Đăng nhập Đăng ký

CNTT

NHÂN VIÊN KIỂM THỬ PHẦN MỀM TESTER Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Văn Hoá Việt

- Xem xét yêu cầu phần mềm và chuẩn bị các kịch bản thử nghiệm.
- Lên kế hoạch (test plan) và viết kịch bản test (test case)
- Quản lý, phân tích và theo dõi kết quả kiểm tra, báo cáo test
- Test sản...

2021-06-16
Nhân viên phân tích nghiệp vụ (BA) Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Văn Hoá Việt

10 - 15 triệu

Hà Nội

-Thu thập, phân tích yêu cầu của dự án và sản phẩm phần mềm
- Viết tài liệu đặc tả các yêu cầu nghiệp vụ, các yêu cầu phi chức năng
- Hỗ trợ đội dự án làm rõ các yêu cầu với các bên liên quan.
- Rà so...

2021-06-16