Đăng nhập Đăng ký

ĐIỀU HÀNH DU LỊCH ĐOÀN

Chuyên viên Kinh doanh Đài quan sát Landmark 81 Công Ty Cổ Phần Vincom Retail

15 - 18 triệu

Hồ Chí Minh

- Tìm kiếm và tiếp cận, tạo dựng quan hệ, chào các đoàn khách tới thăm quan Đài quan sát Landmark 81

- Phối hợp với Ban quản lý Đài quan sát để hỗ trợ khách hàng.

- Đàm phán Thư mời, Hợp đồng thăm...

2021-06-07