Tuyển dụng Chuyên Viên Quản Trị Hệ Thống (System Executive) tại

Mức lương Thỏa thuận
Chức vụ Nhân viên
Hình thức Toàn thời gian
Hạn nộp hồ sơ 17-02-2022
Mô tả công việc
1) Duy trì / cải thiện hệ thống CNTT
Phối hợp chặt chẽ với Quản lý hệ thống và Nhóm hỗ trợ CNTT để duy trì và cải thiện hệ thống CNTT:
- Tường lửa.
- Kết nối Internet của tất cả các văn phòng và các trang web.
- Máy chủ.
2) Mua / bảo quản tất cả phần mềm và phần cứng:
- Phần mềm:
Đặt hàng.
Cài đặt phần mềm / cập nhật.
Tạo / duy trì các mẫu báo cáo.
Quản lý tài khoản người dùng.
- Phần cứng:
Đặt hàng.
Cài đặt.
Yêu cầu bảo dưỡng / sửa chữa.
3) Tạo / duy trì các mẫu báo cáo trong TMS.
4) Quản lý thẻ SIM của công ty (mBiz):
- Phát / nhận thẻ SIM.
- Quản lý thẻ sim.
- Giám sát chi phí.
5) Tạo / duy trì Lưu đồ (Flowcharts) cho các quy trình làm việc trong MS Visio.
6) Cấp quyền trong tất cả phần mềm và Nhóm Office365.
7) Hỗ trợ người dùng:
- Hỗ trợ người dùng trực tiếp nếu có thể.
- Giúp người dùng trao đổi với Nhóm hỗ trợ CNTT.
8) Đào tạo / hướng dẫn người mới sử dụng hệ thống CNTT.
Quyền lợi được hưởng
Thưởng hiệu quả công việc
Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe
Du lịch hằng năm
Đóng BHXH đầy đủ
Thưởng lương tháng 13
Hỗ trợ tiền cơm
Yêu cầu kỹ năng
Ưu tiên có kinh nghiệm về CSDL, hệ điều hành
Ưu tiên hiểu biết về Office365, ISO, 5S (Kaizen)
Trình độ: Đại học/ Cao đẳng CNTT
Tiếng Anh giao tiếp tốt