp hồ sơ 31-12-2021
Mô tả công việc
Mục tiêu:
Thực hiện các phân tích, đánh giá hoạt động của Khối thu nợ thông qua các báo cáo, số liệu:
Báo cáo, phân tích, đánh giá kết quả hoạt động của các bộ phận trong khối Thu nợ; nhằm giúp cấp quản lý khối Thu nợ có biện pháp cải thiện kịp thời, nâng cao kết quả thu nợ
Báo cáo, phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng của chi phí và các chính sách thưởng. Đề xuất các thay đổi, cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả của công tác thu hồi nợ.
Thông qua việc theo dõi và phân tích số liệu, chủ động cảnh báo cấp quản lý khối Thu nợ khi phát hiện các diễn tiến bất thường để có biện pháp chấn chỉnh phù hợp và kịp thời
Cung cấp số liệu về hoạt động của khối Thu hồi nợ cho các phòng ban liên quan khi có yêu cầu.
Nhiệm vụ chính:
Lập các báo cáo, phân tích theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu. Đảm bảo tính kịp thời, chính xác và tuân thủ của các báo cáo.
Thường xuyên kiểm tra, cập nhật, bổ sung dữ liệu để phục vụ công tác báo cáo, phân tích hoạt động của khối Thu nợ, đảm bảo tính chính xác của dữ liệu.
Thực hiện công tác tính thưởng theo kết quả thu nợ hàng tháng cho khối Thu nợ.
Theo dõi, báo cáo, phân tích hiệu quả của các chi phí đến kết quả và hiệu quả hoạt động thu nợ.
Thay mặt khối thu nợ, điều phối hoạt động PS hàng tháng với phòng Quản trị rủi ro hoạt động.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên có thẩm quyền.
Quyền lợi được hưởng
Ký Hợp đồng Lao động chính thức.
Chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm y tế theo quy định Nhà nước.
Bảo hiểm tai nạn 24/24.
Khám sức khỏe định kỳ.
15 ngày phép/năm.
Lương tháng 13, thưởng và phụ cấp tùy theo từng vị trí.
Yêu cầu kỹ năng
1. Trình độ: Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Ngân hàng, Tài chính, Kế toán hoặc Công nghệ thông tin.
2. Kinh nghiệm:
01 năm kinh nghiệm về báo cáo và phân tích tài chính hoặc quản trị dữ liệu.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về SQL.