Tìm kiếm việc làm nhanh

Pháp Luật- Pháp Lý

Công Ty Chuyển Phát Nhanh Thuận Phong Chi Nhánh Hồ Chí Minh (J&T Express)
Chuyên Viên Tuyển Dụng Và Đào Tạo Công Ty Chuyển Phát Nhanh Thuận Phong Chi Nhánh Hồ Chí Minh (J&T Express)
9 - 11 triệu
2022-02-21

1.Tạo nguồn và quản lý công cụ tuyển dụng:
-Tạo nguồn và xây dựng kho dữ liệu Ứng viên tiềm năng
- Đăng tin, cập nhật nội dung tuyển dụng định kỳ trên các kênh cho vị trí tuyển dụng
- Đánh giá tính hiệu quả của các kênh tuyển dụng và đề xuất hướng cải tiến nhằm nâng cao chất lượng đăng tuyển/tuyển dụng
2. Công tác tuyển dụng:
- Chịu trách nhiệm tuyển dụng 100% các vị trí tuyển dụng mình phụ trách
- Lên kế hoạch tuyển dụng, tìm kiếm ứng viên và tổ chức phỏng vấn tuyển dụng theo đề xuất từ các bộ phận/định biên đã được phê duyệt
- Thực hiện các thủ tục tiếp nhận nhân sự mới
- Hỗ trợ và kết nối các nhân sự mới để nắm bắt tâm lý và giảm tỷ lệ nghỉ việc trong 2 tháng đầu làm việc
3. Đào tạo & Truyền thông nội bộ
- Triển khai các nội dung đào tạo hội nhập, kỹ năng mềm và các hoạt động huấn luyện cho đội ngũ nhân viên mới
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng nhóm

Công Ty Luật TNHH Đại Kim
Nhân Viên Pháp Lý Xử Lý Hồ Sơ Vi Phạm Tài Chính Công Ty Luật TNHH Đại Kim
Thỏa thuận
2022-02-28

- Tiếp nhận, quản lý hợp đồng vay chậm trả đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán của khách hàng
- Đánh giá tổng thể; làm việc, trao đổi trực tiếp và gián tiếp tư vấn các khả năng thực tế và pháp lý để xử lý
dứt điểm hợp đồng vay vi phạm nghĩa vụ.
- Hoàn thiện về pháp lý (khắc phục các khiếm khuyết pháp lý, tạo các cơ sở pháp lý cho việc thu giữ, xử lý
hoặc trường hợp cần thiết để khởi kiện, khôi phục thời hiệu khởi kiện…);
- Thẩm định đánh giá về tình hình tài chính hiện tại của khách hàng (thực tế, hiện trạng, quyền và nghĩa vụ
gắn liền, tính pháp lý...)
- Làm việc trực tiếp với khách hàng, bên bảo đảm và người thân/người liên quan để thu thập thông tin, đánh
giá phương án, cơ sở;
- Đề xuất các giải pháp chính hoặc/và giải pháp thay thế, bổ sung để khắc phục những vi phạm pháp lý của
khách hàng một cách hiệu quả
- Tác nghiệp điện thoại và văn bản tạo áp lực cần thiết theo quy định pháp luật để khách hàng có ý thức khắc
phục vi phạm Hợp đồng đồng thời thông báo cho khách hàng về nghĩa vụ trong việc giữ hẹn, ngày đến hạn,
số ngày quá hạn, và những tác động tiềm ẩn trong việc trì hoãn thanh toán.
- Liên tục cập nhật và quản lý danh mục khách hàng một cách hiệu quả.
- Tuân thủ Hướng dẫn của Công ty, Chuẩn Mực Đạo Đức và quy định của pháp luật
- Tiếp nhận và xử lý khiếu nại, đảm bảo thời gian giải quyết kịp thời và theo hướng dẫn.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao

Công Ty Luật TNHH Đại Kim
Trợ Lý Luật Sư Mảng Tố Tụng Tài Chính ( Ưu Tiên Nam ) Công Ty Luật TNHH Đại Kim
Thỏa thuận
2022-02-28

- Nghiên cứu toàn bộ hồ sơ liên quan đến việc vay, trả nợ và quá trình giải quyết trước đây (nếu có);
- Tiếp nhận, quản lý hợp đồng vay chậm trả đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán của khách hàng
- Trực tiếp thực hiện các thủ tục tố tụng theo quy định của pháp luật nhằm xử lý tài sản bảo đảm và xử lý
khoản nợ của khách nợ bao gồm nhưng không giới hạn ở: Đàm phán, đề nghị bàn giao, khởi kiện, xử lý tài sản
qua thi hành án và các cơ quan liên quan
- Hỗ trợ Luật sư trong việc đánh giá toàn diện tính pháp lý của hồ sơ theo quy định của pháp luật, hỗ trợ Luật
sư trong quá trình giải quyết vụ việc với khách nợ và với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết vụ
việc;
- Chuẩn bị các hồ sơ pháp lý cần thiết cho quá trình tố tụng để xử lý tài sản của khách Nợ (đơn khởi kiện, đề
nghị bàn giao, hợp đồng đấu giá, định giá...v.v.).
- Hoàn thiện về pháp lý (khắc phục các khiếm khuyết pháp lý, tạo các cơ sở pháp lý cho việc thu giữ, xử lý hoặc
trường hợp cần thiết để khởi kiện, khôi phục thời hiệu khởi kiện…);
- Xác minh, điều tra thông tin về khách hàng và bên liên quan bao gồm nhưng không giới hạn: địa chỉ nơi cư
trú, thu nhập, khả năng trả nợ, năng lực tài chính, tài sản của cá nhân;
- Thẩm định đánh giá về tình hình tài chính hiện tại của khách hàng (thực tế, hiện trạng, quyền và nghĩa vụ gắn
liền, tính pháp lý...)
- Soạn thảo các văn bản yêu cầu, các thỏa thuận mới (giấy nhận nợ, kế hoạch trả nợ, các thỏa thuận dùng tài
sản để đảm bảo cho việc trả nợ…) theo tính chất vụ việc và thực tế;
- Làm việc trực tiếp với khách hàng, bên bảo đảm và người thân/người liên quan để thu thập thông tin, đánh
giá phương án, cơ sở;
- Đề xuất các giải pháp chính hoặc/và giải pháp thay thế, bổ sung để khắc phục những vi phạm pháp lý của
khách hàng một cách hiệu quả

Công Ty TNHH Imiti
Nhân Viên Tuyển Dụng Công Nhân - Xưởng SX Đồ Gỗ Xuất Khẩu Tân Phước Khánh, Tân Uyên Công Ty TNHH Imiti
7 - 12 triệu
Bình Dương
2022-03-03

- Xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch tuyển dụng nhân sự
- Vận hành hệ thống bảng lương, thưởng , BHXH và các chế độ đãi ngộ khác
- Quản lý, cập nhật hồ sơ nhân sự của nhà máy
- Phối hợp các bộ phận liên quan xây dựng và triển khai thực hiện các quy định an toàn lao động, phòng chống cháy nổ
- Tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện các hệ thống đánh giá hiệu quả công việc
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Trường Cao Đẳng Tuệ Đức Vabis
Giảng Viên Môn Chính Trị Pháp Luật Trường Cao Đẳng Tuệ Đức Vabis
Thỏa thuận
2022-02-19

- Đảm nhiệm công tác giảng dạy chuyên môn với số giờ hàng năm theo qui định của nhà trường và Bộ Giáo dục- Đào tạo, đúng mục tiêu, nội dung chương trình, tiến độ, Đảm bảo chất lượng.
- Soạn bài, chấm bài, lên lớp đầy đủ, đúng giờ, quản lý sinh viên trong quá trình dạy học.
- Tham gia hoạt động các phong trào của khoa, trường nhiệt tình, trách nhiệm.
- Tham gia xây dựng, góp phần từng bước hoàn thiện các công tác chuyên môn của ngành theo kế hoạch của khoa.
- Đảm nhiệm vai trò cố vấn học tập các lớp ngành Điều dưỡng chính qui tại trường.
- Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ, có kế hoạch và thực hiện làm đề tài khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực chuyên môn Đảm nhiệm hoặc lĩnh vực khác theo khả năng.
- Có tinh thần học tập, học tập suốt đời, có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, tinh thần xây dựng, tôn trọng cấp trên và đồng nghiệp, giải quyết mọi vấn đề trên tinh thần nội bộ. + Tham gia hướng dẫn thực hành các học phần thực hành của khoa
- Thực hiện và chịu trách nhiệm các nhiệm vụ khác do trường khoa phân công.
- Tham gia giảng dạy lý thuyết theo sự phân công của khoa và thực hiện các công việc như phần mô tả công việc của giảng viên.

Công Ty Cổ Phần Thế Giới Số (Digiworld)
Thực Tập Sinh Kiểm Toán Nội Bộ Công Ty Cổ Phần Thế Giới Số (Digiworld)
Thỏa thuận
2022-01-29

Tham gia đánh giá rủi ro và xây dựng quy trình kiểm toán hằng năm
Tham gia hỗ trợ quá trình tìm kiếm, đánh giá các tài liệu kế toán, các báo cáo tài chính để khắc phục sai sót và biện pháp hoàn thiện
Tham gia thảo luận để tìm ra các biện pháp để thực thi quy trình kiểm toán một cách hiệu quả
Thời gian làm việc
: 8h00 - 17h30 (nghỉ trưa 12h00 - 13h30)
Địa điểm:
195 - 197 Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Kỹ Thuật Trung Nam
Nhân Viên C&B Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Kỹ Thuật Trung Nam
9 - 11 triệu
2022-02-19

• Thực hiện công tác quan hệ lao động: quản lý hợp đồng lao động, hồ sơ phép năm, điều chuyển, bổ nhiệm, nghỉ việc.
• Cập nhật, quản lý, phân tích, báo cáo thông tin, dữ liệu về nhân sự; quản lý hồ sơ nhân sự.
• Thực hiện chấm công, tính lương,… cho toàn thể CBNV Công ty.
• Chế độ chính sách: tính toán, thực hiện thủ tục về BHXH, bảo hiểm sức khỏe, chế độ phúc lợi cho CBNV, thuế TNCN,...
• Thực hiện các báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định của Pháp luật, yêu cầu của Công ty.
• Rà soát, cập nhập chính sách, quy định, quy chế, quy trình nhân sự.
• Tham gia tổ chức xây dựng KPIs và tổ chức đánh giá nhân sự định kỳ.
• Tư vấn nhân sự cho CBNV Công ty về các vấn đề liên quan đến công việc mình phụ trách.
• Đề xuất, tham mưu cải tiến nhằm gia tăng hiệu quả công việc.

Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Kỹ Thuật Trung Nam
Nhân Viên Hành Chính (Ưu Tiên Nam) Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Kỹ Thuật Trung Nam
8 - 9 triệu
2022-02-19

1. Quản lý và lưu trữ hồ sơ giấy tờ hành chính
- Tổ chức lưu trữ dữ liệu, văn bản, tài liệu, hồ sơ quản lý chi phí hành chính chung toàn công ty.
- Theo dõi việc xử lý công văn của các đơn vị trực thuộc đến khi hoàn tất, có báo cáo.
- Soạn thảo công văn, thông báo và báo cáo liên quan đến các công việc và công tác quản trị hành chính.
- In ấn các tài liệu cần thiết và theo yêu cầu của các phòng ban. In ấn, sao chụp và phân phối tài liệu theo yêu cầu của lãnh đạo công ty.
2. Quản lý tài sản, thiết bị của công ty
- Trình duyệt và thực hiện kế hoạch mua sắm các thiết bị văn phòng/ Đồ bảo hộ/ công cụ dụng cụ nhằm đảm bảo được yêu cầu làm việc của nhân viên.
- Theo dõi việc sử dụng các thiết bị, tài sản văn phòng của công ty; trình duyệt và thực hiện kế hoạch bảo trì máy móc văn phòng theo tháng, quý.
- Lên bảng kê và tổng hợp các chi phí vật dụng hành sử dụng cho các phòng ban, nhà máy trong công ty và trình duyệt kế hoạch mua sắm hàng tháng.
3. Quản lý chi phí hành chính
- Lên bảng kê về những văn phòng phẩm cần thiết sử dụng cho các phòng ban trong công ty và trình duyệt kế hoạch mua sắm hàng tháng.
- Tổ chức sự kiện nội bộ hoặc phối hợp TNG tổ chức các sự kiện toàn hệ thống Trung Nam.
- Quản lý chi phí và điều phối đội xe con trong công ty. Báo cáo chi phí nhiên liệu, bảo bảo hiểm, bảo trì … hàng tháng.
-Lập dự trù kinh phí hành chính hành tháng, kiểm soát và báo cáo bất thường.
- Đặt vé máy bay/tàu/xe, khách sạn cho CBNV đi công tác. Theo dõi chi phí và báo cáo định kỳ hàng tháng.
-Tổng hợp, kiểm tra, kiểm soát việc tổ chức bếp ăn đúng quy định công ty. Đảm bảo chất lượng phục vụ CBNV trong điều kiện phù hợp.

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Đất Phúc///
Nhân Viên Tư Vấn Đất Nền Dự Án - Pháp Lý Rõ Ràng - Thu Nhập Cao Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Đất Phúc///
10 - 15 triệu
Hồ Chí Minh | Thủ Đức
2022-03-06

Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.
Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục khách hàng mua sản phẩm của công ty.
Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng.
Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.
Tìm kiếm nguồn khách hàng mới, mở rộng khách hàng tìm năng, có nhu cầu, mở rộng phát triển quan hệ.
Nghiên cứu chiến dịch kinh doanh, xây dựng đội nhóm.
Tham gia các buổi đào tạo, đi thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh theo hướng dẫn của đội, nhóm, công ty
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Công Ty TNHH Tân Đồng Phúc
Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp Công Ty TNHH Tân Đồng Phúc
9 - 10 triệu
2022-02-28

- Lập báo cáo tài chính theo quý, năm
- Xử lý các nghiệp vụ kế toán nội bộ: đối chiếu số liệu, kiểm tra cân đối số liệu kế toán.
- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, công nợ
- Lập số liệu báo cáo ngân hàng
- Tư vấn các chính sách liên quan luật thuế và kế toán

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn (Scb)
Chuyên Viên Xử Lý Nợ Hiện Trường Ngân Hàng TMCP Sài Gòn (Scb)
8 - 16 triệu
Hồ Chí Minh
2022-02-05

1. Tiếp nhận danh sách Khách hàng chuyển giao từ Mảng xử lý nợ qua điện thoại và thực hiện công việc đối với nhóm Khách hàng tồn đọng chưa xử lý được từ các tháng trước được phân công.
- Trực tiếp tham gia xử lý đối với danh mục khách hàng được bàn giao, tiến hành thực địa tất cả địa chỉ theo Hồ sơ bàn giao từ Mảng Xử lý nợ qua điện thoại
- Chủ động lập kế hoạch thực hiện để tìm kiếm Khách hàng. Trong quá trình tác nghiệp phải đảm bảo tuân thủ các quy định của Ngân hàng, bảo vệ hình ảnh và uy tín của ngân hàng.
2. Phối hợp, hỗ trợ tiến hành các biện pháp xử lý các vấn đề thu nợ tại địa bàn, hiện trường của Khách hàng.
- Thực hiện Xử lý nợ hiện trường xử lý các tình huống khó tiếp cận, những địa bàn phức tạp hoặc có mức độ rủi ro cao.
- Áp dụng các biện pháp cứng rắn thu hồi nợ (thực hiện công việc theo đội nhóm) đối với Khách hàng không thiện chí hợp tác, có đe dọa và địa bàn phức tạp, rủi ro cao.
3. Tham gia họp đầu ngày để triển khai công việc đối với cán bộ - Xử lý nợ hiện trường, ý kiến đóng góp biện pháp để cải thiện và phát triển kỹ năng nghề nghiệp.
4. Đưa ra biện pháp xử lý các thắc mắc, khiếu nại từ Đơn vị kinh doanh và khách hàng thông qua các kệnh thông tin của SCB.
5. Thống kê và báo cáo trình trạng nợ, quá trình xử lý nợ và thu hồi nợ toàn hàng theo sự phân công.

Công Ty Cổ Phần Quản Trị Nguồn Nhân Lực Tntalent
Kế Toán Trưởng (Thời Vụ 6 Tháng) - Tng - 2P025 Công Ty Cổ Phần Quản Trị Nguồn Nhân Lực Tntalent
25 - 30 triệu
Hồ Chí Minh
2022-02-28

1. Xây dựng và hướng dẫn thực hiện các quy định về nghiệp vụ kế toán cho đơn vị thành viên:
- Nghiên cứu các quy định của pháp luật và tình hình thực tế của đơn vị để đề xuất, xây dựng các văn bản chính sách, quy trình nghiệp vụ kế toán tại đơn vị thành viên của Tập đoàn
- Hướng dẫn thực hiện các văn bản cho các đơn vị.
2. Thực hiện công tác hạch toán, kế toán tại đơn vị được phân công:
- Tổ chức và hướng dẫn kiểm tra phần hành kế toán: lập chứng từ kế toán, xử lý số liệu kế toán theo các chuẩn mực kế toán…
- Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi, quản lý công nợ
- Tư vấn cho lãnh đạo các công ty thành viên trong công tác kế toán theo quy định
- Tổ chức việc theo dõi khấu hao tài sản cố định, đầu tư, mua sắm tài sản cố định
- Xây dựng báo cáo tài chính và các báo cáo nội bộ khác cho đơn vị.
- Tổ chức quản lý việc lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán
3. Phối hợp với các Phòng/Ban/Đơn vị trong Tập đoàn thực hiện nghiệp vụ quản lý, huy động và sử dụng vốn tại Đơn vị được phân công phụ trách.
4. Đầu mối làm việc với các Cơ quan Quản lý Nhà nước đối với công tác thanh kiểm tra về thuế, tài chính, kế toán tại Tập đoàn và các đơn vị thành viên.
5. Xây dựng và kiểm soát việc thực hiện kế hoạch ngân sách tại các đơn vị được giao phụ trách.
6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của các cấp lãnh đạo và theo quy định của Tập đoàn nhằm hoàn thành mục tiêu chung của Đơn vị.

Công Ty TNHH May Csk Vina
Kế Toán Công Ty TNHH May Csk Vina
Thỏa thuận
2022-02-28

- Hạch toán chứng từ sổ sách
- Thu chi nội bộ, công nợ, giao dịch với Ngân hàng, cấp phát vật tư, văn phòng phẩm
- Bảng lương, HĐLĐ, Tính Thuế TNCN
- Kiểm tra tập hợp hóa đơn đầu vào , tập hợp chứng từ XNK
- File Xuất nhập kho NPL Nhập khẩu, soạn thảo các loại hợp đồng, văn bản
- Các công việc khác phát sinh ( Nếu có )

Công Ty TNHH Topband ( Việt Nam)
Nhân Viên Pháp Lý / 法务专员 Công Ty TNHH Topband ( Việt Nam)
25 - 30 triệu
Đồng Nai
2022-03-02

Mô tả công việc:
• 1. Soạn thảo và kiểm tra các biểu mẫu, hợp đồng mẫu,thực hiện cuộc đàn phán trong kinh doanh , tư vấn pháp lý cho trưởng phòng hoặc các bộ phận về các hoạt động kinh doanh.
• 2. Theo dõi vụ kiện hoặc trọng tài ở Việt Nam,xử lý vụ việc tranh chấp phát sinh có liên quan tới vụ kiện hoăc trọng tài .
• 3.Đánh giá chính sách pháp luật của nhà nước và rủi ro pháp luật ,xây dung chế độ dư phóng rủi ro pháp luật .
• 4. Công việc thi hành và đào tạo pháp luật cho các bộ phận
• 5. Thi hành tiêu chuẩn và quy định quản lý hành chính pháp lý của tổng cong ty , xây dựng chế độ quản lý đội ngũ pháp lý nước ngoài ,kỳ thời phản hồi và xử lý các vấn đề pháp luật .
• 6. Các công việc khác của trường phóng giao cho.
一、岗位职责:
1、负责公司日常业务的合同起草、审查、商业谈判和相关业务部门的法律咨询;
2、跟踪当地诉讼或仲裁,或有涉诉或仲裁发生可能的重大纠纷事务处理;
3、评估当地法律体系和可能发生的法律风险,建立法律风险防控手册;
4、负责给公司内部各部门法律宣贯和培训工作;
5、贯彻执行总部法务管理制度和标准,负责建立海外法务团队管理制度,及时反馈并在现场处理各项法律问题;
6、上级领导交办的其他事项。

Văn Phòng Luật Sư Đa Kao
Chuyên Viên Xử Lý Nợ Pháp Lý Văn Phòng Luật Sư Đa Kao
8 - 15 triệu
2022-02-15

− Giải quyết, hồ sơ vay của các Công ty tài chính thông qua việc:
+ Thỏa thuận, thương lượng trực tiếp với khách hàng để giải quyết hồ sơ pháp lý.
+ Nhận đại diện theo ủy quyền từ các Công ty tài chính liên hệ, làm việc với Công An, Tòa Án, cơ quan nhà nước để xử lý hồ sơ pháp lý theo đúng quy định pháp luật.
− Hỗ trợ, tham gia giải quyết các hồ sơ pháp lý khác theo yêu cầu của của văn phòng.
− Hỗ trợ, tham gia giải quyết các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Luật sư
Thỏa thuận
2022-03-05

Trên trang cá nhân, chị Thanh Loan, bác của bé V.A đã chia sẻ một bài đăng mới nhất để gửi lời cảm ơn đến các cơ quan truyền thông, luật sư và cộng đồng mạng,… đã ủng hộ gia đình trong suốt thời gian qua. Đồng thời khẳng định...

Luật sư
Thỏa thuận
2022-03-05

[CẦU GIẤY – HÀ NỘI] LUẬT SƯ - 27 – 30 Triệu
1. Mô tả công việc:
- Thực hiện nghiệp vụ luật sư phù hợp với năng lực kinh nghiệm
- Hỗ trợ và làm việc cùng Luật sư khác làm việc với Khách hàng, Tòa án, Cơ quan … Xem thêm
nhà nước và các cá nhân, tổ chức có liên quan trong quá trình làm việc.
- Dịch Thuật văn bản pháp lý khi cần
- Các công việc khác có liên quan.
2. Yêu cầu:
- Nam/Nữ, tốt nghiệp các trường Đại Học chuyên ngành Luật
- Tiếng Anh thành thạo bốn kỹ năng. Ưu tiên biết thêm tiếng Nhật
- Có khả năng làm việc độc lập. Có bằng hành nghề Luật Sư.
- Có kinh nghiệm trong mảng M&A, DD, soạn thảo/ review các loại Hợp đồng
- Có kinh nghiệm làm việc 2 năm tại Law Firm
- Chăm chỉ, cẩn thận
3. Liên hệ: Ms.Ngọc
- Mail: ngoctb@nipponlinkvn.com
- SĐT: 0243 774 1769 – Skype: ngoctran3008
- Link:
Nipponlink Việt Nam luôn luôn lắng nghe bạn, hãy gọi tới số Hotline 0243 211 5165 để được hỗ trợ!

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Chuyển Phát Nhanh Nội Bài - Netco
Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Tại Hồ Chí Minh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Chuyển Phát Nhanh Nội Bài - Netco
7 - 10 triệu
2022-02-16

Liên hệ các nhà cung cấp để đặt mua trang thiết bị, đồ dùng văn phòng, đặt in ấn phẩm văn phòng
Kiểm kê, quản lý tài sản văn phòng.
Xử lý công văn đi đến trong và ngoài công ty: Soạn thảo công văn, tờ trình, theo dõi, lưu trữ công văn đi đến
Được hướng dẫn để đảm nhiệm các công việc khác về hành chính nhân sự
Thực hiện thanh toán, tổng hợp chứng từ thanh toán của nhà cung cấp
Xử lý các khiếu nại từ Nhân viên về chính sách chế độ
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiết

Công Ty TNHH Thương Mai An Cát- Siêu Thị K-Market
Trưởng Phòng Pháp Chế Công Ty TNHH Thương Mai An Cát- Siêu Thị K-Market
Thỏa thuận
2022-03-01

- Soát xét Hợp đồng, đàm phán hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh của Công ty
- Tham gia thẩm định tính pháp lý của các văn bản do Ban giám đốc ban hành.
- Tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung điều lệ, ban hành nội quy, quy chế của Công ty.
- Soạn thảo, xem xét và thẩm định tính hợp pháp, pháp lý của các văn bản, hợp đồng,… ký kết của Công ty, tham gia thương lượng đàm phán với đối tác.
- Tham gia cố vấn, hỗ trợ về pháp luật cho Ban giám đốc.
- Thay mặt Công ty để tiến hành các thủ tục pháp lý trong quá trình khiếu nại, tranh chấp và các tố tụng pháp lý có liên quan.
- Phụ trách công tác pháp chế của Công ty bao gồm: Mọi thủ tục liên quan đến thành lập, sáp nhập, thay đổi đăng ký kinh doanh, công bố chất lượng sản phẩm nhập khẩu, giấy phép lao động cho nhân viên người nước ngoài.
- Trực tiếp làm việc với các cơ quan pháp luật và giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến pháp luật.
- Cập nhật kịp thời và chính xác các văn bản Pháp luật, chính sách liên quan đến tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Chuyển Phát Nhanh Nội Bài - Netco
Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Tổng Hợp Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Chuyển Phát Nhanh Nội Bài - Netco
7 - 9.5 triệu
2022-02-19

1. Lập kế hoạch tuyển dụng, tìm kiếm và liên hệ ứng viên
2. Xử lý công văn đi đến trong và ngoài công ty: Soạn thảo công văn, tờ trình, theo dõi, lưu trữ công văn đi đến
3. Liên hệ các nhà cung cấp để đặt mua trang thiết bị, đồ dùng văn phòng, đặt in ấn phẩm văn phòng
4. Thực hiện thanh toán, tổng hợp chứng từ thanh toán của nhà cung cấp
5. Kiểm kê, quản lý tài sản văn phòng.
6. Xử lý các khiếu nại từ Nhân viên về chính sách chế độ
7. Được hướng dẫn để đảm nhiệm các công việc khác về hành chính nhân sự
8. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiế

Công Ty Melody Logistics
Nhân Viên Hành Chính Tổng Hợp Công Ty Melody Logistics
7 - 10 triệu
2022-02-18

Đặt vé máy bay cho Ban Giám đốc và nhân viên công ty đi công tác đồng thời chuẩn bị giấy đi đường, thanh toán công tác phí, tạm ứng tiền phòng khách sạn, tiếp khách cho Ban Giám đốc & làm thanh toán sau khi chuyến công tác kết thúc;
Quản lý các form, bảng biểu, giấy tờ gốc của công ty, văn bản pháp quy của công ty;
Quản lý, thanh toán các phương tiện đi lại của công ty: ô tô, thẻ taxi...
Phụ trách các vấn đề liên quan đến thuê văn phòng như: hợp đồng, các chi phí phát sinh như điện, nước, vé xe...
Quản lý , theo dõi việc thực hiện công việc của các nhà cung cấp và làm thanh toán hàng tháng;
Theo dõi , quản lý tài sản của công ty; đặt mua mới tài sản, trang thiết bị cho công ty;
Tổ chức các sự kiện của công ty (sinh nhật công ty, sinh nhật tháng của nhân viên, tặng quà lễ Tết...)
Chấm công, thực hiện giải quyết các chế độ BHXH, BHYT.... cho NLĐ
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng phòng.

Công Ty Luật TNHH MTV Danalaw
Nhân Viên Xử Lý Nợ Qua Điện Thoại Tại Đà Nẵng. Công Ty Luật TNHH MTV Danalaw
10 - 15 triệu
2022-02-20

- Theo dõi/ đôn đốc khách hàng thanh toán đúng hẹn.
- Báo cáo kết quả công việc hàng ngày cho Quản lý.
- Nhận data khách hàng từ Ngân hàng/công ty tài chính thực hiện kiểm tra, phân loại hồ sơ.
- Liên hệ khách hàng bằng hệ thống Call-center để yêu cầu khách hàng thanh toán khoản vay nợ.
- Đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu đề ra.
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn.
Thời gian làm việc:
- Từ thứ 2- thứ 7, Nghỉ chủ nhật.
- Từ 8h00’- 12h00’, Chiều từ 13h30’- 17h30’

Công Ty TNHH Welstory Việt Nam (Samsung Welstory)
Nhân Viên Quan Hệ Lao Động Công Ty TNHH Welstory Việt Nam (Samsung Welstory)
7 - 9 triệu
2022-02-16

- Tổ chức các sự kiện nội bộ của công ty như 08/03, 20/10…
- Triển khai hoạt động họp quan hệ lao động tại các địa điểm
- Phỏng vấn nghỉ việc, báo cáo về những khiếu nại, thắc mắc, tranh chấp hoặc bất mãn của người lao động liên quan đến các chế độ, chính sách, quy định của nhà nước và của công ty.
- Tham gia các công việc liên quan đến khen thưởng, xử lý kỷ luật lao động
- Thực hiện những nhiệm vụ khác theo yêu cầu cấp trên

Công Ty Cổ Phần Tốc Độ
Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng (Thu Nhập Hấp Dẫn) Công Ty Cổ Phần Tốc Độ
Thỏa thuận
2022-02-05

- Quản trị tài sản.
- Thanh toán, theo dõi chi phí liên quan nội bộ.
- Quản lý con dấu.
- Theo dõi và cung ứng các nhu cầu liên quan VPP, đồng phục, quà tặng khách hàng….
- Theo dõi, xử lý các công việc hành chánh phát sinh từng thời điểm: hợp đồng du lịch, hợp đồng khám sức khoẻ…
- Tổ chức các sự kiện của công ty (nếu có).
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Bat Việt Nam
Chuyên Viên Pháp Chế (Đi Làm Sau Tết) Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Bat Việt Nam
20 triệu
2022-02-15

- Quan hệ, làm việc với các ban ngành, các cơ quan Nhà nước thực hiện các hoạt động có liên quan
- Thực hiện các tác nghiệp tư vấn, hỗ trợ, phối hợp trong quá trình xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh trong hoạt động kinh doanh
- Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Ban lãnh đạo
- Hướng dẫn, kiểm soát, thực hiện hoạt động cung cấp thông tin của công ty cho các cơ quan pháp luật hoặc cung cấp cho bên thứ ba.
- Cảnh báo rủi ro pháp lý, phối hợp tổ chức các khóa đào tạo, phổ biến kiến thức pháp luật cho các bộ phận cần thiết
- Trực tiếp soạn thảo, tham gia soạn thảo các dự thảo Hợp đồng của Công ty
- Tư vấn, giải quyết các vấn đề khác liên quan đến pháp lý có phát sinh trong quá trình hoạt động, kinh doanh của Công ty
- Các công việc khác cấp trên giao cho.

Công Ty Cổ Phần Chuẩn Phát Mai Bình - Chi Nhánh Đà Nẵng
Kế Toán (Đi Làm Ngay) Công Ty Cổ Phần Chuẩn Phát Mai Bình - Chi Nhánh Đà Nẵng
Thỏa thuận
2022-02-18

– Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán
– Nhập vào phần mềm phiếu nhập, xuất kho phát sinh
– Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu tổng hợp và số liệu chi tiết
– Nhập vào phần mềm phiếu thu, chi phát sinh
– Làm báo cáo thuế, báo cáo tài chính, làmviệc với ngân hàng.
– Thanh toán theo đề nghị thanh toán đã được cấp trên phê duyệt
– Gõ bảng kê hóa đơn đầu ra, đầu vào
– Theo dõi và hạch toán sổ sách kế toán.
– Viết hóa đơn GTGT đầu ra
– Và các công việc phát sinh khác…

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Tài Chính Oncredit
Trưởng Nhóm Thu Hồi Nợ Qua Điện Thoại Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Tài Chính Oncredit
12 - 15 triệu
Hồ Chí Minh
2022-02-19

- Chịu trách nhiệm quản lý team thu hồi nợ qua điện thoại , đảm bảo thu hồi nợ đúng hạn, hiệu quả, đạt chỉ tiêu công ty đề ra
- Định hướng, đào tạo cho Nhân viên thu hồi nợ qua điện thoại
- Phối hợp với các team khác để giải quyết các vấn đề khi cần thiết
- Nhận biết, phát hiện ra các trường hợp lừa đảo, rủi ro và báo cáo lên cấp trên
- Thống kê, phân tích, đánh giá chất lượng thu hồi nợ
- Đưa ra các giải pháp thu hồi nợ hiệu quả
- Làm báo cáo định kỳ tình hình thu hồi nợ của team
- Và các công việc khác được phân công bởi cấp trên trực tiếp

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hbr Holdings
Chuyên Viên Tuyển Dụng - Có Thể Nhận Việc Ngay / Sau Tết Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hbr Holdings
8 - 12 triệu
Hà Nội
2022-01-31

Tuyển dụng:
- Phỏng vấn ứng viên, sàng lọc đánh giá & đưa ra quyết định tuyển dụng/tư vấn tuyển dụng.
- Thông báo kết quả phỏng vấn cho ứng viên trúng tuyển & tham gia chuẩn bị tiếp nhận, chăm sóc ứng viên trong toàn bộ quá trình ứng viên gia nhập tổ chức.
Xây dựng thương hiệu Tuyển dụng:
- Phối hợp với TBP lập kế hoạch tổ chức các hoạt động xây dựng thương hiệu tuyển dụng cho Tập đoàn
Báo cáo tuyển dụng:
- Báo cáo đo lường, đề xuất cải tiến: Tỷ lệ Convert số lượng tuyển dụng; Nguồn tuyển dụng; Hiệu quả các CV tuyển dụng…
- Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định và khi được yêu cầu.
Các công việc khác:
- Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.
- Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong đáp ứng tiêu chí đại sứ thương hiệu của Tập đoàn.
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Hàng Không Hoàn Vũ Hà Nội Việt Nam
Thư Ký - Trợ Lý Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Hàng Không Hoàn Vũ Hà Nội Việt Nam
8 - 15 triệu
Hà Nội
2022-02-01

- Tổ chức thực hiện công bố thông tin theo quy định;
- Đầu mối làm tờ trình, báo cáo, biên bản họp/phiếu lấy ý kiến, nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông
- Đầu mối giúp HĐQT theo dõi, giám sát việc thực thi nghị quyết HĐQT, ĐHĐCĐ
- Đầu mối tổng hợp tiếp nhận và cung cấp các hồ sơ tài liệu về tài chính, hành chính, quản trị, kinh doanh của HĐQT, ĐHCĐ và công ty (không phải văn thư công ty mà tập trung vào hoạt động của HĐQT).
- Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao
- Trợ giúp các bộ phận nghiệp vụ khác như bộ phận pháp chế, bộ phận kiểm soát tuân thủ, bộ phận quản lý cổ đông, bộ phận truyền thông… khi được phân công
- Thiết lập hệ thống quản lý lưu trữ các hồ sơ, tài liệu liên quan đến HĐQT, ĐHĐCĐ
- Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty
- Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên bản họp;
- Theo dõi, phân tích, đánh giá, giám sát và tổng hợp báo cáo lại kết quả công việc thực hiện cho Chủ tịch HĐQT
- Kiểm soát tài liệu trước khi trình Chủ tịch HĐQT
- Lên lịch, sắp xếp và đăng ký lịch làm việc nội bộ và với đối tác bên ngoài
- Trợ giúp Chủ tịch HĐQT các công tác hành chính, hậu cần, đối nội, đối ngoại
- Hỗ trợ công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính
- Thực hiện các công việc khác khi được HĐQT phân công.

Công Ty TNHH Phát Triển Đô Thị Và Khu Công Nghiệp T&T
Chuyên Viên Thủ Tục Tại Hà Nội Công Ty TNHH Phát Triển Đô Thị Và Khu Công Nghiệp T&T
10 - 15 triệu
2022-02-20

- Soạn thảo, tư vấn cho khách hàng ký kết thủ tục mua bán Sản phẩm BĐS (Hợp đồng mua bán, văn bản thỏa thuận, đặt cọc...)
- Theo dõi công nợ và nhắc khách hàng thanh toán đúng thời hạn để đảm bảo dòng tiền của Công ty về đúng hạn.
- Giải đáp kịp thời, thỏa đáng nhằm mục tiêu làm cho Khách hàng hài lòng nhưng vẫn đảm bảo lợi ích của Chủ đầu tư.