Tìm kiếm việc làm nhanh

Dầu Khí - Địa Chất

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Chủ Nhiệm Khảo Sát Địa Chất Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
15 - 27 triệu
Thanh Hóa | Ninh Thuận | Nghệ An
2022-09-08

- Xử lý số liệu nội, ngoại nghiệp
- Chủ trì công tác khảo sát địa chất.
- Tổ chức triển khai, nội nghiệp hồ sơ khảo sát
- Làm việc tại các công trường Ninh Thuận, Thanh Hóa, Nghệ An

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Chủ Nhiệm Khảo Sát Địa Hình Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
15 - 27 triệu
Thanh Hóa | Ninh Thuận | Nghệ An
2022-09-08

- Chủ trì công tác khảo sát địa hình.
- Xử lý số liệu nội, ngoại nghiệp
- Tổ chức triển khai, nội nghiệp hồ sơ khảo sát
- Làm việc tại các công trường Ninh Thuận, Thanh Hóa, Nghệ An

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Kỹ Thuật Viên Khảo Sát Địa Hình Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
10 - 20 triệu
Thanh Hóa | Ninh Thuận | Nghệ An
2022-09-08

- Xử lý số liệu nội, ngoại nghiệp
- Tổ chức triển khai, nội nghiệp hồ sơ khảo sát
- Chủ trì công tác khảo sát địa hình.
- Làm việc tại các công trường Ninh Thuận, Thanh Hóa, Nghệ An

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Kỹ Thuật Viên Khảo Sát Địa Chất Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
10 - 20 triệu
Thanh Hóa | Ninh Thuận | Nghệ An
2022-09-08

- Tổ chức triển khai, nội nghiệp hồ sơ khảo sát
- Xử lý số liệu nội, ngoại nghiệp
- Chủ trì công tác khảo sát địa chất.
- Làm việc tại các công trường Ninh Thuận, Thanh Hóa, Nghệ An

Công Ty TNHH Home Appliance Cmc Việt Nam
Phó Phòng Lắp Ráp Biết Tiếng Trung Công Ty TNHH Home Appliance Cmc Việt Nam
18 - 25 triệu
Đồng Nai
2022-08-20

1. Quản lý mọi công việc của bộ phận
2. Chịu trách nhiệm về việc cân đối sản xuất và đảm bảo kế hoạch sản xuất được thực hiện đúng tiến độ
3. Chịu trách nhiệm xem xét phân bổ nhân lực, nhu cầu và kế hoạch đào tạo nhân sự của từng phân xưởng, đưa ra kế hoạch đào tạo nhân sự
4. Giám sát hàng lỗi, nâng cao hiệu suất
5. Chịu trách nhiệm về việc theo dõi xuất hàng và kiểm tra kế hoạch hàng ngày
6. Làm tốt công tác giao lưu liên lạc giữa bộ phận này với bộ phận khác.

Công Ty TNHH Home Appliance Cmc Việt Nam
Phó Phòng Ép Nhựa Biết Tiếng Trung Công Ty TNHH Home Appliance Cmc Việt Nam
18 - 25 triệu
Hồ Chí Minh | Đồng Nai
2022-08-20

- Hỗ trợ quản lý công việc hàng ngày của dây chuyền sản xuất
- Chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề về chất lượng trong quá trình sản xuất và thực hiện các biện pháp khắc phục
- Chịu trách nhiệm về công việc phiên dịch của bộ phận
- Sắp xếp, dịch thuật, phân phát tài liệu công việc hàng ngày, v.v.
- Chịu trách nhiệm giám sát việc nhân viên tuân thủ kỷ luật và làm việc theo đúng quy trình, đảm bảo chất lượng ổn định
- Hỗ trợ nhân viên Trung Quốc thực hiện công việc hàng ngày
- Hoàn thành các công việc khác do cấp trên giao phó"

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Nhân Viên Trắc Đạc Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
10 - 14 triệu
Ninh Thuận
2022-09-06

- Đo đạc hiện trường kiểm soát thi công hiện trường
- Phối hợp cùng cán bộ kỹ thuật triển khai các hạn mục thi công được BĐH, lãnh đạo công ty giao cho

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Lao Động Phổ Thông Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
8 - 9 triệu
Ninh Thuận
2022-09-06

- Thực hiện các công tác phụ trợ, thi công

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Kế Toán Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
9 - 12 triệu
Ninh Thuận
2022-09-06

- Thanh toán hoàn ứng chứng từ sổ sách vật tư...

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Thủ Kho Vật Tư Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
12 - 14 triệu
Ninh Thuận
2022-09-06

- Nhập xuất kho, chủ động liên hệ các nhà cung cấp vật tư theo yêu cầu của dự án.

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Thợ Hàn Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
10 - 12 triệu
Ninh Thuận
2022-09-06

– Thực hiện sửa chữa hàn.
– Hàn, lắp đặt sản phẩm tại dự án
– Thực hiện các công việc theo sự sắp xếp và phân công của cấp trên.

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Thợ Sửa Chữa Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
10 - 13 triệu
Ninh Thuận
2022-09-06

- Đảm nhận việc kiểm tra khắc phục sữa chửa thiết, phương tiện, máy móc trên công trường
- Thực hiện các công việc theo sự sắp xếp và phân công của cấp trên.

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Cán Bộ Vật Tư Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
10 - 13 triệu
Ninh Thuận
2022-09-06

- Theo dõi kế hoạch vật tư hàng tuần, hàng tháng.
- Thực hiện mua sắm vật tư theo kế hoạch tuần, tháng cũng như vật tư sửa chữa phát sinh hàng ngày tại BĐH thi Công

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Thợ Mìn Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
9 - 12 triệu
Ninh Thuận
2022-09-06

- Biết cách phân loại vật liệu nổ công nghiệp.
- Nạp nổ mìn
- Hiểu được các quy phạm về an toàn trong nổ mìn khai thác mỏ.

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Chỉ Huy Nổ Mìn Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
14 - 18 triệu
Ninh Thuận
2022-09-06

Biết cách phân loại vật liệu nổ công nghiệp.
Thiết kế được hộ chiếu nổ mìn
Hiểu được các quy phạm về an toàn trong nổ mìn khai thác mỏ.
Lập hồ sơ, lo các thủ tục hồ sơ pháp lý liên quan mìn

Hrdc
Technical Sales Support Engineer (Lub) Hrdc
Thỏa thuận
Hà Nội | Ba Đình
2022-09-18

- Assist Sales team on full process for hunting and winning opportunities to supply lubricants.
- Conduct technical training course for customers and company sales team.
- Market research, dealing with potential customers and handle relevant technical issues on: Solid understanding in Direct Channel Industrial B2B Lubricants experience is an advantage.
- Work closely with manufacturer/principal on product technical information.
- Develop and serve customers with services : sample arrangement/ contract closure and documentations, and solve arising problems
- Sales Planning Quarterly/ Monthly/ Weekly/ Daily basis and report to Team Leader or Manager.
- Adhere to budget revenue
- Develop and handle marketing, selling lubricant products and providing technical services & cost-benefit analysis to customers.
- Maintain positive business relationships to ensure future sales.
- And other relevant tasks to be assigned by the management from time to time.

Công Ty TNHH Home Appliance Cmc Việt Nam
Phó Phòng Ép Nhựa Công Ty TNHH Home Appliance Cmc Việt Nam
18 - 25 triệu
Hồ Chí Minh | Đồng Nai
2022-08-20

- Hỗ trợ quản lý công việc hàng ngày của dây chuyền sản xuất
- Chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề về chất lượng trong quá trình sản xuất và thực hiện các biện pháp khắc phục
- Sắp xếp, dịch thuật, phân phát tài liệu công việc hàng ngày, v.v.
- Hỗ trợ nhân viên Trung Quốc thực hiện công việc hàng ngày
- Chịu trách nhiệm về công việc phiên dịch của bộ phận
- Chịu trách nhiệm giám sát việc nhân viên tuân thủ kỷ luật và làm việc theo đúng quy trình, đảm bảo chất lượng ổn định
- Hoàn thành các công việc khác do cấp trên giao phó"

Công Ty TNHH Home Appliance Cmc Việt Nam
Phó Phòng Lắp Ráp Công Ty TNHH Home Appliance Cmc Việt Nam
18 - 25 triệu
Hồ Chí Minh | Đồng Nai
2022-08-20

1. Quản lý mọi công việc của bộ phận
2. Chịu trách nhiệm về việc cân đối sản xuất và đảm bảo kế hoạch sản xuất được thực hiện đúng tiến độ
3. Chịu trách nhiệm xem xét phân bổ nhân lực, nhu cầu và kế hoạch đào tạo nhân sự của từng phân xưởng, đưa ra kế hoạch đào tạo nhân sự
4. Giám sát hàng lỗi, nâng cao hiệu suất
5. Chịu trách nhiệm về việc theo dõi xuất hàng và kiểm tra kế hoạch hàng ngày
6. Làm tốt công tác giao lưu liên lạc giữa bộ phận này với bộ phận khác.

Công Ty TNHH Cnc Industries
Nhân Viên QC Cơ Khí - Vsip 2 Bình Dương Công Ty TNHH Cnc Industries
10 - 13 triệu
Bình Dương
2022-08-15

- Hiểu về kí hiệu kích thước và dung sai trong ngành cơ khí (ưu tiên sử dụng hệ INCH)
- Sử dụng thành thạo tất cả các công cụ đo (VD: thước cặp, panme, dưỡng ren...) và phương pháp hiệu chuẩn thước đo.
- Đo đạc và ghi chép số liệu cẩn thận, chính xác

Công Ty TNHH MTV Gas Á Châu
Trưởng Phòng Kinh Doanh Công Ty TNHH MTV Gas Á Châu
10 - 30 triệu
Hồ Chí Minh
2022-08-31

Tìm hiểu thị trường, tìm kiếm phát triển khách hàng công nghiệp mới, chịu trách nhiệm về mức KPI được phân bổ.
Chịu trách nhiệm quản lý thu, hồi công nợ khách công nghiệp của cá nhân.
Lập báo cáo kinh doanh theo yêu cầu từ quản lý.
Làm các công việc khác theo sự phân công của ban giám đốc

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Lắp Nam Long
Kỹ Sư Xây Dựng (Ưu Tiên Có KN Trong Ngành Dầu Khí) Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Lắp Nam Long
12 - 20 triệu
Bà Rịa Vũng Tàu
2022-07-28

- Bóc tách khối lượng, chạy dự toán, vẽ biện pháp thi công thành thạo;
- Lập kế hoạch tổ chức thi công, cung ứng vật tư, kế hoạch huy động nhân lực và thiết bị thi công;
- Quản lý, điều hành, trực tiếp triển khai thi công ngoài công trường, làm việc với chủ đầu tư và đơn vị giám sát tại công trường;
- Quản lý các tổ đội thi công theo bản vẽ thiết kế ngoài công trường;
- Lập hồ sơ dự thầu, hoàn công, thanh quyết toán;
- Bóc tách khối lượng, lập tiến độ thi công chi tiết và đề xuất vật tư, …

Sgd Group
Nhân Viên Kinh Doanh Sgd Group
7 - 10 triệu
Hồ Chí Minh | 26 | Bình Thạnh
2022-07-19

Mô tả:
- Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.
- Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu doanh số theo quy định của công ty
- Báo cáo, đề xuất đóng góp ý kiến về các vấn đề liên quan đến công việc
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Công Ty TNHH Cảm Nhận Á Đông
Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty TNHH Cảm Nhận Á Đông
20 - 25 triệu
Hồ Chí Minh | Diên Khánh
2022-07-20

Mô tả:
- Triển khai kế hoạch bán hàng trong địa bàn được giao để đạt doanh số và hoàn thành mục tiêu hàng tháng, quý & năm
- Am hiểu thị trường, có khả năng nắm bắt cơ hội kinh doanh trên cơ sở quan sát, thu thập, đáng giá và phân tích dữ liệu thị trường thuộc phạm vi công việc được giao phó nhằm đẩy mạnh tăng trưởng thị phần và doanh số
- Thúc đẩy kinh doanh tại các điểm:
- Triển khai chính xác các hoạt động khuyến mãi và trưng bày (in store, out store) dành cho khu vực và toàn quốc
- Phát triển mạng lưới thị trường nhằm đẩy mạnh quảng bá sản phẩm của công ty.
- Báo cáo trực tiếp cho Quản lý bán hàng.
- Quản lý và nắm bắt được tình hình doanh số tại phân khúc thị trường được giao.
- Xây dựng và phát triển hệ thống nhà phân phối chuyên nghiệp và vững mạnh trong địa bàn được giao

Công Ty TNHH Saint- Gobain Việt Nam
Nhân Viên QC (Kiểm Soát Chất Lượng) Công Ty TNHH Saint- Gobain Việt Nam
7 - 10 triệu
Quảng Trị
2022-07-30

• Thực hiện việc kiểm soát chất lượng trên từng công đoạn
• Phát hiện và ngăn chặn kịp thời sản phẩm lỗi
• Phối hợp với các phòng ban : Production, Bảo trì để giải quyết các vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm.
• Hoàn thành các WOs theo sự phân công của cấp trên
• Làm việc theo ca và theo kế hoạch sản xuất (Mỗi ca 8 tiếng)
• Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
• Hướng dẫn cho đồng nghiệp kinh nghiệm để kiểm soát chất lượng trên từng công đoạn.
• Tìm ra được nguyên nhân và xử lý các vấn đề chất lượng trong quá trình sản xuất
• Đảm bảo chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu của khách hàng

Công Ty TNHH Saint- Gobain Việt Nam
Nhân Viên QC Công Ty TNHH Saint- Gobain Việt Nam
7 - 10 triệu
Quảng Trị
2022-07-30

• Thực hiện việc kiểm soát chất lượng trên từng công đoạn
• Phát hiện và ngăn chặn kịp thời sản phẩm lỗi
• Phối hợp với các phòng ban : Production, Bảo trì để giải quyết các vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm.
• Hoàn thành các WOs theo sự phân công của cấp trên
• Làm việc theo ca và theo kế hoạch sản xuất
• Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
• Hướng dẫn cho đồng nghiệp kinh nghiệm để kiểm soát chất lượng trên từng công đoạn.
• Tìm ra được nguyên nhân và xử lý các vấn đề chất lượng trong quá trình sản xuất
• Đảm bảo chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu của khách hàng

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Chủ Nhiệm Khảo Sát Địa Hình Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
15 - 27 triệu
Thanh Hóa | Ninh Thuận | Nghệ An
2022-08-01

- Xử lý số liệu nội, ngoại nghiệp
- Tổ chức triển khai, nội nghiệp hồ sơ khảo sát
- Chủ trì công tác khảo sát địa hình.
- Làm việc tại các công trường Ninh Thuận, Thanh Hóa, Nghệ An

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Chủ Nhiệm Khảo Sát Địa Chất Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
15 - 27 triệu
Thanh Hóa | Ninh Thuận | Nghệ An
2022-08-01

- Tổ chức triển khai, nội nghiệp hồ sơ khảo sát
- Chủ trì công tác khảo sát địa chất.
- Xử lý số liệu nội, ngoại nghiệp
- Làm việc tại các công trường Ninh Thuận, Thanh Hóa, Nghệ An

Sinh viên làm thêm
Thỏa thuận
2022-08-20

Cần tuyển gấp:
_ Lao động phổ thông
_ Sinh viên làm thêm hè
Thực hiện công tác đo đạc trắc địa làm việc tại dự án ở Dự án Fomosa kỳ anh _ Hà Tĩnh.
=>Lương 7tr nuôi ăn ở . Tăng ca 40k/h

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Pgđ Điều Hành Gói M.E Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
12 - 18 triệu
Đà Nẵng
2022-07-26

- Tổ chức công tác rà soát bản vẽ thi công, bóc tách khối lượng; trực tiếp đề xuất vật tư, thầu phụ, nhân công..để triển khai thi công công trình.
- Trực tiếp tổ chức phối hợp và triển khai thực hiện hợp đồng với các bên liên quan tại hiện trường gồm: Chủ đầu tư, TVGS, thầu phụ/nhà cung cấp, đơn vị thí nghiệm và các đối tác khác. - Chủ trì xây dựng tiến độ thi công, xử lý kỹ thuật và quản lý chất lượng công trình; Giải quyết các vấn đề liên quan đến kỹ thuật.
- Có kinh nghiệm điều hành, tổ chức thi công gói thầu ME-ITS; Am hiểu bản vẽ kỹ thuật, khối lượng về phần cung cấp điện, chiếu sáng, ITS về lĩnh vực hầm đường bộ và đường giao thông, công nghiệp..
- Tổ chức quản lý nhân sự, con người làm việc trực tiếp tại công trường
- Chủ động tổ chức hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán với chủ đầu tư và các nhà thầu thụ/nhà cung cấp...
- Tổ chức xây dựng tiến độ, biện pháp thi công, xử lý kỹ thuật và quản lý chất lượng công trình
- Tổ chức quản lý thi công trên công trường theo đúng nội dung hợp đồng, bản vẽ đã được phê duyệt đúng tiến độ thi công, đạt yêu cầu chất lượng.
- Kiểm tra, giám sát, đôn đốc các công việc trên công trường, đưa ra biện pháp thi công hợp lý trên công trường, đề xuất những giải pháp có hiệu quả nhất để thực hiện dự án theo đúng tiến độ, chất lượng.
- Điều phối hoạt động của các kỹ sự BĐH, tổ đội, nhân công trong công trình làm việc hiệu quả.
- Trực tiếp báo cáo công việc định kỳ cho Ban Tổng giám đốc và các phòng Ban theo yêu cầu, báo cáo cho Chủ đầu tư và TVGS theo quy định của dự án.
- Có chứng chỉ giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình hạng 1.

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Địa Chất Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
12 - 16 triệu
Thanh Hóa
2022-08-01

- Thực hiện các công tác đánh giá địa chất hầm
- Làm việc tại Thanh Hóa