Đăng nhập Đăng ký

DevOps Engineer

Không tìm thấy nội dung bạn yêu cầu
Vui lòng về trang chủ để tiếp tục
Devops engineer

[HCM] Phỏng vấn 1 vòng duy nhất.
1. Web Developer
- Thành thạo HTML, CSS, JavaScript
- 2 năm kinh nghiệm
- Kinh nghiệm PHP, Laravel
2. Java Developer
- 1 năm kinh nghiệm
- Kinh nghiệm sử dụng J...

2021-07-22
Devops Engineer FPT Software

• Vietnam''s largest and one of the fastest growing software outsourcing companies.
• Over 8,000 software outsourcing projects and a total volume of 2.5 million man-days in the last 10 years.
• A br...

2021-08-17
Devops Engineer Viettel Digital

Lựa chọn các công nghệ, giải pháp cloud thích hợp để thiết kế, triển khai ứng dụng dựa trên yêu cầu đưa ra.
Lập kế hoạch và triển khai quá trình chuyển dịch hệ thống ứng dụng hiện tại sang hạ tầng cl...

2021-03-16
Devops engineer

“Muốn bắt cọp thì vào sở thú, muốn tìm chỗ trú thì vào nhà Fetch”
FETCH -TECHNOLOGY hiện đang tuyển nhiều vị trí, mọi người ghé xem nhé
A. HANOI CITY:
1. Senior DevOps Engineer - Urgent - JD: … Mor...

2021-04-28
Devops engineer

[HCM] Phỏng vấn 1 vòng duy nhất.
1. Java Developer
- 1 năm kinh nghiệm
- Kinh nghiệm sử dụng Java và Spring framework
2. DevOps Engineer
- 2 năm kinh nghiệm
- Kinh nghiệm làm việc với AWS
3. Ma...

2021-07-13
DevOps Engineer Công Ty Cổ Phần D.pay

- Perform designing, optimizing infrastructure to ensure stability, security, scalability and performance.
- Support development team to setup and configure the development environment
- Provide tec...

2021-02-22
Devops Engineer Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Ssi

1. Operate
- Recommend ideas on improving the applications, particularly on operation automation
- Execute jobs for applications and monitor their result. For any errors, follow the defined protocol...

2021-02-25
Devops Engineer Innomizetech

Leverage automation and guide the evolution of our code-based infrastructure.
 Own the scalability, availability, and performance of infrastructure and cloud environments.
 Instantly deploy flavours...

2021-06-19
DevOps Engineer Opencommerce Group

Performance optimization for products
Design, code or build solutions to help improve availability, expand and darken
Manage and ensure system operation, analyze system logs, find system troubleshoo...

2021-02-24
Devops Engineer Công Ty Cổ Phần Symper Việt Nam

- Xây dựng và phát triển tối ưu CI/CD của công ty
- Quản lý môi trường Production, Dev, stage.
- Cải thiện độ tin cậy, chất lượng và thời gian phát triển của team.
- Quản lý cơ sở hạ tầng và các nề...

2021-02-23
DevOps Engineer Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sotatek

30 triệu

Hà Nội

Tune that cluster to handle up to 100k RPS
Use Gitlab to auto-deploy our code branches it to a kubernetes cluster
Setup an elasticsearch repo that can store 30 billion records and add them at 100,00...

2021-03-09
Devops Engineer Công Ty Cổ Phần Tot Corporation

15 - 25 triệu

Hồ Chí Minh

- Install, monitor, maintenance hệ thống server và các dịch vụ đang chạy trên production.
- Tiếp nhận, nghiên cứu và triển khai các công cụ Devops : Gitlab, Jenkins … để liên tục hỗ trợ dev release t...

2021-03-20
DevOps Engineer Navigos Group

Operating and administrating Vietnamworks online system. Involved in research and implementation of Engineering strategic projects to improve UX by data, performance, high availability, failover and s...

2021-04-17
Devops Engineer Công Ty TNHH Beetsoft

45 triệu

Cầu Giấy

Làm việc với các agile team để xây dựng, quản lý và tự động hóa cơ sở hạ tầng cloud trong các dự án khác nhau.
Dẫn dắt và hỗ trợ nhóm phát triển thiết kế, thực hiện và duy trì hệ thống và chu trình C...

2021-09-09
Devops Engineer Viettel Digital

-Đảm bảo tính mở rộng linh hoạt, khả dụng, phục hồi và tin cậy của hệ thống.
-Thiết kế và triển khai các hệ thống mới trên hạ tầng Cloud.
-Lựa chọn các công nghệ, giải pháp cloud thích hợp để thiết...

2021-07-23
Devops Engineer Ngân Hàng TMCP Quân Đội

Review bug và viết những unit test thông thường.
Chuẩn hóa môi trường làm việc từ local cho đến production.
Coding skill, scripting để automation hệ thống
Hiểu sản phẩm, tối ưu hóa sản phẩm tốt hơn...

2021-02-21
DevOps Engineer Jobsgo Headhunter

Location: S206, 2nd Floor, Circo Coworking Space, H3 Building, 384 Hoang Dieu, Ward 6, District 4, Ho Chi Minh City
Delivering the world’s leading embedded finance platform. Our solution enables fina...

2021-09-04
DevOps Engineer Poccupine

20 - 30 triệu

Hồ Chí Minh Quận 1

We are looking for an outstanding DevOps Engineer who will work closely with Software Engineers to help them deploy and operate different systems. In addition, they help to automate and streamline com...

2021-09-10
Devops Engineer Công Ty Cổ Phần Tot Corporation

15 - 25 triệu

Hồ Chí Minh

- Phân tích, thu thập dữ liệu và làm các báo cáo SQL để cung cấp cho người dùng có thể xem tổng quan các chỉ số vận hành của dịch vụ và sản phẩm.
- Tiếp nhận, nghiên cứu và triển khai các công cụ Dev...

2021-03-20
Devops Engineer Công Ty Cổ Phần Fundoo

27.6 - 32.2 triệu

Hồ Chí Minh

Provide Level 2 technical support
Build tools to reduce occurrences of errors and improve customer experience
Perform root cause analysis for production errors
Develop software to integrate with in...

2021-03-16
DevOps Engineer Công Ty CP Dược Phẩm Pharmacity

Develop and maintain an understanding of the software development and deployment pipeline. This includes initial software architecture and development, the continuous integration workflow, deployment...

2021-03-10
DevOps Engineer Công Ty CP Dược Phẩm Pharmacity

Design and implement monitoring and alerting that are actionable.
Develop and maintain an understanding of the software development and deployment pipeline. This includes initial software architectur...

2021-03-10
Devops Engineer Minerva Technology Solutions Jsc

- Tham gia vào việc xây dựng các dịch vụ: Load Balancer, Database, Logging, Monitoring, …
- Triển khai, vận hành và xử lý các sự cố liên quan đến hệ thống.
- Phối hợp với các thành viên trong nhóm/d...

2021-06-23
Devops Engineer Công Ty CP Phần Mềm Siten

20 - 45 triệu

Cầu Giấy Hà Nội

Working with agile teams to build, manage and automate cloud infrastructure across different projects.
Lead and support our development squads to design, implement and maintain their CI/CD pipeline a...

2021-08-09
DevOps Engineer Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - Pvcombank

Theo dõi các dịch vụ và phối hợp với team phát triển & vận hành để xử lý khi có sự cố;
Triển khai các thành phần phục vụ automation test/performance test;
Tìm hiểu, nghiên cứu công nghệ mới và phát...

2021-03-22
DevOps Engineer Samsung Electronics Hcmc Ce Complex

You will do:
• Develop and maintain SW Configuration management system and CI (Continuous Integration) Build System for microcontroller based embedded systems and mobile applications.
• Understandin...

2021-03-16
DevOps Engineer Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam

11.5 - 34.5 triệu

Hồ Chí Minh Hà Nội

- Triển khai các thành phần phục vụ automation test/performance test;
- Thiết kế hạ tầng đảm bảo tính scalability, reliability, high availability, performance, security
- Tìm hiểu, nghiên cứu công n...

2021-04-14
Devops Engineer Sao Bac Dau Telecom

• Phụ trách nền tảng có thể mở rộng hiện tại chạy trên Cơ sở hạ tầng (AWS & GCP) phục vụ đối tác khách hàng.
• Xây dựng các công cụ triển khai tích hợp tự động CI/CD
• Tối ưu hệ thống xử lý các vấn...

2021-04-12
DevOps Engineer Công Ty Cổ Phần Sachi (Lixibox)

35 - 55 triệu

Hồ Chí Minh

As a senior member of the engineering team, you are expected to:
Deeply involve in the design and development of Lixibox.com infra system on Cloud platforms
Fully understand the business of building...

2021-07-28
Devops Engineer Công Ty Cổ Phần Tot Corporation

15 - 25 triệu

Hồ Chí Minh

- Install, monitor, maintenance hệ thống server và các dịch vụ đang chạy trên production.
- Tiếp nhận, nghiên cứu và triển khai các công cụ Devops : Gitlab, Jenkins … để liên tục hỗ trợ dev release t...

2021-03-12